Blog

Skal vi benytte mobiltelefon, Google Translate og ChatGPT i tyskundervisningen?

Naturligvis skal læreren og eleverne udnytte de tekniske muligheder, der er for hånden. Alt andet ville være skørt. Det vigtige er, at eleverne gør sig klart, at hvis de snyder, snyder de kun sig selv.

Publiceret Senest opdateret

Det har det sidste halve års tid været diskuteret, hvorvidt eleverne skal benytte sig af mobiltelefoner og af Google Translate og ChatGPT i den daglige undervisning.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Naturligvis skal læreren og eleverne udnytte de tekniske muligheder, der er for hånden. Alt andet ville være skørt. Det vigtige er, at eleverne gør sig klart, at hvis de snyder, snyder de kun sig selv. Når det er sagt, vil jeg i bloggen slå et slag for, hvorledes disse hjælpemidler kan udnyttes i tyskundervisningen.

Lad os starte med mobiltelefonen

Lyttetekster kan benyttes til at lytte til tyske dialoger eller til tysk tale. Googler man ”Lyttetekster til tysk”, dukker der en række muligheder op, som man som lærer kan vælge ud i. Her er blot ét eksempel, hvortil der også er knyttet opgaver: https://www.hiof.no/fss/leringsressurser/grunnleggende-ferdigheter/muntlig/lyttetekstar/tysk-1/

Der er ingen tvivl om, at lyttetekster kan skærpe elevernes forståelse af det tyske sprog, men det giver også mulighed for individuel træning og gentagelse så mange gange, det måtte være nødvendigt.

Lytteteksterne kan desuden give mulighed for samfunds- og kulturtilegnelse.

YouTube giver også forskellige muligheder. Prøv engang ”Lær før du sover - Tysk (indfødt talende) - med musik” https://www.youtube.com/watch?v=JRqzfIFcBTw eller udnyt de mange muligheder for at lære tyske sangtekster til musikken.

Interviews

Send eleverne til turistseværdigheder i nærheden af, hvor deres skole er. Lad dem forberede interviews med tyskere. Lad dem arbejde i grupper på 3, så de støtter hinanden. Interviewene optages på telefonen og afspilles i klassen, hvor der i fællesskab tales om indhold. Det er min erfaring, at tyskerne gerne medvirker. August plejer at være en god måned til interviews med tyskere.

Eleverne kan også interviewe hinanden to og to evt. som opfølgning af interviews med tyskerne. Sådanne giver mulighed for træning af intonation og sprogrytme.

Tyskrelaterede apps

Googler man ”Apps til indlæring af tysk” dukker der en mængde muligheder op. Disse apps tilbyder interaktive øvelser, spil og flashcards, der kan hjælpe eleverne med at øve deres ordforråd, grammatik og læseforståelse på en sjov og engagerende måde. Eleverne kan endvidere søge information om tysk kultur og aktuelle begivenheder.

Eleverne skal naturligvis være bevidste om, hvorledes de bruger telefonerne som et værktøj til læring.

Google Translate og ChatGPT

Også ovenstående hjælpemidler er oplagte til brug i den daglige undervisning.

Eleverne kan bruge Google Translate til at kontrollere deres egen skriftlige tysk og få forslag til korrekte formuleringer. Ved at kopiere og indsætte deres tekst i Google Translate, kan de få en generel idé om, hvorvidt de har lavet grammatiske fejl eller brugt ord forkert. Dette kan hjælpe eleverne med at forbedre deres sprogfærdigheder og få feedback på deres arbejde.

Det vil være helt oplagt også at benytte sig af ChatGPTs muligheder. Arbejdes der med temaer som mig selv, familie, sport, fritid kan man bede ChatGPT om forslag til tekster, idet man angiver sværhedsgrad. Her blot et eksempel, hvor jeg bad om følgende: Ich brauche einen kurzen Text über Familieleben in Deutschland. Niveau A2 og fik følgende tekst på ca. 15 cekunder:

Familienleben in Deutschland

Das Familienleben in Deutschland ist vielfältig und wichtig. Die meisten Familien bestehen aus Eltern und ihren Kindern. Oft leben sie zusammen in einem Haus oder einer Wohnung. Die Eltern arbeiten meistens, während die Kinder in die Schule oder den Kindergarten gehen.

In Deutschland ist die Gleichberechtigung zwischen Eltern und Kindern sehr wichtig. Eltern kümmern sich gemeinsam um die Erziehung der Kinder und teilen die Verantwortung im Haushalt. Viele Familien unternehmen am Wochenende gemeinsame Aktivitäten, wie Ausflüge in die Natur, den Besuch von Museen oder das Spielen von Brettspielen.

Es gibt auch viele Alleinerziehende in Deutschland, das sind Eltern, die alleine für ihre Kinder sorgen. Die Regierung unterstützt Familien mit finanzieller Hilfe und Angeboten wie Elterngeld und Kindergeld.

Traditionell spielen Feste wie Weihnachten und Geburtstage eine wichtige Rolle im Familienleben. An solchen Tagen treffen sich oft Verwandte, um gemeinsam zu feiern und sich auszutauschen.

Insgesamt ist das Familienleben in Deutschland geprägt von Zusammenhalt, Unterstützung und der Bedeutung der gemeinsamen Zeit.

Lad evt. eleverne arbejde sammen i par. Lad den ene stille spørgsmål til teksten og lad en anden svare. Lad dem på tysk samtale om, i hvilken udstrækning der er forskel på familielivet i Tyskland og Danmark. Lad dem med udgangspunkt i teksten fortælle hinanden om, hvordan deres familieliv er.

Dialog og kommunikation:

ChatGPT kan, hvis man vil, bruges til at simulere samtaler på tysk. Eleverne kan interagere med ChatGPT ved at stille spørgsmål og modtage svar på tysk. Dette kan hjælpe eleverne med at øve sig i at bruge sprog i en autentisk kommunikationssituation og forbedre elevernes samtalefærdigheder. Det er dog vigtigt at understrege, at ChatGPT er en maskine og ikke en rigtig person, så det kan ikke erstatte ægte samtaler med en lærer eller klassekammerater.