Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Lærfest 22

Du er betydningsfuld

Tyskfaget fylder ikke meget på skoleskemaet og ofte sidder du i et meget lille fagteam. Eller måske sidder du alene med alle tysktimerne på skolen. Der er faglige netværk på facebook – og heldigvis for det. Men for at kende sit netværk, skal man møde det.

Publiceret Senest opdateret

,Hvad sker der politisk omkring tyskfaget?
Kender du læringskonsulenten, og ved du hvad der sker i ministeriets faggruppe for tysk?
Hvordan kan du bruge Goetheinstituttet og den Tyske Ambassade?
Kan man tilmelde sig forsøg med gruppeprøve i mundtlig tysk?
Hvad laver din faglige forening, og hvordan kan du bruge den?
Mangler du kollegaer til faglig sparring og ideudveksling?
Har du prøvet at hygge og feste i et tyskfagligt netværk?

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Din faglige forening for tysklærere i grundskolen holder en årlig Tysklærerdag. Her finder du ikke kun faglig opdatering, men du får også hørt og talt tysk. Og så møder du desuden dit netværk af folk, kollegaer, institutioner og forlag, der arbejder for tyskfaget. Og du er vigtig i netværket.

I planlægningen af dagen prioriterer bestyrelsen mødet med kollegaer og netværk. Derfor er der altid en festmiddag og hyggeligt samvær som en del af dagen.

Du betyder noget for at dagen lykkes. Din deltagelse er vigtig, fordi du er del af det faglige netværk.

Mange deltagere betyder en stor tyskfaglig fælles fest. Vi ved godt det er svært at få fri- men prøv! Det vil ikke kun styrke dig, men komme hele din skole til gode. Fortæl kollegaer om Tysklærerdagen og tag afsted sammen, hvis I kan.

Tysklærerdagen er arrangeret af frivillige i bestyrelsen. Det er et stort arbejde og håbet er naturligvis at kunne få mange deltagere. Af hensyn til stedet skal vi have tilmeldingerne inden sommerferien

Så tilmed dig nu på www.tysklaerer.dk og glæd dig.

Logodans