Blog

Tysk er en oplagt mulighed!

Publiceret Senest opdateret

Mange elever giver udtryk for, at engelsk er nok. Men, som Lykke Friis har udtrykt det: ”Mit Englisch kommt man durch – mit Deutsch kommt man weiter!” Så selvom alle taler engelsk, er tysk stadig et plus, der åbner døre til en verden af muligheder!

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

I tider, hvor tysk er præget af tilbagegang på gymnasiet og de videregående uddannelser, er der al mulig grund til at gøre eleverne i folkeskolen opmærksomme på, at de med tysk kan opnå ganske særlige muligheder både, hvad angår deres private personlige tilværelse, men også hvis de tænker på deres uddannelse og dens muligheder i et fremadrettet perspektiv.

Databaseret undersøgelse

Det Nationale Center For Fremmedsprog har senest offentliggjort en databaseret undersøgelse af Tyskfagets udvikling fra 2012 – 2022, der tager temperaturen på tysk og viser, hvorfor der må forandring til i den daglige tilrettelæggelse og undervisning. Undersøgelsen viser blandt andet, at mange elever oplever tysklærere, som ikke er kompetente og skiftende (op til 7) lærere på få år. 

Skolelederne har sikkert også en del skyld i miseren. Selvfølgelig er de presset til at lade ikke uddannede lærere tage sig af tyskundervisningen, fordi der simpelthen er mangel på samme. Hertil kommer, at vi har en undervisningsminister, der udtaler, at lærerne i folkeskolen ”bare” skal levere motiverende undervisning og ikke behøver at være uddannet i det fag, de underviser i.

Det er i grundskolen, kimen lægges til den fremtidige holdning til faget, og det er derfor mere end vigtigt, at lærerne får mulighed for at give en undervisning, der er tidssvarende og ikke som i fortidens tankpasserpædagogik, hvor oplæsning og oversættelse samt grammatik stod i centrum.

Man behøver ikke et nærstudium af ovenstående undersøgelse for at kunne fastslå, at det er vigtigt, at tysklærerne er kvalificerede, at de får mulighed for at videreuddanne sig evt. via Goethe Instituttets kurser i Tyskland, via de lokale kurser der udbydes af VIA University College eller af andre faglige institutioner. Det er vigtigt, at tysklærere mødes, at de udveksler ideer og erfaringer, så de kan give en faglig og varieret motiverende tyskundervisning. Her kan et medlemskab af Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG): https://www.tysklaerer.dk være nyttigt.

 Der kan eventuelt findes yderligere inspiration her: https://uddannelsermedsprog.dk .

Ideer til den daglige undervisning gives blandt andet via dette link: https://ncff.dk/til-din-undervisning . I det hele taget kan det anbefales at tilmelde sig Det Nationale Center For Fremmedsprogs nyhedsbrev: https://ncff.dk , hvorigennem man løbende bliver inspireret inden for fremmedsprogsområdet.

At indgående kendskab til ”Tysk – Faghæfte 2019” er en selvfølge for underviseren i tysk, kan der ikke være tvivl om. Heri præsenteres en topaktuel tyskundervisning med brug af blandt andet chunk: https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Faghæfte_Tysk_2020.pdf

Endelig ville det være til hjælp ikke kun, hvad angår undervisningen, hvis regeringen ville fremkomme med en Tysklandsstrategi, der som i tidligere strategier ville give udtryk for visioner for faget og forholdet til tysk(land) i det hele taget.

 

Muligheder til drøftelse i den daglige undervisning

Eleverne må vide og indføres i, hvorfor det er vigtigt at lære tysk. Nedenunder findes en række punkter, der præciserer dette. Kopier punkterne (til elever i 9. klasse) og udlever dem til gennemlæsning.

· Forretningsmuligheder: Tyskland er Danmarks næststørste handelspartner, og tyskkundskaber kan forbedre dine chancer i erhvervslivet. 

· Global karriere: Tysk er det mest udbredte sprog i Europa. Med tyskkundskaber kan du forbedre dine forretningsmuligheder hos tyske firmaer både i Danmark og i andre lande. 

· Internationale relationer: Tyskland spiller en central rolle i europæiske og internationale anliggender. At forstå tysk kan være nyttigt for dem, der er interesserede i politik, internationale relationer eller diplomati.

· Videnskab og forskning: Tysk er det andet vigtigste sprog inden for videnskaben.

