Blog

Tysklærerdag 9.september 2022

Fine forståelige sætninger - auf Deutsch

Det hænder man får en uventet pludselig aha-oplevelse af de superfine - og det skete for mig på TLFG’s Tysklærerdag for nyligt.

Publiceret Senest opdateret

Det hænder man får en uventet pludselig aha-oplevelse af de superfine - det skete for mig på TLFG’s Tysklærerdag i år. https://blog.folkeskolen.dk/blog-tysk-tysk-og-fransk/du-er-betydningsfuld/4637754

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Sproglig opmærksomhed

Sproglig opmærksomhed har mange facetter. Selv er jeg meget optaget af, hvordan man som lærer kan fremme den mundtlige del ved enkel og basal sætningsopbygning så eleven hurtigt får den gode oplevelsen af både at kunne udtrykke sig og blive forstået i en kommunikation.

Opfattelsen er at sproget fire områder i sprogfag tillægges ofte en rækkefølge: lytte, tale, læse og skrive. Min oplevelse af tysk i de ældre klasser på efterskolen med elever fra mange forskellige skoler er er faktisk, at læsning er sværest og her giver elever let op. Skrivning og tale er også udfordrende for en del, men overvejende fordi eleverne ikke har en simpel struktur for sætningsopbygning. Jeg tænker egentlig vi har et godt fagformål for tysk og en god tilgang – men et fokus på mere systematisk arbejde med træning af simpel sætningsopbygning kan kun fremme faget og elevernes oplevelse af mestring. De lykkes når de kan kommunikere i simpelt sprog og så bliver tysk sjovt.

Jeg var på en workshop omkring skriftlighed.

Skriftlighed

Hvordan hjælper og opmuntrer du dine elever til at blive bedre til at skrive. Hvordan får de følelsen at det lykkes for dem at udtrykke sig skriftlige i fine forståelige sætninger. Din skrivemester er Kim Ø Andersen, lærer med erfaring fra forlagsverdenen

Jeg havde faktisk ikke de store forventninger – indrømmet – men min opmærksom blev blev pludselig total – det var en tilgang til skriftlighed, som jeg faktisk ikke har hørt om før og som i den grad tangerede min tilgang til mundtlighed. Og det gik op for mig, at her var noget, jeg virkelig kunne bruge. Skriv dig til at tale eller tal dig til at skrive blev pludselig indlysende til to sider af samme sag.

Skriftlighed

Kim fortalte, at han skriver tekster i dialog med børnene. De bliver sammen enige om sætningerne, mens de bygger en tekst i hovedsætninger – han skriver på tavlen og de skriver efter i deres hæfte. Computeren bruges af eleverne kun til ordbogsopslag.

Han laver skriveøvelser, hvor eleverne i grupper bygger en tekst op f.eks. ud fra et bynavn (men det kunne være meget andet) – og så skriver de i små gruppen så mange små hovedsætninger om byen, som de kan . Frankfurt. Frankfurt ist gross. Frankfurt ist berühmt, Frankfurt liegt in Deutschland, Frankfurt hat viele Einwohner. Man kann da Pizza kaufen. O.s.v.

– og pludselig har gruppen sammen skrevet en fin og forståelig tekst.

Sprogligt stilads

Læreren vælger fokus – og giver simple stilladser for sætningsopbygning, som eleverne skal følge. Vi prøvede det på egen krop i workshoppen, og det gav så meget mening. Det er også den måde jeg forsøger at bygge deres mundtlige sprog op. Stilladsering af en 'simpel' sætningsopbygning og kommunikation i klassen.

Det er tydeligt, at bruger eleverne det 'simple' sprog, de kan ved hjælp af øvet sætningsopbygning med stilladsering i stedet for at gøre det, langt flest elever gør – nemlig at forsøge at oversætte alt fra dansk til tysk i lange indviklede sætningskonstruktioner, som de ikke magter– ja så får de nu langt bedre skrevne tekster både sprogligt og forståelsesmæssigt. Og samtidig hjælper det deres mundtligt sprog, så de oplever de behersker og tør bruge sproget. Mundtlighed og skriftlighed supplerer og styrker hinanden.

Og så kan man jo udbygge sproget efterhånden som eleverne er klar til det. Jeg tror Kims eksempel var fra en 7. klasse.

Som en bibemærkning kan jeg nævne, at også jeg oplever, at skrivning i hånden fremmer både opmærksomhed og koncentration. Men det vigtige er, at eleverne oplever at lykkes med at udtrykke sig i fine forståelige sætninger både mundtligt og skriftligt.

https://blog.folkeskolen.dk/blog-tysk-tysk-og-fransk/succes-er-at-lykkes/3360520