Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Folketinget behandler ny Tysklandsstrategi

I nedenstående blogindlæg refereres til tidligere indlæg om strategien på Folkeskolen.dk og til Folketingets behandling af forslaget den 9. december 2020.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Som det fremgår af blogindlægget: ”Venstre ønsker ny Tysklandsstrategi. Bakker de andre partier op?”

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

https://www.folkeskolen.dk/1859293/venstre-oensker-ny-tysklandsstrategi--bakker-de-oevrige-partier-op , der blev bragt på folkeskolen.dk den 23. november 2020 og fulgt op af ”Åbent brev til Folketingets undervisningsudvalg” fra TLFGs formandskab den 4. december 2020

https://www.folkeskolen.dk/1860155/aabent-brev-til-folketingets-undervisningsudvalg, har der den 9. 12. 20 været afholdt høring i Folketinget, hvor ”Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en ny Tysklandsstrategi” blev behandlet.

Debatten kan ses på Folketingets hjemmeside https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20201/salen/32.aspx?as=1

hvor der skal spoles frem til 7:05:28 før ovenstående forslag behandles, og det fortsætter til 8:51:03 altså mere end en time.

I debatten deltager Jens Rohde, Det Radikale Venstre, Henrik Møller, Socialdemokratiet, Christian Juhl, Enhedslisten, Eva Kjer Hansen, Venstre, der er en af forslagsstillerne, Katarina Ammitsbøl, Konservative, Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti og Anne Valentina Berthelsen fra Socialistisk Folkeparti.

Tysklandsstrategien drejer sig af gode grunde ikke kun om undervisning i tysk. 

Det præciseres i forslaget, at det politiske, økonomiske og kulturelle samarbejde skal styrkes, og om sprogundervisningen præciseres det ”Et godt kendskab til det tyske sprog er vigtigt, for at danske virksomheder kan få succes på det tyske marked. Gode tyskkundskaber for særlig danske eksportvirksomheder vil således kunne understøtte dansk samhandel med Tyskland. Derfor skal vi sikre en fortsat styrkelse af sprogundervisningen i tysk på alle niveauer i det danske uddannelsessystem – både i grundskolen, på praktikpladser og i det videregående uddannelsessystem”. 

Sprogundervisningens betydning

Af selvsamme grund har jeg ved gennemsyn af debatten hæftet mig ved de udsagn, der er kommet frem om sprogundervisningens betydning.

Det indebærer ikke, at jeg ikke vil opfordre til at gennemse hele debatten. Der er mange interessante indlæg, der understreger vigtigheden af samarbejdet mellem Tyskland og Danmark – men som sagt følger her, hvad de ordførere, der udtalte sig om undervisning, gav udtryk for:

Morten Messerschmidt (DF): ”Det at alt i dag foregår på engelsk er et handicap, når man tænker på, hvor stor en økonomisk rolle Tyskland og tyskere spiller for Danmark. Derfor er jeg rigtig glad for, at det bliver betonet i forslaget, at man skal lære det tyske sprog, at man læser tysk litteratur og generelt anerkender den tænkning, der udgår fra Tyskland ikke mindst på de humanistiske og teologiske fakulteter – i folkeskoler og gymnasium. Det synes jeg er rigtig godt”.

Christian Juhl (E): ”Når der kun er 86, der studerer tysk på Københavns, Århus og Syddansk universitet, så kan man vel ikke rigtig kalde det en succes, for det var noget, den gamle regering kunne have gjort noget ved. Det er noget, den nye regering også kan gøre noget ved. Jeg mener, at det er et signal om, at vi politisk ikke tager det så alvorligt, som vi kunne." …

Morten Messerschmidt (DF): ”Antallet af tyskstuderende på universiteterne er ikke nødvendigvis der, vi skal fokusere. Jeg tror mere, vi skal fokusere på at få tyskkundskaberne op i folkeskolen, så det bliver et naturligt sprog for danske unge at begå sig på. Gerne lige så naturligt, som det er med engelsk – eller det er jo amerikansk – der nærmest er blevet verdenssproget, og det er jo ærgerligt, at deres sprog som nabo spiller en så ringe rolle i folkeskoler og gymnasier. Det synes jeg er ærgerligt”.

Christian Juhl (E): ”Udvekslingen af studenter mellem Danmark og Tyskland er ikke ret høj, og der er masser, der kunne gøres”.

Jens Rohde (RV): ”… det er jo, at tysk i folkeskolen er blevet fuldstændig desavoueret, det er et problem. Her er jeg enig med Hr Morten Messerschmidt. Det kan vi starte med at gøre noget ved”. 

Anne Valentina Berthelsen (SF): ”Vi bemærker, at man gerne vil styrke tyskundervisningen. Det er vi glade for i SF. Vi vil gerne styrke uddannelserne generelt. Det kan vi godt bakke op om, så længe det ikke er på bekostning af andre sprogfag”.

Katarina Ammitsbøl (C) ”… det kræver, at vi styrker vores sprogkundskaber. Jeg er uddannelsesordfører, og vi ser et stort fald i sprog generelt. Vi skal styrke sprog, og også fransk, vil jeg sige”.

Eva Kjer Hansen (V): ”Vi har brug for noget mere tysk sprogkundskab. Undervisningen på forskellige niveauer, det har de fleste ordførere nævnt…”

Og således fik vi svar på nogle partiers holdning til, hvad andre end forlagsstillerne fra Venstre mener.

Det bliver spændende at følge Tysklandsstrategiens videre behandling.