Blog

Status på tyskfaget

Publiceret Senest opdateret

Det Nationale Center For Fremmedsprog (NCFF) har udgivet en databaseret statusrapport på tyskfaget, hvor man giver et overblik over tyskfaget på tværs af de uddannelsessektorer, hvor tysk udbydes som fag. Rapporten indeholder data på tysk i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser igennem de sidste 10 år. Rapportens datamateriale giver dermed et samlet billede af tyskfagets kvantitative status i det danske uddannelsessystem.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Rapporten er særdeles læseværdig og kan i sin helhed læses her: https://viden.ncff.dk/ncff/tyskfagets_udvikling_gennem_de_sidste_10_aar

Jeg skal tillade mig at citere opsamlingsafsnittet direkte, så kan den interesserede lærer følge ovenstående link for at læse hele rapporten: 

”I de dele af det danske uddannelsessystem, hvor det er obligatorisk at have 2. fremmedsprogsfag, klarer tysk sig fint kvantitativt. I grundskolen har der de sidste 10 år været en fremgang i andelen af elever, der har tysk.

På stx og hhx, hvor 2. fremmedsprog ligeledes er obligatorisk, har der de sidste 10 år været fremgang i den samlede andel af elever, der dimitterer fra de to gymnasieretninger med tysk på eksamensbeviset. Der er dog en markant tilbagegang i andelen af hhx- og særligt stx-studenter med tysk fortsættersprog på A-niveau.

På hf, htx og den merkantile eux, hvor 2. fremmedsprog ikke er obligatorisk, er der markant tilbagegang i andelen af studenter, der dimitterer med tysk på eksamensbeviset.

På læreruddannelsen ligger antallet af studerende, der vælger tysk som undervisningsfag, nogenlunde stabilt, måske endda med en svagt stigende tendens."