Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Holdninger og visioner for faget tysk

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) kan til efteråret fejre 10 års fødselsdag. Det har været ti år med udvikling for faget. En udvikling mange har bidraget til gennem bestyrelses- og udvalgsarbejde gennem årene.  At TLFG arbejder målbevidst for mere fremmedsprog – og naturligvis mere tysk, kan læses i blogindlægget.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har i år eksisteret i 10 år 

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Det har været spændende at følge udviklingen over årene.

Foreningen blev stiftet for at styrke faget i uddannelsesbilledet. Allerede i 2009 var det behov for at faget markerede sig, og en gruppe aktive tysklærere tog initiativet til at danne en landsforening.

Over årene har foreningen gjort et intensivt arbejde for politisk at markere nødvendigheden af tysk som nabosprog. Der er blevet gjort et arbejde for at få politisk gennemslagskraft. Bestyrelsen har holdt møder med undervisningsministrene og det er blevet til foretræde for folketingets undervisningsudvalg i flere omgange.

Det var positivt, da vi ved revision af folkeskoleloven af 2013 fik tysk fra 5. klasse, om end vi gerne havde set, at det ikke blev på bekostning af timer i udskolingen. 

At vi så sent som fra kommende skoleår får en ekstra time til begynderundervisningen i 5. klasse, er vi naturligvis glade for.

Det ændrer ikke ved den kendsgerning, at det er op ad bakke for markering af faget på samtlige undervisningsniveauer og alle i bestyrelsen udfører på alle planer et benarbejde for at fremme faget.

TLFG’s holdning og vision for styrkelse af fremmedsprog er:

⦁At flere elever skal vælge flere fremmedsprog og opnå solide sproglige kompetencer ud over engelsk. Det betyder, at alle elever skal have en reel mulighed for mindst tre fremmedsprog i grundskolen

⦁At tysk er det naturlige 2. fremmedsprog, fordi tysk ud over at være fremmedsprog også er nærtbeslægtet nabosprog.

For at styrke tysk anbefaler TLFG:

⦁At fastholde og udbygge tidlig obligatorisk tysk.

⦁At styrke tysk gennem et forøget timetal samt inddragelse af kompetencer og erfaringer fra udviklingsarbejdet i det dansk-tyske grænseområde.

⦁At sikre fortsat efteruddannelse og korte inspirationskurser, så tysklærerne klædes bedre på.

⦁At udbrede forståelsen af tysk som funktionelt og kommunikativt sprog og gøre op med en ensidig opfattelse af det som grammatikbaseret sprog.

⦁At fremme muligheder for vordende tysklærere for at tage studieophold i tysktalende lande.

⦁At der sker en tydeligere formidling og udbredelse af forsøgsarbejder og tiltag inden for faget - samt om brobygning mellem grundskole og ungdomsuddannelserne – f.eks. på EMU.dk

Tiltag, der vil styrke faget tysk

⦁TLFG anbefaler som lovkrav at tildele faget et ’mindste timetal’ i stedet for ’vejledende timetal’.

⦁TLFG anbefaler at tilføre faget ekstra timer.

⦁TLFG anbefaler at gøre den mundtlige eksamen obligatorisk på lige fod med engelsk

⦁TLFG anbefaler, at det tredje fremmedsprog skal være en reel valgmulighed. TLFG anbefaler en model, der hedder, at engelsk er første fremmedsprog som nu, tysk er andet fremmedsprog, fordi det også er nabosprog, og skoler i hele landet skal desuden tilbyde mulighed for et tredje fremmedsprog.