Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Afholdelse af prøverne - Også TLFG -Tysklærerforeningen for grundskolen har indgivet høringssvar til DLF

I bladet Folkeskolen nr. 2 2021 kan man på side 17 læse de faglige foreningers holdning til sommerens prøver i 9. klasse. I oversigten mangler høringssvaret fra TLFG og bringes i sin helhed her.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Høringssvar i forhold til afholdelse af prøverne i 9. klasse sommer 2021

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Afgivet af TLFG - Tysklærerforeningen for grundskolen

www.tysklaerer.dk

15.01.2021

TLFG - Tysklærerforeningen for grundskolen anbefaler stærkt en hurtig og klar udmelding i forhold til prøverne, så der kommer ro på resten af skoleåret og tid til at planlægge afslutningen.

I forhold til den meget specielle og meget usædvanlige og lange covid19 situation og den megen nødundervisning for dette års afgangselever, anbefaler TLFG at aflyse prøverne for alle fag, men TLFG opfordrer til, at skolerne i stedet afholder lokale alternative prøvelignende forløb på lempede vilkår.

For tyskfagets vedkommende vil TLFG meget gerne være behjælpelig med forslag til alternative måder at afholde prøvelignende forløb i mundtlig tysk. Måder, der tilgodeser den helt specielle situation afgangseleverne står i i år, så man på skolerne trods alt kan give eleverne en relevant og god oplevelse i forhold til deres afsked med faget i grundskolen.

En aflysning af prøverne vil give tid og ro resten af året for både elever og lærere og skoler til at nå mere i alle fag frem til sommerferien, men også mulighed for lokalt at tilrettelægge et relevant og godt tyskfagligt afslutningsforløb.

Det vil være ønskeligt om skolerne får mulighed for at kunne benytte sig af et online skriftligt prøvemateriale på frivillig basis.

På TLFG-bestyrelsens vegne

Tine Lund, Formand