Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Mere end grammatik og gamle bøger

Folkeskolen og universitetet er to forskellige organismer, men del af samme fødekæde. Inden for sprog er der fælles træk i synet på læring og også fælles bekymringer for sprogene. Kvalitetssikret undervisning er super vigtig, og hvis folkeskolen ikke fungerer, mærker de det på universitetet. Moritz Schramm, lektor og studieleder på Syddansk Universitet, fortæller.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tyskstudiet på SDU er moderne, fx sådan at man forsøger at give de studerende mulighed for at gå direkte til et emne der interesserer dem. Hvis en studerende er interesseret i grøn omstilling eller politik, kan hun gå direkte på dette emne og læse om det på tysk - hun behøver ikke vente på at lære sig godt tysk først. Så tyskstudiet er meget mere end et sprogfag. Vi kender denne didaktiske tilgang fra Petra Daryai-Hansen, Carl Kinze og andre. Der må snart være flere resultater og lige-til-at-gå-til-didaktiseringer undervejs.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

https://www.folkeskolen.dk/1846859/delfintysk---fuld-forstaaelse-hinsides-sproglige-skyklapper

Nutidig relevans

Når vi arbejder med børn og unge kan vi bedst motivere dem hvis de finder stoffet relevant, dvs aktuelt. Sjovt nok har de studerende på SDU det samme fokus på aktualitet. Hvordan forstår vi Tyskland i dag? De starter i nutiden og går baglæns i tid for at samle historien op, om nødvendigt. Så når de arbejder med historisk stof, er det med relevans for nutiden. Moritz Schramm formulerer det sådan: Vi vil gerne væk fra grammatik og gamle bøger.

Hvor er naboerne?

Tysk på SDU er et relativt lille studie, men det er godt på kernefagligheden. Nogle kurser samlæses med andre humanistiske studier. Der er et godt samarbejde og et socialt fællesskab med spansk, men desværre forsvinder det snart. Spansk afskaffes. Ikke for nogen anden grund, end at der skulle spares penge et sted. Fransk er væk, italiensk og russisk har været væk i en menneskealder. Moritz Schramm savner allerede den sproglige mangfoldighed og kan med nogen ret være bekymret for tyskstudiets fremtid på SDU.

Geografisk bekymring

Den største skræk er politiske indgreb, som fx kunne være et ønske om at samle tyskstudierne i København. Dette ville betyde en tydelig nedgang i antal kandidater. Hvis man lukker instituttet i Odense, vil de interesserede studerende ikke nødvendigvis rejse til København, men måske vælge noget andet. ”Der er i samfundet en generel interesse for Tyskland og for hvad der sker dernede, men hvis vi ikke udvikler os og følger med tiden, bliver vi lukket.”