En ”Løkke”lig udgang på Tysklandsstrategien har lange udsigter!

Publiceret Senest opdateret

Søger man på folkeskolen.dk under søgeordet: ”Tysklandsstrategi”, får man et utal af blogindlæg. Det er der en grund til. En tysklandsstrategi ville hjælpe såvel handel, kultur som undervisning i Danmarks forhold til Tyskland.

I en tid, hvor antallet af elever, der vælger tysk på gymnasiet, er faldende med konsekvenser for valg af tysk på de videregående uddannelser, og hvor undersøgelse fra Det Nationale Center for Fremmedsprog viser, at eleverne ikke kan indse fordelene ved at lære andre fremmedsprog end engelsk, er det nødvendigt at råbe vagt i gevær over for politikerne.

Tysklærerforeningen for grundskolen

Her skriver på skift medlemmer af Tysklærerforeningen for grundskolens bestyrelse.

Det har jeg gjort i gentagne henvendelser til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der sidder med ansvaret, uden én eneste gang at få et positivt svar.

I bloggen gengiver jeg indholdet af tre af disse henvendelser til orientering for folkeskolens læsere og i håbet om derved at lægge et pres på Lars Løkke Rasmussen for at få svar på, hvornår vi atter kan forvente en Tysklandsstrategi.

Forespørgsel 1

Kære udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

Den 11. januar 2023 henvendte jeg mig til dig for at få oplyst, hvorledes det stod/står til med den Tysklandsstrategi, som et flertal i Folketingets Europaudvalg den 7. februar 2022 fremlægger for udenrigsministeren. Der forespurgtes dengang: »Ministeren bedes redegøre for, hvad status er for arbejdet med den Tysklandsstrategi, som et flertal pålagde regeringen at udarbejde under behandlingen af beslutningsforslag B 85 (folketingsåret 2020-21). Herunder bedes ministeren redegøre for, hvor langt man er i udarbejdelsen, og hvornår regeringen forventer at fremlægge strategien.«

Jeg prøver nu igen at få et konkret svar på, hvorledes det står til med Tysklandsstrategien.

Når jeg spørger, skyldes det især, at jeg kan konstatere, at Tyskland ikke længere er Danmarks største samhandelspartner. Det er nu USA. Jeg tror, at en del af årsagen kan være, at der ikke længere findes en Tysklandsstrategi, der forpligter det enkelte ministerium, der har med handel og eksport og undervisning at gøre, på at intensivere samarbejdet med Tyskland.

Hertil kommer den svigtende interesse for faget tysk i såvel folkeskolen, gymnasiet samt de øvrige videregående uddannelser. Også den kendsgerning opstår ved, at der ikke findes en Tysklandsstrategi med beskrivelse af de nødvendige indsatser inden for uddannelse og forskning.

Jeg håber meget, du vil kunne oplyse mig, om der er planer om en ny Tysklandsstrategi, og om hvornår en sådan måtte kunne forventes offentliggjort.

I håb om et snarligt svar.

Venlig hilsen Flemming Nygaard

Forespørgsel 2

Kære Lars Løkke Rasmussen.

I forlængelse af mine henvendelser til dig af 11.01.24, 12.02.24 og senest den 11.03.24 (alle ubesvarede) med temaet Tysklandsstrategi, vil jeg denne gang henvise til DK4s seneste udsendelse: Dansk-tysk med Matlok: Hans Chr. Schmidt, der kan ses på følgende link: https://youtu.be/Ij4DDL2_DUc

 I samtalen berører man efter ca. 26 minutter Tysklandsstrategien således:

Matlok: „Den danske regering under ledelse af Venstre udarbejdede i 2016 en Tysklandsstrategi, som berørte det tyske mindretal, men som især berørte økonomiske motiver, der især var rettet mod Sydtyskland. Det jeg vil spørge om, er den henvendelse, der skete fra Eva Kjer Hansen* med henblik på en modernisering af Tysklandsstrategien.

