Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Ick bin een Berlina!

I denne blog bliver du præsenteret for ideer til arbejdet med berliner dialekt – Berlinerisch – i den daglige undervisning. I tilgift får du også den undervisningsministerielle baggrund fra Faghæfte Tysk for, hvorfor det er vigtigt også at beskæftige sig med den side af sproget.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Selskabssnak

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Jeg var forleden til et selskab og kom til at sidde over for en person, jeg ikke kendte særlig godt. Det var derfor ret naturligt, at vi kom til at snakke om, hvor vi hver især kom fra, og inden længe faldt snakken på de forskellige varianter, det danske sprog har, de danske dialekter. Vi snakkede om forskelle i ordforråd, grammatiske former og udtale i forhold til det danske, vi oftest hører fra tv-speakernes mund.

Snakken gik videre, og jeg røbede min interesse for tysk. Inden længe viste det sig, at min samtalepartner havde boet 11 år i Berlin. Snakken kom derfor ind på berlinerdialekt, der på mange måder er en ”sjov variant” af det tyske sprog.

Efterfølgende sendte min samtalepartner mig nogle link om berlinerdialekt, og det stod mig klart, at det var indlysende også at bruge dem i den daglige undervisning. Inden jeg vil komme med aktuelle forslag til det, vil jeg lige runde den undervisningsministerielle faktiske baggrund for arbejdet. Citaterne er hentet fra faghæfte i tysk, 2019: https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK-Faghæfte-Tysk.pdf

Formål for faget tysk

I fagets formål og identitet står der for tysk blandt andet ”…Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om tysk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder”. 

Og om fagets formål står der i 3.1: ”Det overordnede formål med faget tysk er, at eleverne skal lære at kommunikere på tysk samt udvikle deres interkulturelle forståelse. 

Undervisningen arbejder med at bygge bro mellem mennesker og fællesskaber med respekt for mangfoldighed og forskellighed. Sprog­faget tysk åbner op for nye og større horisonter i en globaliseret, multikulturel verden og har på denne måde en almendannende funktion”. 

Og i stykke 3.3 hedder det om fagets forståelse af sprog og kultur:

”Faget bygger på et dynamisk kultursyn, hvilket betyder, at kulturer betragtes som noget, der udvikles og ændres hele tiden gennem menneskers forhandling og fortolkning. Kulturer opstår i mødet mellem mennesker, og i sådanne møder bliver kulturer fortolkede og genfortolkede både af grupper og enkeltpersoner; kulturer er dermed ikke noget, man har, men noget, man gør. En person er medlem af mange forskellige kulturelle fællesskaber fx i familien, i skolen, blandt venner, i sportsklubben osv., og kulturelle fællesskaber går ofte på tværs af nationale grænser. På denne baggrund giver det mening at arbejde med mangfoldigheden af tyske kulturer; en fælles tysk kultur som sådan findes ikke. Interkultu­rel forståelse betyder i denne sammenhæng, at eleverne er i stand til at møde og kommuni­kere med andre mennesker med åbenhed, nysgerrighed og gensidig respekt”.

Berlinerdialekt

Der er med andre ord al mulig grund til at bruge en eller to undervisningslektioner i 7., 8. eller 9. klasse til at tale om berlinerdialekt og på den måde lege med sproget.

Jeg vil her indledningsvis foreslå, at eleverne lytter til denne meget tydelige og pædagogiske video: 

https://www.youtube.com/watch?v=YbjTpVrMehw

Berlinerisch-Deutsch - Von der „Schnauze mit Herz“

I ”Ordbogen” findes den aktuelle berlinerjagon – Berlinerisch. Sproget, som det benyttes med hverdagsudtryk og talevendinger. Ordbogen er bygget op alfabetisk. Først kommer det aktuelle ord på Berlinerisch:  affich. Ordet følges op af forklaring/oversættelse: affig, albern, unsinnig. Og endelig følger det med et eksempel: So wat affichet aba ooch. (So was Albernes aber auch.)

Et andet eksempel: Glotze, die Glotze, der Fernseher, Kommt ma wieda nüscht in de Glotze! (Heute wieder mal kein Fernsehprogramm.)

Hele ordbogen findes her: https://www.spreetaufe.de/berlinerisch-berliner-jargon/woerterbuch-berlinisch-a-h/  

Anvendelse i den daglige undervisning

Det vil være helt oplagt, at underviseren udvælger sig en række af ordene på Berlinerisch, giver forklaringen og endelig eksemplet på små kort. Eleverne kan så i par eller mindre grupper samle ”puslespillene”, så der bliver sammenhæng til ordenes betydning.

Berlinerwörterbuch 

Ønsker du at have en ordbog liggende, som eleverne kan kigge i, kan nedenstående vedhæftning anbefales.

Også denne vil kunne danne baggrund for udarbejdelse af memorykort, hvor udtryk på Berlinerisch ”junges Jemüse” står på det ene kort, og det tyske ord ”Teenager” står på det andet.

Der er mange sjove og relevante at plukke ud. 

Blod på tanden…?

Har du og dine elever nu fået blod på tanden til at besøge Berlin, er der masser af muligheder for at opleve Berlinerisch – live: http://vildmedberlin.dk/pa-tur-med-teenagere-i-berlin/

Kursus

Og trænger du som lærer til personlig inspiration, så tag med på Tysklærerforeningen for Grundskolens Berlintur fra 22. oktober til 24. oktober 2020: https://www.folkeskolen.dk/1600906/solopgang-over-berlin--skal-du-ogsaa-opleve-det