Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Tyskmøde i ministeriets faggruppe juni 2020

På mødet blev drøftet, hvad der sker i ministeriet og faggruppen, erfaringer fra COVID-19 situationen, udfordringer for faget og ministeriets vejledning om prøverne

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den 9. juni mødtes den af Undervisningsministeriet nedsatte faggruppe for tysk. Pga. conona blev det et to timers online møde.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Ud over medlemmer fra faggruppen: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/mar/190301-nye-faggrupper-skal-styrke-fagenes-udvikling deltog fag- og prøveansvarlige for tysk i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. I gruppen sidder også repræsentanter fra nationalt center for fremmedsprog www.ncff.dk.

Mødet indeholdt fire hovedområder

  • ·       Hvad sker der i ministeriet og faggruppen
  • ·       Erfaringer fra COVID-19 situationen
  • ·       Udfordringer for faget
  • ·       Ministeriets vejledning om prøverne

I forbindelse med nedlukning af skolerne har ministeriet lavet en del tiltag for at hjælpe skolerne. Styrelsen har udarbejdet materiale til EMU’en for tysk https://emu.dk/grundskole/corona-gode-rad-til-undervisning/fremmedsprog og der blev lavet generelle vejledninger til nødundervisning https://emu.dk/grundskole/corona-gode-rad-til-undervisning

Erfaringer

Nedlukningen af skolerne har givet nogle erfaringer med online undervisning i tysk, som blev drøftet. Der var stor enighed om, at erfaringerne havde udfordret og kvalificeret en enkel og stram struktur i lærernes planlægning af undervisning. Men det var også tydeligt at online gav en mulighed for at høre og inddrage de stille og mere usikre børn langt mere ved at lukke dem ind i et for dem trygt online rum, hvor de ikke blev udfordret af det daglige fysiske klassehierarki.

Lærerne er blevet tvunget til at arbejde med digitale løsninger, hvilket har givet nye erfaringer på det digitale område.

Erfaringerne fører i gruppen til to fremadrettede fokuspunkter

1.      At finde de bedste og mest hensigtsmæssige digitale værktøjer og fokusere på få frem for at lade lærerne bruge en masse tid på at finde rundt i en massiv digital jungle.

2.      At flytte fokus fra det mulige til det fagligt-pædagogisk hensigtsmæssige. Dvs. udfordre det digitale medie ved ud fra sprog- og læringssyn at bruge de digitale muligheder fagdidaktisk hensigtsmæssigt.

Mulighed for brug af fagportaler og it-værktøjer kvalificerer jo ikke i sig selv undervisningen.

Fagets udfordringer

Faggruppen drøftede hvilke udfordringer, som faggruppen ser for faget i grundskolen. I den forbindelse blev elevernes motivation, diskursen om faget, inspiration til undervisningen samt udbredelse af nye reviderede læseplaner fra 2019 eksempelvis drøftet. Et ønske er, at vi kunne få mere fokus på sprog og erhvervslivet mere på banen i forhold til sprog også - ligesom vi ser omkring naturfag. Vi har A. P. Møller og grænseområdet - men kunne ønske mange flere var med.

Prøvevejledningen

Ministeriet ønskede at høre erfaringer med prøvevejledningerne fra faggruppen ift. opbygning og indhold og faggruppen gav på mødet bemærkninger til prøvevejledningen. Her blev omfanget af vejledningen og brug af andre formidlingsformer fx videoer eksempelvis diskuteret. Faggruppen drøftede også prøvekrav og opsamling af censorerfaringer.

Næste møde i faggruppen for tysk bliver fysisk i september.