Nu sidder du jo i en ny regering med et regeringsflertal. Vil SVM-regeringen, der jo har regeringsflertallet, beslutte en ny Tysklandsstrategi, som mange jo venter på?“

Hans Christian Schmidt (tidligere V-minister): „Det håber jeg, og vil i hvert fald sige, at fra Venstre, som det ene af regeringspartierne, jeg har selv talt med formanden Troels Lund Poulsen, som klart har tilkendegivet, at han er indstillet på, og meget meget villig til, at vi kigger på en ny Tysklandsstrategi. Man behøver jo ikke starte fra nul, men man trænger til et serviceeftersyn. Man trænger til at få et par opdateringer hist og her. Det er vi meget positive overfor, og Venstre vil kæmpe for det også, så vi er ikke kun positive, hvis nogen kommer og foreslår det. Vi agter også selv at foretage en aktiv handling for at få Tysklandsstrategien fornyet“.

Som du læser, er man tilsyneladende i Venstre meget interesseret i Tysklandsstrategien.

Det kunne være rart, om også udenrigsministeren ville vise den samme interesse. Jeg håber derfor, at du, som tilsyneladende er ansvarlig for det videre forløb, vil tage sagen op og reagere på min henvendelse.

Jeg ser frem til snarligt at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Flemming Nygaard

Forespørgsel 3

Kære Lars Løkke Rasmussen.

Din medarbejder Mustafa Murad skriver som svar på min henvendelse til dig den 14. marts 2024, at jeg ikke bør ulejlige dig yderligere, hvad angår Tysklandsstrategien, medmindre jeg kan bringe noget nyt på banen. Det mener jeg at have gjort med citaterne fra ”Dansk-Tysk med Matlok” citeret i min seneste henvendelse til dig af 14. marts 2024.

Imidlertid er jeg også faldet over citater fra dig, da du var i Radio 24syv hos Cordua & Steno den 18. december 2014 kl. 10.05:

Cordua/Steno spørger: Hvor meget er du optaget af de tysk-danske forhold?

Du (Lars Løkke) svarer blandt andet: ”Jeg foreslog i forbindelse med 25. året for Berlinmurens fald, at vi skulle lave en egentlig Tysklandsstrategi, som handler om at opruste vores diplomatiske tilstedeværelse på vores handelskontor. Tyskland er ubetinget vores største samhandelspartner, og kigger man tættere ind på Tyskland, vil man se, at det er den nordlige del af Tyskland, der trækker det hele. Der er et kæmpe potentiale ved at være mere til stede i Tyskland. 

Vi optager alt for få på vores universiteter for at studere tysk sprog. Det her er taget fra min hukommelse, men kan det passe, at det i år er to til tre hundrede, der er immatrikuleret til tyskstudier på de danske universiteter? Det er ikke nok.

Selvfølgelig glæder jeg mig over, at tyskerne også taler bedre og bedre engelsk. Det kan jeg jo mærke, når jeg kommer der selv nu i forhold til for tyve år siden, men det er jo altid en fordel at kunne tale sproget på det eksportmarked, man er ude på, og der vil være en kæmpe konkurrencefordel for Danmark, hvis vi får øget vores tyskkundskaber, så det vil vi meget gerne. Så jeg foreslog faktisk – og Berlingske Tidende ofrede også en lille bitte artikel på det – en 5-punktsplan, som vi gerne vil tage hul på, hvis vi skulle få chancen for at komme i regering igen”.

Berlingske Tidenes 5-punktsplan blev bragt den 8. november 2014: https://www.berlingske.dk/politik/loekke-vil-styrke-danmarks-forhold-til-tyskland

Nu sidder du jo rent faktisk som udenrigsminister i regering med ansvar for bl.a. Tysklandsstrategien.

Jeg vil i den forbindelse tillade mig atter engang at henvise til Folketingets Europaudvalgs henvendelse af 7. februar 2022 til udenrigsministeren. Der forespurgtes dengang: »Ministeren bedes redegøre for, hvad status er for arbejdet med den Tysklandsstrategi, som et flertal pålagde regeringen at udarbejde under behandlingen af beslutningsforslag B 85 (folketingsåret 2020-21). Herunder bedes ministeren redegøre for, hvor langt man er i udarbejdelsen, og hvornår regeringen forventer at fremlægge strategien.«

Jeg vil derfor tillade mig at spørge, om du også i dag næsten 10 år efter stadig står ved dine synspunkter fra dengang, og om du agter at få gennemført en ny og tidssvarende Tysklandsstrategi?

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Venlig hilsen

Flemming Nygaard