Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Hvordan manifesterer folkeskolens formål sig i den daglige tyskundervisning?

Jeg var tilmeldt Børne- og Undervisningsministeriets Fagmøde om Fælles Mål og de nye læseplaner og undervisningsvejledninger d. 25. februar 14-17 i København med deltagelse i workshop for fremmedsprog.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg vil her forsøge at sætte Tyskfaget og den professionelle dømmekraft i et tyskfagligt perspektiv.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Tysk fagteam kunne sætte ’Folkeskolens formål og tysk’ på dagsordenen på det næste fagteammøde. Og her inddrage det nye faghæfte og få drøftet fagets formål og identitet.

Og hvorfor skulle man så gøre det?

Lad mig først se på det nye faghæfte for tysk i forhold til folkeskolens formål

§1. Almendannelse: Skolens bidrag til almendannelsen ses særskilt gennem tysk-fagenes kundskaber og færdigheder. Der er derfor gjort meget ud af at der er sammenhæng mellem folkeskolens formål og faghæfterne. Men det er skolens ansvar at sætte rammer for det faglige teamsamarbejde.

§2. Hvordan: De tværgående temaers kobling til tysk skal ses som håndtag at dreje på i forhold til at arbejde med undervisningens tilrettelægning.

§3. Demokrati: Den del handler så om differentiering og elevinddragelse.

Fagmødet starter med en velkomst fra UVM, KL,DLF og Skolelederforeningen

At være kommet hertil i arbejdet omkring lempelserne af bindingerne i fællesmål er kun lykkedes fordi der har været en vilje til et samarbejde, der har ført til en politisk beslutning.

Det handler nu om at slå på den professionelle dømmekraft og det professionelle råderum til at få skabt en debat, er udmeldingen fra Danmarks Lærerforening.

Det er afgørende med fagteams, hvor lærerne kan diskutere faget. Lærernes professionelle dømmekraft kræver tid og rum til at få skabt en debat - og få en struktureret og konstant refleksion over egen praksis op imod fællesmål. Den tid og det rum for fagteams må skolelederne sørge for at lærerne får på skolerne, siger Claus Hjortdal, ikke som en engangsting - men kontinuerligt.

Plenumoplæg om øgede frihedsgrader og Fælles Mål

Thomas Jensen ledte os gennem frihederne i fællesmål på en drenget, men fin og meget jordnær og forståelig måde, der gav rigtig god mening.

Det var også Thomas, der gav os en oversigt i forhold til Folkeskolens formål - de 3 § - samt de tværgående emner.

Workshop

Herefter førte læringskonsulenterne for fremmedsprog sproggruppen videre med arbejdet med de nye faghæfter i vores fagteam.

Læseplanen er bindende medmindre kommunen har lavet sin egen. Undervisningsvejledningen er vejledende. Færdigheds og vidensmål er ikke længere bindende, men stadig byggeklodser i forhold til kompetencemålene samt inspiration til faget.

På workshoppen for fremmedsprog så vi på faghæftets opbygning og muligheder i forhold til udvikling af den professionelle dømmekraft i fagteam.

EMU

Der findes yderligere ressourcer til arbejdet ude på skolerne på emu.dk