Blog

Også på TLFGs årlige Tysklærerdag blev skoler opfordret til at søge om deltagelse i forsøg med gruppeprøve.
Også på TLFGs årlige Tysklærerdag var der fra ministeriet opfordring til skoler om at ansøge om deltagelse i forsøg med gruppeprøve i tysk.

Bliver forsøg med gruppeprøve i tysk/fransk forsøgt syltet?

Stor undren blandt ansøgende skoler. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har besluttet at gennemføre forsøget i en form, der kun omfatter tre skoler.

Publiceret Senest opdateret

Begrundelsen er ønsket om at evaluere forsøget på de tre skoler, før der tages stilling til, om et lignende forsøg kan igangsættes på yderlige skoler.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

”Styrelsen har besluttet at gennemføre forsøget i en form, der kun omfatter få skoler. Der er således udvalgt tre skoler, der deltager i forsøget. Midtjysk Efterskole er ikke blandt de tre skoler, og får derved ikke dispensation til at gennemføre prøverne, som skolen har beskrevet i ansøgningen.” Fortæller Birthe Sidsel Strunge, der har været med til at beskrive og teste prøveformen.

https://www.folkeskolen.dk/afgangsprover-ikast-brande-kommune-tysk/forsog-med-alternativ-tyskprove-gik-over-al-forventning/1344193

De tre skoler - Vardeegnens Gymnasieforberedende efterskole, Solbjerg Skole og Frijsenborg Efterskole - har fået mulighed for at forlænge forsøgsperioden med yderlige tre år, efter forsøgsperiodens ophør i slutningen af skoleåret 2023/2024, hvis tysk mundtligt ikke er blevet udtrukket som prøvefag på de tre skoler i løbet af den oprindelige forsøgsperiode.

”Så med en udtræksprocent på 11, fordelt på 6(?) 9. klasser, vil gruppeprøven blive gennemført 2 gange i løbet af de tre år. Det giver ikke meget materiale at vurdere på. Jeg håber at nogle af de andre skoler vil søge igen.” Siger Ann-Kristin Henriksen fra Vardeegnens Gymnasieforberedende efterskole.

Men får andre skoler overhovedet mulighed for at søge igen inden, der foreligger en evaluering i forhold til de tre skoler? Vi snakker jo flere år frem, hvis ikke faget bliver udtrukket. Det er ikke just motiverende og måske ligefrem en måde at sylte forsøget på?

Glæden var ellers stor, da forsøget med gruppeprøve tidligere blev bevilliget af Undervisningsministeriet.

En gruppe tysklærere havde i længere tid arbejder på at få beskrevet forsøget og få modellen afprøvet med egne elever.

https://www.folkeskolen.dk/afgangsprover-fransk-tysk/ide-med-gruppeprove-i-tysk-bliver-til-et-officielt-trearigt-forsog/4627074

Også franskundervisere var positive og ønskede at være med. Da der fra ministeriets side blev opfordret til at ansøge om deltagelse i forsøget bred blandt landets skoler kunne TLFG og de involverede og interesserede lærere næsten ikke få armene ned igen, og flere skoler søgte.

https://blog.folkeskolen.dk/blog-gruppeprove-tysk/gruppeprove-status/4641875

At det endte med, at kun tre skolen fik lov til at deltage i forsøget er Tysklærerforeningen for grundskolen (TLFG) samt de ansøgende skoler naturligvis både skuffede og forundrede over. Derfor lavede TLFG den 5. oktober en forespørgsel til styrelsen i forhold til styrelsens beslutningen om det meget lille antal deltagende skoler i forsøget.

Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test

Vi har på bestyrelsesmøde i Tysklærerforeningen for grundskolen d. 3. oktober drøftet styrelsens opfordring til ansøgninger i forhold til forsøg med gruppeprøver i Tysk.

Kan det passe, at kun tre skoler har fået deres ansøgning imødekommet, mens en del andre skoler har fået afslag? Vi hører tallet 14-15 skoler har fået afslag på samme ansøgning, og vi vil gerne vide, hvor mange skoler, der har søgt godkendelse af forsøg med gruppeprøver i tysk/fransk i alt?

Vi er meget undrende over, at styrelsen vil indsamle erfaringer på grundlag af forsøg med gruppeprøver på kun tre skoler og helt uden viden om, hvorvidt faget for de involverede skolers 9. klasser overhovedet bliver udtrukket.

Vi er i faggruppen for tysk og af læringskonsulenten blevet opfordret at til at udbrede kendskab til muligheden for forsøg med gruppeprøver i tysk/fransk og opfordre interesserede lærere til at sende en ansøgning. Mange har lagt et stort arbejde og stort håb i disse ansøgninger.

TLFG, tysknetværket og fransknetværket er naturligvis skuffede over udmeldingen om det meget lave tal på imødekommelse af ansøgningen, og vi beder om en redegørelse for, dels om vi har forstået det rigtigt og dels for, hvordan det giver mening at komme frem til denne beslutning om kun tre skoler i gruppeprøveforsøget.

Venlig hilsen På TLFGs vegne Tine Lund, formand og Carl Kinze, næstformand


13. oktober får TLFG svar

Kære tysklærerforening for grundskolen

Tak for jeres henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedrørende forsøget med en gruppeprøve i mundtlig tysk i 9. og 10. klasse.

Styrelsen har besluttet at gennemføre forsøget i en form, der omfatter tre skoler.

Styrelsen ønsker at evaluere forsøget på de skoler, før der tages stilling til, om et lignende forsøg kan igangsættes på yderlige skoler. Som led i evalueringen af forsøget vil styrelsen udsende statsligt beskikkede censorer til gruppeprøven i mundtlig tysk.

Alle tre skoler har fået mulighed for at forlænge forsøgsperioden med yderlige tre år, efter forsøgsperiodens ophør i slutningen af skoleåret 2023/2024, hvis tysk mundtligt ikke er blevet udtrukket som prøvefag på de tre skoler i løbet af den oprindelige forsøgsperiode.

Med venlig hilsen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kontor for Prøver, Eksamen og Test


Evaluering

Kun tre skoler får altså lov til at deltage i forsøg med gruppeprøve i tysk/fransk mundtlig til afgangsprøve fp10 og fp9. To efterskoler og en folkeskole.

Og det til trods for at gruppeprøven er prøveform, der kan være med til at gøre eleverne mere trygge ved prøvesituationen og mindre stressede og derved øge deres trivsel. Og hvem ved – måske kan netop mulighed for gruppeprøve i 2. fremmedsprog i grundskolen give eleverne mere mod på og lyst til at vælge fortsættersprog i en ungdomsuddannelse…

TLFG ser naturligvis frem til evalueringer af forsøgsarbejdet på de tre skoler. Og håber der er materiale nok til, at forsøget giver nogle brugbare, fremadrettede svar, der kan motivere 2. fremmedsprog.