Blog

Eksempel til efterfølgelse!

Fremmedsprogene tysk, fransk og spansk har været talt ned i henved 20 år. Nu skal der nye boller på suppen.

Publiceret

I Nordjylland har en gruppe fremmedsprogslærere dannet Nordjysk fremmedsprogspanel med henblik på at få styrket fremmedsprogene i hele uddannelsessystemet.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Flere og flere unge siger nej tak til at lære tysk, fransk og spansk. De mener, at engelsk er tilstrækkeligt til at dække deres voksenliv med henvisning til, at fællessproget på de sociale medier, de bruger, netop er engelsk. Den holdning giver dybe panderynker i erhvervslivet og i uddannelsessystemet, og nu vil Nordjysk Fremmedsprogspanel forsøge at ændre de unges holdning.

Panelet har udarbejdet en folder, der uddyber panelets arbejde.

Det hedder deri blandt andet:

 

Derfor et fremmedsprogspanel

Vi må samle alle gode kræfter for at styrke fremmedsprogene på tværs af Nordjylland. Derfor vil sprogpanelet:

  • Formulere forslag til konkrete indsatser for at styrke sprogundervisningen på tværs af uddannelseskæden og derved bidrage til at sikre rekruttering af sprogkyndige, også til erhvervslivet
  • Etablere politiske kontaktflader for at sikre politisk forståelse for nødvendigheden af en styrkelse af fremmedsprogene
  • Søge midler for at sikre finansiering til indsatser på sprogområdet i Region Nordjylland
  • Understøtte og supplere nationale, regionale og kommunale indsatser for at skabe sammenhæng på tværs af uddannelseskæden

 Det arbejder Nordjysk fremmedsprogspanel for:

  • Formulering af en sprogstrategi i Region Nordjylland, som i sidste ende bidrager til, at flere unge vælger et fremmedsprog
  • Opfordring til de nordjyske kommuner til at formulere kommunale sprogstrategier
  • Tilvejebringelse af opdaterede data for at monitorere indsatsen i Region Nordjylland
  • Afholdelse af konferencer og møder for at styrke de sproglige netværk i Region Nordjylland
  • Styrkelse af den politiske bevågenhed på fremmedsprogenes vilkår.

 

For det første må vi håbe, at det lykkes for panelet at formå at igangsætte en ændret holdning til at lære fremmedsprog. For det andet vil det være givende, om aktiviteterne i Nordjylland kunne brede sig til hele landet og dermed inspirere også andre regioner til at få gang i en udvikling, der ikke kun gælder Nordjylland. For det tredje må vi håbe, at de initiativer, blandt andet at sikre politisk forståelse for nødvendigheden af styrkelse af fremmedsprogene bliver udbredt gennem såvel den trykte presse som de sociale medier, så ikke kun nordjyderne får fornøjelse af indsatsen.

Fremmedsprog er nøglen, der åbner verden! I en globaliseret verden er der brug for interkulturel viden, som opnås gennem fremmedsprogskendskab og -kompetencer.

 

Brochuren, der blandt andet også giver udtryk for erhvervslivets holdninger, kan hentes i nedenstående link, og yderligere information fremgår blandt andet af: https://hj-gym.dk/da/om-skolen/strategi-sprog