Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Hvordan udvikler ’corona-tysk’ faget?

Hvordan kan vi træne mundtlighed og skriftlighed uden lærerens tilstedeværelse? Hvordan kan vi stiladserer eleverne? Hvordan kan vi nå eleverne? Og hvordan undgår vi selv at drukne i arbejdet?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mit ærinde er at fokusere på de ting, der kan blive en gevinst for faget fremadrettet - set i lyset af nødundervisningens erfaringsopsamling.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

En skolenedlukning og nødundervisning ændrer skolen totalt. Nødvendigheden har tvunget os alle ud i at finde vores egne brugbare veje i en digital verden for at kunne give den bedst mulig faglig nødundervisning.

Det kan ikke være anderledes og vores veje er naturligvis lige så forskellige som vores daglige undervisning er. Der har været givet mange yderst relevante hjælperåd med både fra ministeriet og de enkelte kommuner for at stiladsere os. Alligevel har vi alle famlet os frem og naturligvis måttet gøre vores egne erfaringer for, hvad der virker for netop mig.

I bestyrelsen for Tysklærerforeningen for grundskolen (TLFG) har vi haft en drøftelse, der viser hvor forskelligt vi alle oplever nødundervisningen. Det kan du læse om her: https://www.folkeskolen.dk/1841899/kunne-vaere-sjovere

I faggruppe for tysk i UVM, som jeg deltager i, er det blevet vendt /(se bilag 1, 2 og 3)

Desuden har jeg haft drøftelser med kollegaer og fulgt debatten på folkeskolen.dk (Faglige Netværk Tysk og Fransk).

Men først og fremmest har jeg naturligvis gjort mig personlige erfaringer med mine egne elever.

Jeg sidder med 7 tyskhold i overbygningen, og på min skole er tysk prioriteret sammen med dansk, matematik og engelsk i nødundervisningen. To af mine hold har jeg fået i nedlukningen, fordi deres lærer skal undervise de små elever - og jeg kender ikke eleverne.

Fremlæggelser

Tilfældigt startede jeg med at afslutte nogle online fremlæggelse med 9. klasse, der ikke var blevet helt færdige inden nedlukningen. Jeg havde brug for, at vi kunne se hinanden og vi kunne dele skærm. Og jeg havde dem på online enkeltvis uden resten af klasen. Der viste sig at være en uhyre god måde at fremlægge på. Ingen baggrundsstøj fra klassen og fuld opmærksomhed på elevens arbejde og person - og vi kunne uforstyrret snakke om præsentation efterfølgende. Jeg oplevede eleverne langt mere trygge, åbne og motiverede end i en klassefremlæggelse.  Så selvfølgelig er vi nu i gang med den selvstændige mundlige Disposition og fremlæggelse i 9. klasse. Her er online for mig rigtig fint. Både i forhold til vejledning og fremlæggelse fungerer online rigtigt fint.

Skriftlige opgaver

Opgaver til eleverne - her oplevede jeg ligesom mange andre bjerge af rette arbejde. Det har tvunget mig til langt hen ad vejen at skimme og fokusere på helhedsindtryk med bemærkninger som Fint - jeg kan se du har godt styr på (hvad det nu er de skulle arbejde med), godt arbejde men du skal have styr på … brug linket til den vejledning, jeg har sendt dig sammen med opgaven.

Jeg oplever at eleverne i de tre 7 klasser boltrer sig i det tyske sprog i fri skriftlig fremstilling - den grammatiske del kommer til at fylde uendeligt lidt fordi den slags rette arbejde vil tage alt for lang tid at give skriftlig respons på for mig - men mit fokus bliver i stedet ’Vil en tysker kunne forstå dette?’ - og jeg må indrømme, at svaret i langt de fleste tilfælde er JA.  Også den erkendelse vil helt sikkert påvirke min tyskundervisning fremover.

Samtidig er jeg begyndte at tænke opgaveløsning som meget relevant elevarbejde med minimum rette opgaver efterfølgende - hvilket også har givet anderledes kreative sjove opgaver til eleverne.

Opgavevejledning

Min skriftlige arbejdsbeskrivelse har også ændret sig - den er blevet meget kort og utrolig præcist struktureret. Jeg tror på at tiden her, hvor elever og forældre har skulle arbejde med selv at læse og forstå en arbejdsopgave er godt givet ud. Tænker ikke der er helt så mange der efter en gennemgang, når vi vender tilbage nu vil sige: Hvad skal jeg lave. Hvis det holder - er det rigtigt positivt. At kunne ’læse’ en opgave selvstændigt, vil frigøre en god del lærertid.

