Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Strategisk arbejde med fremmedsprog åbner for lokale ’sprogstrategier’

Er der gennem de foreløbige bevillinger fra National Center For Fremmedsprog til udviklingsprojekter kommet nogle gode og brugbare anbefalinger i forhold til at arbejde med en egentlig sprogstrategi enten kommunalt eller på den enkelte skole?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Skolemessen 2019. Centerlederne Mette Skovgaard Andersen (i midten) og Hanne Wacher Kjærgaard (yderst til højre). 

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Spørgsmål - og ikke mindst svar er ret interessant i forhold til lokalt at arbejde med styrkelse af fremmedsprog. Hvordan kan vi som faglig forening udbrede kendskabet til de erfaringer, der opbygges via projekter bevilget af NCFF til vores medlemmer - og også gøre tysklærere opmærksomme på den mulighed, de også har for at engagerer sig i det sprogpolitiske arbejde for at styrke fremmedsprog lokalt?

Kommunerne og uddannelsesinstitutionerne opfordres til at udarbejde lokale sprogstrategier, der angiver, hvordan der arbejdes med at styrke fremmedsprogene på de enkelte skoler og institutioner. Dette var at læse i Regeringens strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet 2017 - udgivet af Undervisningsministeriet og forskningsministeriet. https://ufm.dk/publikationer/2017/filer/strategi-for-styrkelse-af-fremmedsprog-i-uddannelsessystemet.pdf

Det nye Nationale Center for Fremmedsprog skriver i ’et tilbageblik på året, der gik - År 1 – September 2018-september 2019’ bl.a.: ’To projekter har arbejdet med at systematisere erfaringer med lokale sprogstrategier således at der kan drages konklusioner om, hvilket indhold, udbredelse og implementering en sådan lokal sprogstrategi kan have’. Der står endvidere at disse koncepter vil kunne anvendes af andre interessenter, og NCFF forventer at have flere modeller for lokale sprogstrategier, der vil kunne findes på hjemmesiden’. Ydermere står ’at Region Midt arbejder på et lokalt sproginitiativ, ligesom flere institutioner har vist interesse og søgt projekter her indenfor, både på grundskole- og gymnasieniveau.’

I oversigten over bevilgede projekter kan man se, at ret mange projekter indeholder dele, der kunne indgå i anbefalinger såsom brobygning og fokus på fælles sprogdidaktik og transferværdi mellem sprogene og sikkert flere.

Så TLFG - Tysklærerforeningen for grundskolen stiller spørgsmålet til centerledelsen Mette Skovgaard Andersen og Hanne Wacher Kjærgaard.

”Er NCFF gennem de foreløbige bevillinger til udviklingsprojekter kommet frem til nogle gode og brugbare anbefalinger i forhold til at arbejde med en egentlig sprogstrategi enten kommunalt eller på den enkelte skole?

Kan NCFF fortælle lidt om muligheden for at støtte de kommunale sprogstrategier med konkrete eksempler, som skoler og kommunerne kunne tage udgangspunkt i, når der skal brobygges mellem folkeskole og gymnasium?”

Mette Skovgård Andersen fortæller: Vi har mange ting i gang ift. Sprogstrategier, og der vil meget snart ligge inspirationsmateriale rettet mod især kommuner på vores hjemmeside samt et par links til nogle af de steder, hvor man arbejder med sprogstrategier.

Vi taler imidlertid ikke altid om Sprogstrategier, men om Strategisk arbejde med fremmedsprog, da det, projekterne indtil videre har vist, er, at egentlige strategier på kommunalt plan i hvert fald kan være problematiske. Det er også derfor, der kommer til at ligge inspirationsmateriale mere end modeller, da der ikke er en ’one size fits all’.

Grunden til at strategiordet kan få nogle kommuner til at bakke er, at de skal godkendes på anden vis end fx strategiske satsninger.

Mette Skovgård Andersen fortsætter: Vi har skrevet en artikel til majnummeret af PLENUM (skoledernes tidsskrift - åbent for alle at læse. Red.), hvor fokus er sprogstrategier, og hvor man også kan finde referencer til projekter.

Det er en god ide at lægge op til sprogstrategier på skolerne, men hvis vi for alvor skal have fremmedsprog op at flyve skal det nok være kommunale tiltag, der inkluderer ungdomsuddannelserne også, men der kan strategisk arbejde med sprog lokalt på skolerne nok bane vejen. Vi kan kun opfordre skolerne til at tænke fremmedsprog ind i en strategisk ramme og inddrage så mange niveauer, de magter – og gå i dialog med NCFF om det. https://ncff.dk/projekter/ncff-kan-stoette-dit-projekt/

TLFG har tidligere været partner i et udviklingsprojekter under Ministeriets Tyskpulje omkring Brobygning mellem grundskole og gymnasie. Udviklingsprojektet viste at det var en overordentlig god ide for tyskfaget at få etableret brobygning i kommunen og kommer også her med materialer og anbefalinger til at få et fælles sprog tværgående. https://www.folkeskolen.dk/619408/hvem-vil--vi-vil

Det bliver spændende nu at få en oversigt over anbefalinger i forhold til styrkelse af fremmedsprog, der kan kvalificere strategisk arbejde med fremmedsprog lokalt.