Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Nu kører toget for NCFF

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) har i februar 2019 afholdt advisory board møder i Øst- og Vestdanmark. Hvert advisory board består af ca. 30 medlemmer og repræsenterer en bred vifte af relevante miljøer, sprog og viden. Repræsentanter fra grundskole, de gymnasiale uddannelser, erhvervsakademier, erhvervsuddannelser, professionshøjskoler, universiteter, kommuner, regioner, faglige foreninger, aftagere samt undervisningsministeriets fag- og læringskonsulenter deltog. I indlægget nedenfor kan læses om møderne.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I februar 2019 afholdt Det Nationale Center For Fremmedsprog (NCFF) sine første advisory board, hvor et bredt udsnit at fremmedsprogsundervisere samt andre med interesse for fremmedsprog delte deres erfaringer.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Advisory board, der er nedsat af NCFF, har det klare formål, at boardet kan give hjælp, support, råd og guidning til at opfylde NCFFs klare mål:

• Målsætning 1: Flere elever og studerende skal vælge fremmedsprog og opnå solide sprogkompetencer ud over engelsk 

• Målsætning 2: Sproguddannelserne skal være fagligt stærke og relevante uddannelser, der tiltrækker og fastholder de dygtigste studerende. Det gælder også sprogundervisningen på læreruddannelserne. 

Advisory board er som Det Nationale Center for Fremmedsprog opdelt i en gruppe øst for Storebælt og en gruppe vest for Storebælt. Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) er for østs vedkommende repræsenteret af næstformand Carl Kinze og for vests vedkommende repræsenteret af Birthe Sidsel Strunge, der sidder i TLFGs bestyrelse.

Advisory board refererer igen til en styregruppe under NCFF. TLFGs formand Tine Lund sidder i denne styregruppe. Tysklærerforeningen for Grundskolen har dermed mulighed for at indhente informationer og påvirke i en bred informationsramme, hvad faget tysk angår.

Dialogmøder

NCFF afholdt i december 2018 en række dialogmøder med henved 350 sproglærere såvel praktikere (grundskole, VUC, gymnasier, professionshøjskoler og universiteter) som repræsentation for ledelse, fordelt over hele landet.

Et af møderne blev på folkeskolen.dk refereret under overskriften: ”NCFF på skinner.” Interesserede kan læse med her: https://www.folkeskolen.dk/648312/ncff-paa-skinner

I dialogmøderne blev NCFF blandt andet opfordret til at opbygge en brobygningsbank, at invitere forlagene til samarbejde, at understøtte tværfaglige projekter på tværs af uddannelsessystemer, at arbejde for at sikre, at lærerstuderende får et længere ophold i mållandet/mållandene for de sprog, de beskæftiger sig med, at NCFF faciliterer og understøtter udveksling og samarbejde med skoler og uddannelse i udlandet, og at centret faciliterer individuelle studieophold i fransk- og tysktalende lande efter endt ungdomsuddannelse.

Advisory board

I de netop afholdte ” Advisory board” tog deltagerne således det næste skridt, nemlig at diskutere ovenstående resultater fra dialogmøderne i grupper.

Drøftelsernes, der gerne skal give NCFFs ledelse mulighed for at komme med konkrete tiltag, udmøntede sig i en række forslag, der senere vil blive taget under behandling af NCFFs ledelse. 

[Blogindlægget er redigeret 20/2 kl. 10.40, hvor en række forslag fra gruppearbejdet er fjernet, da referater fra møderne er interne. Redaktionen]

Det Nationale Center for Fremmedsprog er nu ikke blot på Facebook:

https://www.facebook.com/NCFFDK/

NCFF har også sin egen hjemmeside: www.ncff.dk, hvor yderligere informationer om centret kan indhentes, og hvor man kan tilmelde sig centrets nyhedsbrev, hvilket stærkt anbefales.

Det kan vel med fuld ret siges, at NCFF-toget ikke kun er på skinner, men også er i fuld fart. Vi venter nu spændt på, hvad der bliver afleveret af konkrete tiltag på de enkelte ”stationer”, toget måtte stoppe ved.