Blog

Jesper Petersen Uddannelses- og forskningsminister

Hvad binder os sammen?

Den 13. september 2022 åbnede uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen en konference om fremmedsprogskompetencer i uddannelsessystemet. Hans oplæg bar overskriften ”Sproget binder os sammen”. I blogindlægget her vil jeg bringe nogle sentenser fra talen, der i sin helhed kan læses via linket nederst.

Publiceret Senest opdateret

Uddannelsesministeren sagde indledningsvis: ”Jeg er selv fra Sønderjylland, hvor jeg har haft med mange mennesker at gøre, der taler tysk. Jeg kommer jævnligt steder, hvor der er tyske repræsentanter eller tyske virksomheder. Og jeg har haft en del med det tyske mindretal at gøre”.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Herpå begrundede ministeren betydningen af at kunne fremmedsprog: ”Til møde i EU sammenhæng er det ikke helt tosset med lidt tysk eller fransk kundskaber”. – ”Det at kunne indlede en tale med et par sætninger, det giver lynhurtigt nogle point og åbner op for resten af indlægget”.

Senere præciserede ministeren sprogkundskabers betydning: ”Sprog åbner døre – både til andre kulturer og til øget samhandel med andre lande. Derfor er det vigtigt, at vi har brede sprogkundskaber i Danmark – ikke kun engelsk”.

Ministeren udtrykte sin bekymring over at så få vælger at studere fremmedsprogene tysk og fransk: ” I år blev der kun optaget 53 studerende på tysk og 46 på fransk på bacheloruddannelsen. Det må siges at være meget få. Og udviklingen går den gale vej”.

Jesper Petersen begrundede sin bekymring af ovenstående således: ” Sproget er det, der binder os sammen på tværs af kulturer og nationer. Sprog er nøglen til international handel, samarbejde og forståelse”, og han fortsatte med blandt andet følgende: ” Et lille land som Danmark har et særligt ansvar…” ”Vi kan ikke forvente, at vores handelspartnere og naboer skal lære vores sprog”.

Jesper Petersen understregede, at fremmedsprogene er udfordrede i uddannelsessystemet: ”Vi ser ind i en fremtid, hvor vi kan forvente mangel på folkeskolelærere og gymnasielærere, som underviser i tysk og fransk. Og her starter den onde cirkel. For uden dygtige folkeskolelærere til at lære fra sig, får vi ikke tændt det lys i børnene, der giver dem mod på at lære et nyt sprog”. Og han understregede: ”Vi skal i det hele taget have mere praksis ind i sprogundervisningen. Den bedste måde at få et sprog rigtig ind under huden på, er ved at bruge det”.

Afslutningsvis påpegede uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen: ” Jeg deltager meget gerne i en fælles bestræbelse på at styrke sprogkundskaberne bredt i vores samfund. Jeg satser på at fortsætte med det efter et folketingsvalg. I kan i hvert fald regne med, at det forsat vil ligge mig på sinde at bidrage til udviklingen på området”.

Flere væsentlige udsagn kan læses via dette link, der henviser til den samlede tale: https://ufm.dk/ministeriet/ministeren/taler/sproget-binder-os-sammen

Når man glædes over ovenstående udsagn, står man dog stadig tilbage med en forventning om, at regeringen snart kommer på banen med en Tysklandsstrategi, der vil styrke tyskfaget i hele skoleforløbet. Udformningen fra et flertal i ”Europaudvalget” er klar til vedtagelse. Jeg har tidligere skrevet et blogindlæg, der uddyber utålmodigheden for en styrkelse af faget tysk: ”Skal man le eller græde?” https://blog.folkeskolen.dk/blog-tysk-tysk-og-fransk/skal-man-le-eller-graede-1/4173638