Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Succes er at lykkes!

Tysk i overbygningen uden pc, hjælpemidler og pensum! Det lyder virkeligt dybt forældet og utidssvarende. Ikke desto mindre var det en virkelighed, jeg pludselig stod i - og det førte til en noget uventet erkendelse og satte tanker i gang.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Har vi i vores iver på at fremme tysk overset noget ganske vigtigt? Har vi i vores iver for at motivere eleverne husket at spørge os selv om, hvad den grundlæggende motivation egentlig er for at lære fremmedsprog?

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Tidlig tysk er en succes – hvorfor det? Jo, fordi eleverne oplever de kan tysk. De kan enkelte ord og sætninger. De oplever at lykkes sprogligt. Jeg husker min dreng i 5. klasse, der glædestrålende fortalte mig at han havde snakket med en tysker, der havde besøgt dem. Han var blevet spurgt om et eller andet - havde forstået spørgsmålet og svaret ’Ja’ eller måske var det ’Nein’. Han kunne tysk. Det var indlysende for ham og han var pavestolt.

Tysk i overbygningen har knap så høj en status. Nu oplever eleverne begrænsninger i forhold til ordforråd og sætningsdannelse. Samtalen kan opleves svær fordi eleven mangler ord til at udtrykke det, de har på hjertet. Skriftligt er det ikke så slemt - pc’en bruges flittigt og bliver svaret på den sproglige udfordring. Og nu bliver der pludselig tale om to sprog – et mundtligt tysk og et skriftligt tysk. Eleverne fravælger tysk på ungdomsuddannelserne– en af grundene angives i undersøgelser at være, fordi eleverne oplever at tysk er svært.

Hvis eleverne synes tysk er svært, fortæller dem, hvor vigtigt tysk er, finder rollemodeller, de kan spejle sig i, forsøger at gøre undervisningen sjov og vedkommende efter bedste evne. Variation i undervisningen er naturligvis ikke en dårlig ting, men måske har vi glemt noget helt basalt?

Motivation for fremmedsprog er at lykkes sprogligt.

Et sprog har byggeklodser, som vi kan arbejde bevidst og struktureret med, så eleverne føler de lykkes sprogligt. Så de oplever, de kan begå sig på tysk.

I august startede jeg arbejde på en Vedersø Idrætsefterskole og The International. En efterskole med både en dansk og en international afdeling. Jeg skulle undervise i tysk på begge afdelinger. Det betød, at jeg skulle undervise i FP10 tysk som helt vanlig dansk tradition, men også i Cambridge German, da den internationale afdeling er under Cambridge certificering i de fleste fag. Det sproglige niveau er ret lig hinanden, men det er to vidt forskellige måder at gribe sprogtilegnelsen an på. Begge måder kan noget.

Dansk tradition bygger på emner og tekster, der relaterer til egen hverdag – her inddrages musik, leg, film, spil, bevægelser, chunks, cl-strukturer for at gøre faget interessant og sjovt. Hvis faget er interessant og sjovt får eleverne lyst til at lære sproget, synes opfattelsen at være. Ordbogen er elevers centrale redskab både for at kunne forstå og kunne udtrykke sig. Men hvorfor oplever eleverne så at tysk er svært?

I Cambrigde German arbejdes med de samme temaer, som vi kender fra dansk tradition – familie, hjem, dyr, farver, tal, fritid, sport, handel, transport, ferie, fremtidsplaner osv. De er samlet i et kompendium kaldet Basic German. Basic German indeholder ord og basale sætninger til kommunikation til hvert tema. Derudover har materialet et andet tilkntttet kompendium med øvelser til Basic German indenfor kategorierne lytte, tale, læse og skrive i forhold til hvert tema. Man lærer basalt sprog for at kunne begå sig sprogligt. Slut.

Jeg fik at vide, at der ikke er noget pensum i Cambridge German – kun øvelser indenfor det basale ordforråd, og den mundlig prøve er en dialog.

