Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

KursKultur, hvad er det?

Mens vi venter på, at regeringen skal udsende en Tysklandsstrategi, kan vi glæde os over, at der på flere fronter arbejdes med at skabe forståelse over grænsen mellem danskere og tyskere. I Region Syddanmark har grænsekommunerne over en årrække haft et samarbejde, hvor det overordnede mål for arbejdet er at forbedre vækstvilkårene og den kulturelle sammenhængskraft i regionen, som i forvejen er præget af sproglig og kulturel mangfoldighed blandt flertals- og mindretalsbefolkningerne.  I den forbindelse fremmes udviklingen i Region Sønderjylland-Schleswig, og der bliver samtidig skabt tættere kontakter mellem befolkningen, erhvervslivet og organisationerne på begge sider af grænsen, og også med henblik på at levevilkårene forbedres. Det øvrige Danmark kunne lære en del af tiltagene i det sydlige Danmark.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

KursKultur

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

I Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig er der nedsat en politisk styregruppe, der under overskriften KursKultur har bakket op om en række projekter, der fremmer samarbejdet og sprogudviklingen mellem Tyskland og Danmark.

Senest er der sat et projekt ”Interreg-projektet KursKultur 2.0” på benene: ”Hvorfor er det så vigtigt at kunne nabosproget?” Man er blandt andet i gang med at producere videoer til en sprogkampagne: https://www.kulturfokus.de/dk/blog/2021/11/01/hvorfor-er-det-saa-vigtigt-at-kunne-nabosproget/

De medvirkende fortæller om, hvorfor de har lært at tale tysk, hvilke fordele der er ved at kunne tysk og om positive oplevelser med sproget mm. Har du som læser lyst til at medvirke, kan du melde dig her: kulturregion@region.dk og få yderligere informationer.

Deutsch-dänische Jugend gestaltet Zukunft

Interreg-projektet KursKultur 2.0 støtter ikke kun det grænseoverskridende dansk-tyske møde og projekter, men har også som mål at fremme nabosprogene dansk og tysk i grænseregionen. I den forbindelse drejer det sig ikke kun om at udvikle undervisningsmaterialer og projekter til børn og unge, men også om at motivere voksne og virksomheder til at beskæftige sig med nabosprogene og se en fordel i at op- og udbygge sprogkompetencer.

Et af projekterne ” Deutsch-dänische Jugend gestaltet Zukunft” kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=FbMs9bF5b2c

Tidlig tysk

Der har i tidligere blogindlæg været henvist til især udviklingen i Tønder kommune, hvor eleverne i en årrække har haft mulighed for at lære tysk fra 1. klasse. Se eventuelt videoen her: https://www.facebook.com/watch/?v=295207737744572

I Aabenraa har man valgt at undervise i tysk fra 3. klasse, hvad der lykkeligvis har bredt sig til andre skoler i Danmark. Især har Aalborg kommune taget tråden op. Læs evt. ”Hvis de kan i Aabenraa, så kan vi også i Aalborg”: https://emu.dk/grundskole/tysk/tidlig-sprogstart/tysk-fra-3-klasse-hvis-de-kan-i-aabenraa-saa-kan-vi-ogsaa-i

På Københavns Universitet har man beskæftiget sig med tidlig tyskundervisning og har udviklet et inspirerende undervisningsmateriale ” Hallo, hier bin ich!” https://tidligeresprogstart.ku.dk/tysk/forloeb-1/ med lærervejledning og kopiforlæg. Kig engang, der er ideer at hente.

Som det fremgår af ovenstående, har der de seneste år været en række tiltag for at fremme interessen for det tyske sprog, men der skal mere til. Det Nationale Center for Fremmedsprog har analyseret udbuddet af fremmedsprog i de videregående uddannelser, og det får alarmklokkerne til at ringe.

Vi må håbe, at regeringen snarest får offentliggjort Tysklandsstrategien, så der kan sættes gang i initiativer, der fremmer faget og dermed også mulighederne for grænseoverskridende aktiviteter både erhvervsmæssigt og kulturelt.