Blog

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) til Folkemødet

Ganske rigtigt Tysk er vigtigt

Publiceret Senest opdateret

cheGanske rigtigt, tysk er vigtigt, er jo en eviggyldig sandhed som ofte anføres i festtaler, hensigtserklæringer og senest også indgår i en særlig tysklandsstrategi. Jo, en strategi er god, når den følges op af en detaljeret handlingsplan. Sidstnævnte mangler til stadighed. "Ganske rigtigt - tysk er vigtigt" rimer jo godt. Urimelig er derfor den snigende afvikling der fortsat vederfarer tyskfaget. Læreruddannelsen er udhulet og udfordret af mangel på både kvantitet og kvalitet. Gode kort på hånden er ved at blive ødslet bort ikke mindst på grund af en oversatsning på engelsk-færdigheder. Tysk er dannelse og anvendelse på samme tid. Men både dannelse igennem og anvendelse af tysk står overfor store udfordringer. Og det til stor ugunst for Danmark. Uden ikke mindst et massivt finansielt løft til tysk i hele uddannelsessektoren. Det gavner Danmark både kulturelt og økonomisk, når brede dele af befolkningen (atter) kan begå sig på tysk og dette gerne før andre lande overhaler os indenom. Men det kræver selvsagt kompetente nye lærere. TLFG afholder en paneldiskussion på Klippescenen den 17. juni kl. 13-14 bl.a. med deltagelse af Lasse Rodewald fra den tyske ambassade i København og chefkonsulent Kasper Munk Rasmussen, SMVdanmark, repræsentant for de små og mellemstore virksomheders medlemsorganisation .

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.