Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Genforening eller 100 Jahre deutsch-dänische Grenze

Medens vi i Danmark gerne har villet fejre ethundredåret for genforeningen af Sønderjylland med det nordlige Danmark, har man i Tyskland gerne villet fejre 100-året for den tysk-danske grænse. Coronapandemien har i mange sammenhænge forhindret en egentlig fejring. Ikke desto mindre er der alt mulig grund til i tyskundervisningen at gøre opmærksom på ikke kun genforeningen, men også hvilken betydning de sidste 100 år har haft for det dansk-tyske forhold. Det kan gennemføres dels ved at deltage i TLFGs årskursus samt ved at inddrage Brennpunkt Deutschs temahæfte 4/2019 ”100 Jahre deutsch-dänische Grenze”

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ill. fra Brennpunkt Deutsch 4/2019

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

TLFGs årskursus

Tysklærerforeningen for Grundskolen afholder fra fredag den 20. til lørdag 21. november 2020 årskursus med netop tema om genforeningen og de muligheder, der ligger i dansk-tysk samarbejde med elevudveksling på tværs af grænsen.

I programmet indgår blandt andet introduktion ved repræsentanter fra grænselandets mindretal. Oplæg fra Deutscher Schul- und Sprachverein om skolepartnerskaber. Oplæg om tidlig tysk i Tønder. Tanker, arbejdsproces og materialer. Tidlig sprogstart ved Lene Nørgård Hansen, Global House. KursKultur om muligheder for projektstøtte og partnerskole.

Ekskursion i bus til Deutsches Museum für Nordschleswig og Museet på Sønderborg.

Kurset afsluttes med TLFGs årlige generalforsamling.

I høj grad et kursus med et indhold, der er relevant for alle tysklærere i grundskolen.

Yderligere information og tilmelding kan ske på http://www.tysklaerer.dk.

Brennpunkt Deutsch, temanummer 4/2019

Som sagt er det ikke for sent at fejre genforeningen. Brennpunkt Deutsch er her en oplagt mulighed, idet der er tale om et pædagogisk-didaktisk materiale med de store elever som målgruppe og med et sprog, der lige er til at tage fat på. Autenticitet og Kulturkunde på fornemste vis.

Der lægges ud med et interview med Siegfried Matlok, ”Der Nordschleswiger”s tidligere chefredaktør. Han indleder i et telefoninterview, der kan aflyttes via ”Scan Life”/SoundCloud, med udsagnet: ”Das Verhältnis zwischen Deutschen und Dänen hat sich in den letzten 20 Jahren sagenhaft verändert”. Udsagnet uddybes gennem samtalen, der giver et historisk overblik over, hvad der skete i forbindelse med genforeningen, og hvorfor det skete. Hertil kommer en enkel og let forståelig forklaring på den historiske baggrund for, hvad der skete efter krigen i 1864, og hvad der førte til genforeningen i 1920.

Matloks udsagn uddybes gennem to videoer ”Die dänische Minderheit in Südschleswig” og ”Die deutsche Minderheit in Nordschleswig”. I begge tilfælde er Sprechertext til videoerne, suppleret med mange elevrelevante stills, med til, at eleverne får mulighed for at fordybe sig. Specielt finder jeg tiltag vedrørende elevambassadører fra grænseforeningen interessant. Se nærmere her:  https://graenseforeningen.dk/undervisning/graenseforeningens-ambassadoerer/elevambassadoererne

Vi får i artikelform et indtryk af Istedløvens omtumlede liv, og i temasammenhæng er det helt oplagt, at der bringes et uddrag fra Sprogforlagets bog ”Mutti, warum bin ich Däne?” også med lyd, hvor Dorothea Jess fortæller om sin familie. Temaerne afsluttes med en kort omtale af Sydslesvigs Forenings betydning for det danske mindretal og om det årlige årsmøde i Flensborg.

Kort og godt vil jeg gerne opfordre til, at alle tysklærere bruger tid på dette temanummer. Først og fremmest for lærernes egen skyld, men også for, at de derigennem får et baggrundsmateriale til brug i den daglige undervisning.

Nærmere oplysning findes her: https://brennpunktdeutsch.dk