Synlig faglighed

Nødundervisningen har gjort skolen langt mere faglig og fagligheden synlig og tydelig for både elever og forældre. De børn der deltager i nødundervisningen, er ret effektive, fordi de netop ikke bliver forstyrret eller fristes til forstyrrelser. Pudsigt nok spores også en anden tilfredshed fra elevernes side ved at have løst opgaven.

Læringsplatforms relevans

Og så er jeg blevet virkelig glad for min forhadte læringsplatform Min Uddanenlse. Uden den ville alt være kaos - her har jeg struktur og overblik over elevernes arbejde og arbejdsindsats - og her er mit nye klasserum. Dialogen og hjælp foregår i aula - men arbejdsbeskrivelser, opgaver, hjælp og afleveringer og feedback foregår på Min Uddannelse.

Men det har også været en proces i nedlukningen at vænne alle elever til at det er her, vi arbejder, og her de kan finde tingene.

Jeg brugte også platformen før, men først nu er det for alvor blevet vigtigt for eleverne at kunne bruge den - og som det altid er med det, man har brug for - det lærer man sig J

Den rutine og struktur for eleverne vil klart være en fordel for undervisningen også fremover.

Sociale konflikter

En kæmpefordel har nødundervisningen haft. Jeg har i stort set 2 måneder ikke skullet tage mig af en eneste elevkonflikt. Det har jeg nydt at slippe for. Tænker også det på en eller anden måde har været godt for eleverne selvom du nu desperat trænger til at komme i skole igen. Og selvfølgelig savner jeg nærværet med eleverne i den ’gamle sædvanlige undervisning’ - specielt den konstante ping-pong snak og small-talk med eleverne på tysk. 

BILAG

Bilag 1: 

Udmelding om at afgangsprøverne i dette skoleår 2019-2020 erstattes af årskarakterer

Den faglige forening TLFG - Tysklærerforeningen for grundskolen følger den nuværende udvikling og genoplukning af skolerne, og vil naturligvis gerne tages med i drøftelserne og har nogle anbefalinger.

TLFG - anbefaler at datoen for afgivelse af årskarakter udskydes til så sent som muligt.

At eksamen ikke er i udtræk betyder at eleverne nu har mulighed for mere tysk. Og en senere afgivelse af årskarakter kan være med til yderligere at motivere elever, der gerne vil gøre en ekstra indsat.

TLFG anbefaler at ’Disposition’ Den selvstændige opgave til mundtlig prøve i stedet bliver et selvstændigt projekt, som eleverne stadig har mulighed for lave og fremlægge.

Arbejdsformen er vigtig for eleverne, og det giver mening at arbejde online med både vejledning og fremlæggelse.

Vi ser, der i høj grad deles gode forløb på de sociale medier, som fungerer godt i en fjernundervisning. Her tænkes ikke i portaler, men fine forløb, som giver mening og ordforråd og relevant beskæftigelse, uden de store lærerforklaringer og gennemgang af selve opgaven. Her kunne vi foreslå læringskonsulenterne at være opmærksomme på også at indsamle og formidle disse.

Venligst TLFG

Bilag 2

FAGGRUPPE FOR TYSK: Jeg blev før Påske ringet op af vores UVM’s tovholder i STUK (Styrelsen for undervisning og kvalitet) Sabine Gadeberg Larsen for en generel snak om, hvordan det går i undervisningen - og faggruppen har møde inden sommerferien med erfaringsopsamling fra nødundervisningen.

Bilag 3

UVM: Gode råd til undervisning hjemmefra: https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19

UVM: Tysk - Vurdering af elevernes standpunkt: https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/saerligt-vedr-9-og-10-4

UVM: Genåbning: https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-genabning-af-skolerne-under-covid-19

Situationen har jo som bekendt ændret sig, siden vi skrev til jer sidst, og vi er derfor i fuld gang med at udarbejde materiale, der kan understøtte genåbningen af skolerne. På grundskoleområdet har ministeriet udarbejdet materiale til både skoleledelse og lærere med gode råd til planlægningen og gennemførelsen af genåbningen. Heriblandt er der lagt artikler op med inspiration til at gennemføre undervisning – ude og inde - i hvert fag. Til forældrene er der desuden udarbejdet information om rammerne for skoleåbningen. Derudover opdateres ministeriets hjemmeside uvm.dk fortsat med ofte stillede spørgsmål og svar, der nu særligt har fokus på genåbningen.