Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Om fremmedsprogs betydning

John le Carré, kendt for sine spændings- og spionromaner, døde 12. december 2020, 89 år gammel. Hans bøger vil være kendt af mange, men det er nok de færreste, der er opmærksom på, at han inden sit forfatterskab var tysklærer. Den kendsgerning afspejler sig i en tale, som han den 12. juni 2017 afholdt ved en prisoverrækkelse på Den tyske Ambassade for tysklærere. I bloggen bringes udvalgte citater fra avisen Information, der i 2017 bragte en kronik af John le Carré: ”At lære fremmedsprog er at værne sig mod tidens løgne.”

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Betydningen af at lære tysk – om lærerens engagement

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Som nævnt i mellemteksten bringes her nogle citater fra John le Carrés tale på Den tyske Ambassade, hvor tysklærere var til stede:

” Jeg var 13, da jeg begyndte at lære tysk, og på stedet forelskede mig i sprogets klangunivers af grunde, jeg selv ikke i dag forstår helt. At jeg fik en fremragende tysklærer, var dog nok på mange måder udslagsgivende”.

Elevernes udbytte er ligefrem proportionel med lærerens engagement. Vi husker derfor vores engagerede lærere fra vores egen skoletid, og ofte er det også dem, der har sat sig spor, og måske er årsag til, at vi i dag selv er engagerede (tysk)lærere.

Le Carrés lærer hed Mr. King, og han engagerede sine elever i det tyske sprog på trods af, at det var slutfasen af 2. verdenskrig.

John le Carré fortæller om, hvorfor han blev engageret i de tyske sproglyde. Han fortæller: ”Nuvel, dengang var der ikke mange sproglærere, som spillede grammofonplader for deres elever. Men det gjorde Mr. King. Hans plader var gamle og meget værdifulde for ham – og for os. Han opbevarede dem i brune papomslag, som han anbragte i sin cykelkurv, når han cyklede til skole.

På de kostelige grammofonplader var stemmerne fra klassiske tyske skuespillere, der reciterede tysk romantisk poesi. Pladerne var en kende ridsede, men det var en del af skønheden ved dem. Jeg genkalder mig endnu de hakkende lyde, der skanderede disse oplæsninger:

Du bist wie eine Blume – KRAK! – So hold und schön und … KRAK! (Heinrich Heine)

Bei Nacht im Dorf der Wächter rief – KRAK! – (Eduard Mörikes Elfenlied) Hvor jeg elskede dem. Jeg lærte mig at efterligne disse lyde og selv at recitere med ’krak!’” 

Også dengang havde lytteforståelse en betydning for sprogets rytme og klang. I dag giver informationsteknologien uanede muligheder for dem, der vil, og det er der da også mange, der har benyttet sig af i tidens megen fjernundervisning, blandt andet ved at udnytte You Tube.

Udvidede horisonter 

Le Carré uddyber i sin tale sprogindlæringens betydning: ”Beslutningen om at lære et fremmed sprog er for mig en venskabsgestus. Det er at række sin hånd ud. Det er ikke blot en muliggørelse af kommunikation. Det er også at lære sig selv bedre at kende, at komme tættere på sig selv, sin egen kultur, sociale etikette og tænkemåde. Og beslutningen om at undervise i et fremmed sprog er udtryk for et livsengagement, for meditation, for generøsitet.

Det er et løfte om at oplyse – og, ja, om at udvide horisonter. Men det er også et forsøg på at vække en flamme, man håber på, aldrig vil dø. Det er at lede sine studerende imod nye indsigter, tanker og erkendelser, som de aldrig ville have kunnet nå uden sproglærerens dedikation, tålmodighed og kompetence”.

 Flottere kan tyskundervisningens betydning vist ikke udtrykkes! Og lad mig derfor afslutte denne blog med et sidste citat af le Carrés tale: ”De, som underviser i sprog og færdes mellem forskellige sprog – de, som værner om sprogets præcision, betydning, og skønhed – er sandhedens vogtere i en farlig tidsalder”.

Lad os håbe, at Venstres tiltag med opfordring til en ny Tysklandsstrategi får opbakning af de øvrige partier, så der igen kan komme fokus på tyskundervisningens betydning – herunder også betydningen af, at lærerne opgraderes via videreuddannelse og udveksling med lærere fra de tysktalende lande.

Tale, ”At lære fremmedsprog er at værne sig mod tidens løgne.”  kan i sin helhed læses i Information her: 

https://www.information.dk/debat/2017/08/john-le-carre-laere-fremmedsprog-vaerne-tidens-loegne?lst_frnt&fbclid=IwAR293b-Fsmhpt39JOzmpunXbynfiAm9DY7RKYvvI386YaZR6eLI-2PM5Ugo