Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Kan man få for meget information om prøverne?

Den 13. marts 2019 afholdt undervisningsministeriets læringskonsulent Lene Laursen et webinar om folkeskolens afgangsprøver i fremmedsprogene. Webinaret præsenteres i nedenstående.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Man kan spørge sig selv, om man kan få for meget information om prøverne? Hertil kan der kun svares nej.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

I en tidligere bekendtgørelse om folkeskolens afgangsprøver hed det, at ”prøverne i videst muligt omfang skal afspejle den daglige undervisning”. Sådan er det vel stadig?

Det er ganske enkelt nødvendigt at holde sig orienteret om, hvad og hvordan prøverne udvikler sig. Det er derfor også prisværdigt, at undervisningsministeriet tager initiativ til webinaret.

Webinar 

Webinarets hjemmeside findes her: https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/arrangementer/2019/190318-webinar-for-faglaerere-om-sprogfagsproeverne1?fbclid=IwAR0Fueva6jSaN_LBuOEHYxovo_1LNMQUo2guH9PxMu2eDsY7cWAE9VETDYg

På webinaret gennemgås de grundlæggende rammer, regler og opmærksomhedspunkter for både den mundtlige og skriftlige prøve i sprogfagene, og lærerne opfordres til inden webinaret at orientere sig i prøvevejledningen i det fag og klassetrin, læreren i givet fald skal have eleverne op i. Endvidere foreslås det, at læreren har set et eksempel på en skriftlig prøve.

Tysklærerne kan downloade den gældende ”Vejledning til folkeskolens prøver i faget tysk – 9. klasse” her: 

http://www.tysklaerer.mono.net/upl/13901/180831TyskproevevejledningFP9.pdf

Lene Laursen viser under webinaret en powerpointpræsentation, så der kan følges med i hele baggrundsmaterialet. Præsentationen kan downloades fra webinarets hjemmeside, hvor man ligeledes kan finde den tilhørende video.

Læringskonsulenten tager udgangspunkt i prøvernes struktur og niveauer og guider lærerne gennem de mundtlige- og skriftlige prøver.

Der gøres opmærksom på samarbejdet med censor, og der gives direkte henvisning til vurderingskriterierne for såvel de mundtlige som de skriftlige prøver.

Endelig kan der hentes information om de spørgsmål og svar, som deltagerne stillede i forlængelse af webinaret.

Det kan endvidere være af interesse for tysklærerne at kigge med i den gældende bekendtgørelse nr. 185 af 05/03/2018 om prøverne, hvor man i bilag 16 kan læse om faget tysk.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199860#idac28773f-ebd4-401f-a54d-3baadbff7eb7

Videoen af webinaret, varer ca. en time. Tiden er givet godt ud.

Prøven i tysk

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) arbejder sprogpolitisk for, at de mundtlige prøver i lighed med engelsk skal være obligatoriske og følger derfor forsøgene i Tønder kommune, hvor alle elever, der har tysk som valgfag, skal til prøve i den mundtlige prøve i kommende prøvetermin.

Spændende at følge, og der kan være et stille håb om, at tendensen kan sprede sig mod nord og øst i Danmark.