Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Ophør af økonomisk støtte til medieplatformen ”Grenzgenial”

Elevernes mulighed for at stifte bekendtskab med autentisk materiale og dermed sikre dem en viden om kultur og samfundsforhold vil i høj grad begrænses, såfremt siden må nedlægges.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kære Kulturminister Mette Bock, Finansminister Kristian Jensen og Undervisningsminister Merete Riisager

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Vedr. ophør af økonomisk støtte til medieplatformen ”Grenzgenial”

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) er den 28.11.2018 gennem vor kollega Kirsten Windberg Jensen, tysklærer v. Skolen i Midten, Hornsyld, blevet gjort opmærksom på, at Kulturministeriet har besluttet fremadrettet ikke at støtte mediet ”Grenzgenial”.

Vi har i foreningen siden ”Grenzgenial”s oprettelse i 2017 fulgt den digitale platform, der blev formuleret med henblik på at understøtte en del af regeringens strategi for Tyskland, kap. 7: “Uddannelse og sprog som katalysator for styrket samarbejde og handel.” (februar 2016) og Kulturministeriets fokus på “en styrkelse af tyskkundskaberne i hele landet”.

Formålet med projektet var “at bidrage eksemplarisk og inspirere til en didaktisk revitalisering af tyskundervisningen i Danmark gennem udviklingen af eksemplarisk undervisningsmateriale og etableringen af en inspirerende digital medieplatform for undervisningsmateriale, skoletjeneste og netværksdannelse mellem relevante aktører, til inspiration for tysklærere og elever i grundskolens ældste klasser”. (jf. projektbeskrivelsen feb. 2017)

”Grenzgenial” har siden hjemmesiden gik online i 2017, har haft 9.500 brugere.

Fra august 2017 til april 2018 har der været 5.100 besøgende på siden. Hvor der de seneste 5 måneder har været en stigning med i alt 4.400 besøgende (incl. Skolernes sommerferie).

I en gennemsnitlig skoleuge har ”Grenzgenial.dk” ca. 270 brugere, hvor antallet af elever, der har arbejdet med ”Grenzgenial”s materiale, må forventes at være noget højere, når man tager højde for, at mange lærere bruger hjemmesidens materiale på klassens digitale tavle, fremfor at eleverne sidder med en individuel enhed i undervisningen. (jf. ”Grenzgenials egen brugerundersøgelser i forbindelse med en omfattende evalueringsrapport til Kulturministeriet i feb. 2018).

I betragtning af projektets korte levetid en ganske høj udnyttelse.

Hertil kommer ”Grenzgenial”s deltagelse og medvirken til en lang række kurser og kulturelle arrangementer, hvor mange tysklærere har ladet sig inspirere.

Udnyttelsen skal ses i sammenhæng med de økonomiske begrænsninger, mange skoler har været udsat for.

”Grenzgenial”s gratis indhold har som etableret platform på alle måder imødekommet en tidssvarende undervisning og dermed været med til at give tyskundervisningen i overbygningen med sit autentiske indhold og aktuelle pædagogik et kvalificeret og tiltrængt løft. Det må forventes, at siden fortsat vil få større og større udbredelse, jo længere den eksisterer.

Gennem den stilrene, formelle og dog dynamiske opsætning af siden, tales til eleverne i øjenhøjde, om emner og temaer, som afkræver elevernes stillingtagen og holdning såvel som til et aktivt medborgerskab. ”Grenzgenial” er nøglen til et relevant, vedkommende og innovativt supplerende undervisningsmateriale, som tyskfaget har savnet, og som lærere og elever har efterlyst.

Det vil således være et stort tab for faget tysk, hvis platformen må nedlægges og dermed forsvinder. Et besøg på hjemmesiden www.grenzgenial.dk vil bekræfte dette.

Elevernes mulighed for at stifte bekendtskab med autentisk materiale og dermed sikre dem en viden om kultur og samfundsforhold vil i høj grad begrænses, såfremt siden må nedlægges.

Det er vort håb, at et af Ministerierne for Kultur, Finans og Undervisning- eventuelt ministerierne i fællesskab-, vil støtte denne platform, så den vil kunne bevares.

Vi taler om et beløb på ca. 700.000 – 800.000 dkr. årligt. En fortsat støtte over en længere periode end et år ad gangen ville være meget ønskværdigt. Vi har, især med engangspuljen til styrkelse af tysk i forbindelse med tysklandstrategien, set alt for mange rigtig gode om end ikke bæredygtige projekter. Vi har simpelthen oplevet for mange projekter, som har været ”ein Tropfen auf den heissen Stein”.

Med venlig hilsen for bestyrelsen for Tysklærerforeningen for Grundskolen

Tine Lund Formand

Brevet lægges desuden som blogindlæg på Tyskbloggen på www.folkeskolen.dk

Vedlagt også Hedensted kommunes tysklæreres brev til Kulturministeren.