Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Kan 9. klasse elever lide tysk?

En arbejdsgruppe under Anne-Marie Fischer-Rasmussens og Petra Daryai-Hansens ledelse har med støtte fra det Nationale Center for Fremmedsprog fået mulighed for at iværksætte en undersøgelse af elevernes holdning til og motivation for faget tysk. Det bliver interessant at se de endelige resultater, der vil blive behandlet efter undersøgelsens afslutning, der går fra nu og frem til den 20.12.2019. Der skal herfra lyde en kraftig opfordring til, at eleverne deltager i undersøgelsen. Jo flere der deltager, jo bredere bliver muligheden for at få et reelt billede af elevernes holdninger.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Spørgeskemaundersøgelse af 9. klasses motivation i tysk

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Initiativtagerne henvender sig med nedenstående til skoledernes ledelse og direkte til tysklærerne med elever i 9. klasse.

Flere elever skal blive dygtige til tysk. Regeringen ønsker at løfte sprogområdet på tværs af hele uddannelsessystemet og har igangsat en række initiativer, som skal bidrage til, at flere elever og studerende opnår solide sprogkompetencer til gavn for både den enkelte, arbejdsmarkedet og samfundet generelt.

Det Nationale Center for Fremmedsprog gennemfører projektet ”Tyskelevers og tyskstuderendes kognition”, som har til formål at afdække tyskelevers og -studerendes motivation og oplevelser af tysk i grundskolen, på ungdomsuddannelsen, læreruddannelsen og universitetet.

Vil I hjælpe?

Arbejdsgruppen bag projektet vil værdsætte jeres elevers bidrag i et spørgeskema.

Hvem: Flest mulige 9. klasses elever med tysk

Hvad: Individuel og anonym spørgeskemaundersøgelse, som er estimeret til at tage ca. 15 minutter. Formen er afkrydsning samt fire afsluttende åbne spørgsmål, der er frivillige at besvare.

Hvordan: Bed eleverne tilgå undersøgelsen i tyskundervisningen via https://bit.ly/2NLalQx

Hvornår: Undersøgelsen slutter d. 20.12.2019.

Vi håber, at I som skole og tyskfaggruppe vil bakke op om projektet og være behjælpelige med at gennemføre spørgeskemaundersøgelsen med jeres elever. 

Med venlig hilsen

Anne-Marie Fischer-Rasmussen (AMA@ucn.dk) og Petra Daryai-Hansen (petra.dhansen@hum.ku.dk)

på vegne af projektgruppen ”Tyskelevers og tyskstuderendes kognition”