Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Venstre ønsker ny Tysklandsstrategi – bakker de øvrige partier op?

Af Grænseforeningens hjemmeside www.graenseforeningen.dk fremgår det den 20. november 2020, at ”Venstre ønsker ny Tysklandsstrategi”. Udsagnet bygger på et beslutningsforslag fremsat af Venstre og på en kronik i Flensborg Avis, hvor Bertel Haarder udtrykker sig om strategien.  Af kronikken fremgår det, at Danmark skal arbejde endnu tættere med Tyskland, og Venstre mener, at den socialdemokratiske regering bør udarbejde en ny Tysklandsstrategi inden 1. juni 2021. Strategien skal styrke de økonomiske og kulturelle bånd mellem Danmark og Tyskland.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Beslutningsforslaget… 

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

... er fremsat af Venstrepolitikerne Eva Kjer Hansen, Anni Matthiesen, Christoffer Aagaard Melson, Ellen Trane Nørby, Hans Christian Schmidt, Ulla Tørnæs, og Michael Aastrup den 12. november 2020, og er derfor det første politiske tiltag til at styrke faget tysk siden 2016. Strategien indeholdt dengang konkrete tiltag, som gav danske virksomheder lettere adgang til det store tyske marked inden for områder som grøn omstilling, byggeri og digitalisering (Statsministeriet, »Regeringens strategi for Tyskland«, februar 2016).

Den nye Tysklandsstrategi

Det fremgår af den nye Tysklandsstrategi, der er udformet som Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en ny Tysklandsstrategi, blandt andet: ”Venstre mener, at der er et uforløst potentiale i et tættere samarbejde med Tyskland, herunder særlig i forhold til samhandel”, og det fremgår endvidere: ”Et godt kendskab til det tyske sprog er vigtigt, for at danske virksomheder kan få succes på det tyske marked. Gode tyskkundskaber for særlig danske eksportvirksomheder vil således kunne understøtte dansk samhandel med Tyskland. Derfor skal vi sikre en fortsat styrkelse af sprogundervisningen i tysk på alle niveauer i det danske uddannelsessystem – både i grundskolen, på praktikpladser og i det videregående uddannelsessystem”. 

Særligt ønsker Venstre at styrke den danske eksport til Tyskland, at tiltrække flere tyske turister til Danmark samt at styrke det tyske sprog i Danmark. Strategien kan i sin helhed læses her:

https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B85/20201_B85_som_fremsat.pdf

Bertel Haarder i en kronik i Flensborg Avis

I en kronik i Flensborg Avis uddyber Bertel Haarder, folketingsmedlem for Venstre og tidligere undervisningsminister, at der er behov for en ny Tysklandsstrategi, da interessen for Tyskland og det tyske sprog er faldende: ”I Venstre insisterer vi på, at 2021 skal blive det år, hvor vi sætter en stopper for denne negative udvikling.”

Bertel Haarder skriver videre, at Danmark bør søge et tættere samarbejde med Tyskland i EU som følge af Storbritanniens udtræden, og at vi også kulturelt bør kigge mod Tyskland i syd i stedet for mod vest til USA og Storbritannien.  

”Sandheden er, at vi har langt dybere rødder til fælles med den tysktalende verden end med den engelsktalende. Det er især den tysktalende verden, der interesserer sig for nordisk litteratur og kunst”, mener Bertel Haarder.  

Tyskland har været Danmarks vigtigste samhandelspartner siden 1970’erne, men den titel har USA nu overtaget, viser tal fra Danmarks Statistik. I 2019 lå den samlede eksport af varer og tjenester til USA på 157,6 mia. kr., mens den for Tyskland var på 155,7 mia. kr. Det er derfor særdeles vigtigt, at vi i Danmark igen kommer frem i skoene, hvad tysk angår. En væsentlig del af vores handel sker med Tyskland nord for Hannover, og der er et stort uopdyrket potentiale syd for Hannover.

Beslutningsforslaget om en opfordring til ny Tysklandsstrategi skal til 1. behandling i Folketinget 9. december. 

Ører og øjne på stilke

Der er med andre ord alt mulig grund til at være opmærksom på de enkelte partiers reaktion og holdning, når forslaget fremsættes den 9. december 2020. Lad os håbe, at det bliver folketingets partiers naturlige julegave til danskerne. Der har længe været behov for en styrkelse af faget tysk. Nu er den måske på vej!?