Blog

DARUM DEUTSCH til Participatorisk Paneldiskussion

Så har der atter været folkemøde på Bornholm og Tysklærerforeningen for Grundskolen deltog også i år om fredagen på Klippescenen med et sit eget arrangement om tysk med titlen Darum Deutsch. Efter oplæg fra foreningens næstformand og den tyske ambassades kulturattache blev tilhørerne spurgt om deres syn på tysk og tysks fremtidige rolle i Danmark. Igennem denne “participatoriske proces” kom der en lang række vægtige argumenter frem, som refereres i denne blog.

Publiceret Senest opdateret

Jeg berørte det udbredte sproglige tunnelsyn i Danmark, der nærmest udelukkende fokuserer på engelsk og ikke levner tysk og fransk passende opmærksomhed. Tysk bør ikke opfattes som fremmedsprog, men er udsat for en fremmedgørelse. Hvis en uagtsom afvikling af tysk var målet, så har denne “succes” mange fædre: bl.a. udhuling af læreruddannelsen og manglende muligheder i gymnasiet. Endvidere opfordrede jeg alle til at gå på opdagelse i og opsøge det tyske sprog og anbefalede i denne forbindelse Nabolandkanalernes udbud af de tyske kanaler ARD, ZDF og N3. Tysk er nu engang et transparent og konstruktivt sprog, der burde ligge til højre fod for enhver dansker. Men der er behov for dels en langt større indsats for at genoprette den sproglige tillid til tysk og dels et opgør med sejlivede falske fortællinger om tysk. Der skal ikke lyde et ondt ord om  engelsk, men en beklagelse af den tiltagende sproglige enfoldighed her i landet.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Lasse Rodewald fra den tyske ambassade i København anslog en optimistisk tone. Der er trods alt gode takter og mange opløftende ting at sige om det tyske sprogs status i Danmark. Heriblandt det faktum, at næsten 80% af de danske grundskoleelever fortsat vælger tysk. Lasse henviste til en række uddannelsesmuligheder i Tyskland - både for elever, studerende og færdiguddannede tysklærere. Nøglen til succes er nemlig at turde tale tysk. 

Blandt tilhørerne blev det fremført, at det har en værdi i sig selv at lære et sprog som tysk, at Tyskland er et naboland, der byder på en righoldig buket af muligheder. Tysk kan bruges til fordybelse og indsigt - ja til dannelse. Adspurgt om der var særlige emner til undervisningen, var svaret: Det afhænger af individuelle interesser og specifikke lokale forhold. Særligt opløftende var tilstedeværelsen af vordende tysklærere i publikum og meddelelsen om store tyskhold på bl.a. Københavns Professionshøjskole og dermed udsigten til mange veluddannede tysklærere. Trübsal kann man immer blasen, aber hier wurde ihm entgegengeblasen.