Blog

Vi kan gøre "snyd" ligegyldigt

Der blev fredag ændret på reglerne ved de skriftlige prøver. Ændringer, tysklærer Ann-Kristin Henriksen mener kommer håbløst sent. Hun mener, at der er brug for en grundlæggende ændring af måden, eleverne afslutter tysk-faget på, skriver hun i sit indlæg.

Publiceret Senest opdateret

Ændringerne i hvordan eleverne ved afgangsprøverne må anvende stavekontrol, virker ikke gennemtænkte. Og når de kommer på et håbløst sent tidspunkt, føler man sig som lærer ikke respekteret.

Men tæl til 10. Dette er ikke vores største problem.

Tysklærerforeningen for Grundskolen ønsker en god, formålstjenlig og fair afgangsprøve for alle tyskelever. Snyd bør være irrelevant. Siden oversættelsesværktøjerne blev almindelige for ca 15 år siden, har det været let at snyde i skriftlig fremstilling i tysk. De fleste elever er dog loyale over for skolen og dens prøver, og de ønsker ikke at snyde.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Hvis man vil snyderi effektivt til livs, kan man fremme de mundtlige prøver. Her er det tydeligt hvordan eleven klarer sig, og ifølge en ny undersøgelse hos NCFF handler elevernes motivation for fremmedsprog mest om det mundtlige. De synes, det er sejt at kunne snakke flere sprog.

Man kunne tænke kreativt og integrere lidt skriftlighed i prøven, hvis det absolut skal med. TLFG vil meget gerne hjælpe med at tænke kreativt.

Til den aktuelle sag: det er helt utilstedeligt at forlange en ændring af mangeårig praksis få dage før prøven. Men i realiteten behøver det dog ikke at betyde alverden, for det vil være helt umuligt at kontrollere. Også det er skørt.

TLFG vil meget gerne invitere politikere og embedsværk på en rundvisning i den virkelige verden med det formål at få skabt nogle prøver som er retfærdige, og som er med til at motivere eleverne for at lære sprog.