Blog

Kultur - er det ikke noget, man pudser møbler med?

Overskriften bygger på et citat fra Storm P, hvor to af hans vagabonder taler sammen. Den ene siger: Kultur, er det ikke noget, man pudser møbler med?

Publiceret Senest opdateret

Begrebet ”Kultur” som blogindlæg bygger på en oplevelse med et af mine børnebørn, der går i 5. klasse. Han har valgt fransk, og begejstret kom han og fortalte mig, at han skulle med familien til Frankrig i sommer, og at han skulle på Louvre og se Mona Lisa, og ”vi skal også til Versailles, og ved du hvad? Louvre er et stort museum i Paris. Bygningen blev opført i 1190 af kong Filip 2. August som fæstning.” Den viden havde han fra fransktimerne, hvor en engageret lærer gik videre end til at lære eleverne ’je m’appelle Anker, Ditte, osv’.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

I nedenstående blog har jeg tænkt lidt over, hvor jeg har benyttet kultur i min tyskundervisning. Forhåbentlig kan det være til lidt inspiration for tysklærerne, der måtte læse med.

Kultur og samfundsforhold

Ser vi på folkeskolens formål, læser vi allerede i § 1, at vi skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie og give dem forståelse for andre lande og kulturer.

I tyskfagets formål stk. 3 fremgår det; Faget tysk skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse.

Kigger man i tysk faghæfte 2019 er der adskillige eksempler såvel i Fælles mål efter klassetrin og i fagets kompetenceområder: Kultur og samfund danner den overordnede ramme, som alt sprog anvendes i. Her er der fokus på, at eleverne skal kunne bruge sproget i forskellige sammenhænge med forskellige formål alt efter kommunikationssituation.

Eksempler

1. Vores lokale købmand har i sommertiden avisen ”Bild”. Kun selve titlen sendes retur. Resten af avisen får jeg lov at få. Allerede en af de første timer i 5. klasse deler jeg så aviserne ud og går rundt og snakker med eleverne om, hvad de ”læser”. ”Jeg læser noget om sport”. ”Jeg har gang i en tegneserie – og forstår godt, hvad der står”. ”Jeg læser noget om krigen i Ukraine” etc.

2. Lige fra begynderundervisningen inddrager jeg tyske sange og sangtekster og musik fra populære grupper (Kraftwerk, Nena, Rammstein). YouTube er her sammen med Spotify en god kilde. I 9. klasse bliver Beethoven og Bach også præsenteret.,

3. Jeg samarbejder lidt med skolekøkkenet, og eleverne laver bl.a. ”Käserösti, gut und billig und schnell zubereitet”. Vi snakker om Bratwurst mit Sauerkraut, Wienerschnitzel og hvilke tyske ølsorter, de kender.

4. Der introduceres tyske sportsgrene: Fußball, Handball, Eishockey, og vi snakker om sportsstjerner, læser små uddrag fra aktuelle aviser, eksempelvis da der sidst var VM.

5. Vi taler om tyske helligdage Oktoberfest, Karneval ved fastelavnstid, Ostern (Osterbaum) og traditioner forbundet hermed og naturligvis Nicolaustag den 6. december og historien bag. Juletræets historie og Adventskranz.

6. Jeg medbringer nogle plakater med tyske kunstneres værker og fortæller om kunstnernes historie, og vi drøfter plakaternes indhold: Nolde, Gerhard Richter for at nævne et par stykker.

7. Helt naturligt inddrages Tysklands historie: 2. verdenskrig, DDR-tiden, Berlinmurens fald, alt sammen for at give eleverne en forståelse for det, der er Tyskland i dag.

8. Vi snakker om familieforhold og levevis: ”So ist es bei uns, wie ist es bei euch?”, og eleverne sendes i små grupper med deres mobiltelefoner ud i sommerlandet, hvor de interviewer tyske turister om familieforhold, arbejde, ferie og levevis. Erfaringerne samles og fremlægges for klassen.

Jeg viser tyske ungdomsserier og ungdomsfilm, og i den udstrækning, det er muligt, fremskaffer jeg manus, så vi kan gå i dybden med udvalgte tekster.

Læserne er meget velkomne til at supplere med deres erfaringer i kommentarfeltet!