Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

TLFG på Folkemødet på Bornholm 2019

Tilpas med Tysk. Danmarks Lærerforening havde ligesom sidste år tilbudt de faglige foreninger en plads på Klippescenen på deres stand på Folkemødet på Bornholm.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

TLFG - Tysklærerforeningen for grundskolen - vidste fra sidste år, at Klippescenen er en lille hyggelig plads, der ligger lidt gemt væk. Alligevel finder folk dertil, og det er oplagt, at de faglige foreninger kan findes i forbindelse med DLF. De to ting supplerer fint hinanden.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Vi havde besluttet, at for at blive synlige ud over selve den korte tid vi havde på Klippescenen, ville vi gå rundt i vores faglige forenings T-shirt. Da det var kanongodt vejr gav det virkelig mening, og vi følte TLFG synlige sammen med alle de andre, der gik rundt og reklamerede i T-shirts J Fra bestyrelsen deltog Carl Kinze, Torsten Lange og undertegnede.

Temaet på Klippescenen var ’Tilpas med Tysk’ https://www.folkeskolen.dk/688902/tilpas-med-tysk-nu-med-dansk-hygge-og-paa-bornholm

Det kom langt hen ad vejen til at handle om, hvorfor det Nationale center for Fremmedsprog er så vigtig for sprogets fremtid, men også om hvor lidt politikerne satser med det forholdsvis lille beløb der er sat af til Centeret, som skal fremme sprogfagene og den korte foreløbige projektperiode for Centeret på 5 år. .

Det var en ping-pong mellem Carl Kinze, næstformand i TLFG og Sigrid Jørgensen, gymnasielærer og næstformand i Dansk-Tysk Selskab og publikum. Der blev snakket om tysk, fagets status og de problemer sprogfagene snart kunne løbe ind i, hvis der ikke fortsat var politisk fokus på 2. fremmedsprog - her ønsket om et permanent nationalt center for fremmedsprog, flere midler til fremmedsprogene samt mere fokus på uddannelse af flere lærere på alle niveauer til at kunne varetage undervisning i tysk. Sidstnævnte er allerede nu et problem, fordi der ikke uddannes ret mange undervisere til  tysk og mange tyskundervisere går på pension i disse år. Vi havde håbet på deltagelse af leder fra Det Nationale Center for Fremmedsprog, men det var desværre ikke muligt. Til gengæld glæder vi os til centerets deltagelse på TLFG’s Tysklærerdage i København d. 25. - 26. oktober.

Der blev naturligvis også drøftet spørgsmålet om, hvorfor man skal lære tysk. Se video fra Folkemødet: https://www.skoletube.dk/video/4839568/e3cc8cb7801156080ab01e6399e38531

Deltagelse på standen var som sidste år -Klippescenen er lille - 18- 20 mennesker, men som vi så fra oplæggene både før og efter møder en lille interesseret skare op - og det er sjovt nok mest folk, der ikke er lærere -  og for vores  oplægs vedkommende har en eller anden tilknytning til det tyske sprog. Selvom vi ikke får fat i ret mange medlemmer eller potentielle medlemmer, synes TLFG alligevel det er vigtigt at være med og vise foreningens banner og snakke tyskfaget med folk. Et folkemøde er folkeligt og ved vores tilstedeværelse i gadebilledet er vi også med til at røre ved fordomme om ’stramme tysklærere med knold i nakken’ og vi kan være med at vise, at vi er stolte af vores fag - og at det at kunne tysk bare er sejt.

Sidst på eftermiddagen gik vi hen til Græseforeningens store telt for at hilse på og høre Knud Romer. Knud Romer var i hopla. Det var vildt underholdende og meget fint - og nu ved jeg, hvorfor børn skal lære tysk. Ikke pga. arbejdsmarkedet eller autentiske tekster - nej, ganske enkelt fordi det er fedt at kunne tysk .

Vi håber naturligvis at DLF igen næste år giver os mulighed for at deltage på Folkemødet.