Da vi skulle have en terminsprøve, gik det op for mig, at eleverne skulle løse opgaver til eksamen i lytte, læse og skrive på papir med blyant – og helt uden hjælpemidler – ikke engang en ordbog måtte de bruge! Jeg var ret rystet og syntes faktisk, det var rigtigt synd for dem.

Hvad sker der så for eleverne, når de ikke må pc til deres skriftlige fremstilling?

For eleverne på The International var det jo et vilkår, og selvom langt de fleste elever her er danske børn, der har gået i normal dansk grundskole betød det, at det gjorde man så bare. Hvis ikke man vidste hvad ordene betød måtte man gætte – så det gjorde man. Når man ikke kunne slå ord op, var man nødt til at omformulere sin sætning.

Til min store overraskelse blev de skriftlige afleveringer rigtig gode. Sproget var enklere end jeg plejer at se, men opbygningsmæssigt langt bedre sprogligt ’flydende’. Det var langt hen ad vejen tysk sætningsopbygning og ikke dansk oversættelse. Eleverne skrev det, de kunne og ikke det, de fandt i ordbogen. Deres mundtlige sprog blev en hjælp for deres skriftlige sprog. Var der noget, de ikke kunne udtrykke måtte de omformulere og udtrykke det på en anden måde, som de mestrede. Og de lykkedes. Det var faktisk en ret fed oplevelse at læse opgaverne, der fik mig til at undres og se faget fra en anden vinkel.

Vi har droppet pc’en i timerne nu på The International – selvfølgelig kommer den frem ind imellem men generelt er den lukket. Det giver mening for eleverne, fordi de ikke må bruge den til eksamen. Samtidig giver det langt mere fokus på sprogindlæring i timerne. De gemmer sig ikke længere bag en skærm og pc’ens fristelser. Vi arbejder med de sproglige byggesten og ordforråd. Vi lærer fremmedsprog ved at arbejde bevist med sætningsopbygning.

Lad os tage eksempel i temaet Reisen.

  1. Ich fahre nach Italien. Ich fahre in die Schweiz
  2. Så knytter man et Verkehrsmittel på
  3. Så knytter man medrejsende på
  4. Så knytter man tidspunkt på – og en tidsperiode

På den måde ender man med en sætning med en masse information og eleven oplever at have et brugbart sprog at udtrykke sig med – og det opleves ikke som svært fordi sætningsstrukturerne lige så stille bliver udbygget ved at bygge ovenpå kendt stof.

Derefter bygges sætninger op omkring aktiviteter på rejsen osv. 

  

Dvs. – tiden bruges på arbejde med sætningskonstruktion indenfor et basisordforråd. Eleverne kan nu udtrykke sig ret klart og nuanceret om deres rejse både mundtligt og skriftligt. De har et fælles klart sprog.

Ovennævnte er måske kedeligt ’slavearbejde’ set med vores danske tradition for fremmedsprogsundervisning – rigtig gammeldags sprogindlæring. Men det virker.

Det er naturligvis enormt vigtigt at kunne bruge ordbogen – det er ikke der, jeg vil hen – men ved at fjerne pc’en tvinges eleverne til at mobilisere deres viden og kaste sig ud i sproget - og ordtilegnelse bliver vigtig på en anden måde, fordi man ikke lige bare kan slå ordet op.

Jeg er tilhænger af vores danske tradition, men synes fint den kan kigge på andre tilgange til sprogindlæring for at finde inspiration - og jeg har kun oplevet stor respekt omkring Cambridge certificeringen.

Set med mine øjne kunne denne basis sætningsopbygning godt fremhæves langt mere i dansk tradition. Det hjælper eleven til at lykkes i kommunikationen og elever oplever at fremmedsprogstilegnelse også er et fagligt ’håndværk’ man kan lykkes med uden det nødvendigvis behøver at være svært.

Og så har oplevelse overbevist mig om, at det kan være enormt givende for sprogtilegnelsen at gemme pc’en helt væk i perioder