Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

God planlægning giver altid et godt resultat! – Projektuge med tysk

Molsskolens tyskelever har i uge 37 haft temauge med tysk, hvor de fra mandag til fredag har arbejdet i grupper med temaerne ”Essen”, ”Berlin”, ”Musik”, ”Deutsche Erfindungen” og ”Straßenkinder”. I bloggen refereres til snak med såvel klassens lærer Stine Rung som med nogle 9. klasseelever om arbejdsform og indhold suppleret med elevholdninger.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Emma, Kristine og Laurits:

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

”Wenn wir uns vereinen, dann klappt’s”

Projektuge

Jeg har været på Molsskolen i Knebel for at opleve, hvorledes elever i 9. klasse udnytter mulighederne for at arbejde med sproget i en hel uge – en projektuge.

På lærerværelset mødes jeg af en poster med indskriften: ”God planlægning giver altid et godt resultat!” – en sentens, som bliver bekræftet ved mit besøg.

Eleverne, der under mit besøg arbejder selvstændigt i mindre grupper, fordelt over lokaler på skolen, hvor der er plads, har mulighed for at arbejde med temaerne: ”Essen”, ”Berlin”, ”Musik”, ”Deutsche Erfindungen” og ”Straßenkinder”, altså et bredt udvalg af emner, der interesserer eleverne.

De enkelte oplæg, (oplægget ”Straßenkinder” fremgår af bilag til bloggen), afspejler således forventningerne i ”Faghæfte Tysk – 2019” om det funktionelle sprogsyn som det kommunikative tilegnelsessyn.

Eleverne har hele ugen til rådighed og hjemmearbejdsdag onsdag, hvor de arbejder selvstændigt.

Mandagen begynder med introduktion til temaerne og valg af tema og gruppesammensætning. Fredag er afsat til gruppernes fremlæggelse og evaluering.

Baggrundsidé

Elevernes tysklærer Stine Rung fortæller: ”Ideen til en projektuge med tysk kommer af, at vi på Molsskolen generelt gerne vil arbejde med flere projektuger, da denne arbejdsform er autentisk og motiverende for de fleste elever. Der er en del, der har brug for megen stilladsering i en sådan uge.  Det er tanken, at eleverne kommer til at fordybe sig i noget kulturelt og samfundsmæssigt, som der ikke er så meget tid til i den mere almindelige sprogundervisning. Jeg har valgt at udforme opgaverne, så de ligner dem fra afgangsprøven til de mundtlige prøver for at være lidt på forkant med fortroligheden her. Eleverne læser i denne uge både autentiske tekster, danske tekster og skolebogstekster, og indtil videre er det gået rigtig godt i de tyske grupper, som jeg vejleder”.

Følelsesmæssig involvering

Jeg konstaterer under mit besøg, at læring har brug for en ’følelsesmæssig’ involvering, hvor eleverne kan forbinde erfaringer med nye perspektiver og horisonter. Temaer og opgaver, der tager udgangspunkt i elevernes interesser. Aktiviteter som for eksempel filmfremstilling, der taler til elevernes fantasi, interesse og kreativitet. Opgaver, der involverer eleverne til aktivt sprogbrug. Tema og opgaver bliver fundamentet for en motiverende tyskundervisning.

Stine Runge påpeger, at temaer og opgaver er valgt ud fra, at elever i 9. klasse kan arbejde med materialerne mere eller mindre selvstændigt. ”Eleverne er nødt til at have et bestemt niveau for at kunne omsætte alt det de læser til et enkelt og kommunikativt tysk - og det er faktisk svært, men det lykkes godt, synes jeg.”  Stine Rung fortsætter: ”Fokus er således ikke på grammatik men på at formidle det emne, de har om på tysk.  Derudover har vi valgt at have fokus på samarbejde, viljestyrke, motivation og det at nå i mål. Eleverne har faste vejledningstider, som de skal forberede sig til 2 gange i løbet af ugen.  Vi lærere tænker meget på feed forward i denne uge og ikke så meget feed-back, da vi mener, at det er i “gerningsøjeblikket”, man lærer noget - hvis det altså giver mening. Så det er i vejledningssammenhæng, vi sætter lærerkræfter og tid af.”

En gennemgang af elevoplæggene viser, at der er tale om en bred vifte af genrer med forskellige emner. Der gemmer sig i opgaverne skønlitterære tekster i form af digte, sange mv. Der findes fagtekster i form af film, video og billeder. Kort og godt, som det også foreslås i ”Faghæfte Tysk – 2019”, temaer og opgaver, der motiverer og interesserer eleverne.

Elevgrupper, produkter og samtale

Jeg sætter mig sammen med gruppen, der arbejder med ”Straßenkinder”. Gruppen består af Emma, Kristine og Sigurd. Se oplæg som bilag til denne blog.

De fortæller mig, at de har haft tysk fra 5. klasse. Kristine påpeger, at hun kan lide at arbejde med fordybelse, og at projektet derfor har betydet, at gruppen har fået ”rigtig meget ud af arbejdet.”– ”Vi har planlagt i sammenhæng. De første dage har vi samlet materiale især fra nettet, men også tekster, som vi har fået udleveret eller har haft link til. Siden har vi fordelt opgaverne mellem os, sådan at vi har lavet et produkt, som vi så har snakket om – også hvordan vi kommer videre. I morgen (fredag) skal vi fremlægge.”Emma supplerer: ”Jeg synes, at vi i denne uge har formået at formulere os bedre end det, vi får mulighed for i den daglige undervisning.”Eleverne fortæller, at de er helt bevidste om at uden ”stilladset” fra den daglige undervisning, ville de næppe kunne arbejde, som de gør i projektugen. Elevernes produkt af ”Poster” findes nederst som bilag.

Jeg bevæger mig til gruppen, der arbejder med ”Essen”. Her fortæller Ane og Amaryllis, at selv om de ikke selv har valgt emnet, er det ramt lige i plet. ”Vi er begge vilde med mad” siger Ane og deres slutprodukt videoen, som de viser mig, bekræfter dette. De har fundet madopskrifter fra de tysktalende lande og præsenterer ”Käserösti”, som var de TV-kokke og viser og forklarer på videoen blandt andet, hvordan retten bliver til.

Dokumentmappe i form af googledrev

De fortæller, at de gennem et googledrev har haft adgang til en mappe med deres opgaver og dokumenter. På drevet har de også undervejs lagt deres poster og videofilm, så deres lærer har kunnet følge deres arbejdsproces. De har her kunnet stille spørgsmål til deres lærer – spørgsmål, der så har dannet udgangspunkt for de vejledningssamtaler, der har fundet sted undervejs.

Den sidste gruppe jeg når er ”Musik”. Her snakker jeg med Sofie. Gustav og Maja er beskæftiget andetsteds. Maja fortæller, at gruppen har arbejdet med popmusik fra Nenas ”99 Luftballons” over Udo Lindenberg – her viser videoen bl.a. et interview med en af deres lærere, der har kendt til Lindenbergtekster i en årrække frem til musik af gruppen ”Ramstein”. ”Vi har fundet musik på Youtube og har googlet os frem til lyrics, som vi så har kunnet sammenholde med musikken,” siger Maja.

”Tysk er ikke mit yndlingsfag, men i denne uge har det været rigtig spændende at arbejde med faget – det har givet blod på tanden” slutter Maya. 

Hvor der er vilje, er der en vej, tænker jeg, da jeg atter forlader Molsskolen.