· Kulturel forståelse: At lære tysk giver dig indblik i livet, ønsker og drømme hos mennesker i tysktalende lande med multikulturelle miljøer. Tyskland har en rig kulturarv, herunder bidrag til litteratur, filosofi, musik og kunst. At lære tysk giver dig mulighed for at engagere dig direkte med tysk kultur og forstå den på et dybere niveau. Tysk er sproget bag værker af store forfattere som Goethe, Kafka og musikalske genier som Mozart, Bach og Beethoven. 

· Rejse og oplevelser: Tyskland er et populært rejsemål med smukke landskaber, historiske byer og en varieret kultur. At kunne tale tysk gør rejseoplevelsen mere givende og giver dig mulighed for at forstå og kommunikere med lokalbefolkningen. Udvid dine rejseoplevelser med tyskkundskaber, ikke kun i tysktalende lande, men også i andre europæiske lande, især de østeuropæiske.

· Arbejdsmuligheder i Tyskland: Tyskland er Europas største økonomi, og tysk er et vigtigt sprog inden for erhvervslivet. At kunne tale tysk kan åbne døre for jobmuligheder, især inden for ingeniørvirksomhed, teknologi, videnskab og handel.

· Studiemuligheder: Tyskland huser mange anerkendte universiteter og forskningsinstitutioner. At kunne tale tysk åbner muligheder for at studere i Tyskland, selvom mange uddannelsesprogrammer tilbydes på engelsk. Tyskland uddeler mange stipendier til studier og arbejde. For unge udlændinge gives der specielle visa til arbejdsferie og bestemte job.

· Sprogkundskaber: At lære et nyt sprog, herunder tysk, bidrager til udviklingen af dine kognitive færdigheder. Det kan forbedre din evne til at løse problemer, tænke kreativt og forstå komplekse ideer.

Eleverne kan opfordres til at læse videre her, hvor de gennem Goethe Instituttet i Danmark kan få uddybet ovenstående punkter - primært her: https://www.goethe.de/ins/dk/da/spr/wdl.html

Men også her:

 https://www.goethe.de/ins/dk/da/spr/wdl/dpl.html

Det vil være en god ide, at du som lærer i 5.– 8. klasse benytter dig af ovenstående punkter, når du skal forklare, hvorfor eleverne skal lære tysk, idet du tager behørigt hensyn til aldersgruppen.

Forslag til arbejde i klassen – 9. klasse/10. klasse!

1. Kopier ovenstående punkter på karton og klip punkterne ud. Dan grupper på 3 – 4 elever og lad dem snakke sig frem til en prioritering af punkterne. Slut undervisningslektionen af med, at de argumenterer for den prioriterede rækkefølge.

2. Nedenstående argumentation for at lære tysk udleveres til eleverne. De forbereder sig hjemme på at forstå indholdet samt på at finde et eller flere argumenter til brug i klassen, hvor læreren den efterfølgende time stiller spørgsmålet: ”Warum sollst du Deutsch lernen?”. Man kan også lade halvdelen af eleverne gå rundt og være interviewere til den anden halvdel, der har ”et weil svar” parat..

Warum soll ich deutsch lernen?

1. …weil Deutschland die größte Wirtschaft Europas hat, eröffnet es viele Karrieremöglichkeiten im Geschäftsbereich.

2. … weil Deutsch die am häufigsten gesprochene Sprache in Europa ist, kann es meine Kommunikationsfähigkeiten verbessern und Türen für kulturellen Austausch öffnen.

3. …weil Deutschland für seine wissenschaftliche und technologische Forschung bekannt ist, bietet es Chancen zum Studium und Arbeiten in fortgeschrittenen technologischen Bereichen.

4. …weil Deutsch eine Amtssprache in der EU ist, kann es mir helfen, europäische politische und kulturelle Fragen zu verstehen und aktiv daran teilzunehmen.

5. … weil viele internationale Unternehmen ihren Sitz in Deutschland haben, wird die Kenntnis der deutschen Sprache meine Jobchancen weltweit erhöhen.

6. …weil Deutschland eine reiche Kulturerbe hat, bietet es die Möglichkeit, sich in deutsche Literatur, Kunst und Musik zu vertiefen.

7. … weil Deutsch eine germanische Sprache ist, erleichtert es das Erlernen anderer germanischer Sprachen wie Englisch und Niederländisch.

8. …weil Deutschland ein beliebtes Reiseziel ist, ermöglicht es mir, die schönen Sehenswürdigkeiten des Landes zu erleben und mit den Einheimischen in ihrer eigenen Sprache zu interagieren.