Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Godt nytår? – Måske!

”Alt er relativt ” var min gamle dansklærers valgsprog. Og sådan er det også, når jeg stiller spørgsmålstegn ved, om vi får et godt nytår. Mit udsagn gælder et godt nytår for fremmedsprogene og først og fremmest tysk. Om vi får et godt nytår fremgår af nedenstående.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

”Flertal pålægger regeringen at styrke tyskundervisningen”

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Den 30. juni 2021 kunne man i Folkeskolen læse en artikel med overskriften ”Flertal pålægger regeringen at styrke tyskundervisningen” – et flertal i Folketingets Europaudvalg pålagde regeringen at udarbejde en såkaldt Tysklandsstrategi, der skal styrke det tyske sprog gennem hele uddannelsessystemet. Blandt andet skal tysklærerne opkvalificeres. 

Siden da har vi intet hørt til den nye Tysklandsstrategi. 

Jeg henvendte mig den 15. oktober til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der sendte sagen videre til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med henblik på et svar. Det afventer jeg stadig.

Massive lærerdækningsproblemer inden for tysk og fransk

På det Nationale Center for Fremmedsprogs hjemmeside kan man under uddannelsespolitik læse: ”Ny analyse viser kommende massive lærerdækningsproblemer inden for tysk og fransk”. Undersøgelsen har NCFF fået gennemført gennem analyseinstituttet EPINION, og den påviser, at enhver tanke om at opgradere fremmedsprogsundervisningen i tysk (og fransk) er urealistisk, medmindre der gribes målrettet ind på at få flere til at blive lærere i det danske uddannelsessystem. Analysen viser også, at det ikke engang vil være muligt at bibeholde det niveau, der er nu.

Der har længe været talt om, at gymnasierne på grund af faldende søgning til sproguddannelserne og en aldrende lærerbestand kunne komme til at mangle fremmedsprogslærere. Undersøgelsen fra EPINION viser, at den største lærermangel på grundskoleniveau vil komme inden for tysk, mens den på gymnasieniveau vil komme inden for tysk, fransk og italiensk, hvor en fjerdedel eller flere af lærerne i de tre sprog vil være pensionerede allerede inden for 10 år. På grundskoleniveau vil der derfor under analysens forudsætninger i 2039/2040 kun være 69 % af tyskundervisningen, der dækkes af lærere, der er uddannet til at undervise i tysk. I dag er procentdelen 78 %.

Interesserede henvises til NCFF omtale af undersøgelsen her: https://ncff.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/ny-analyse-viser-kommende-massive-laererdaekningsproblemer-inden-for-tysk-og-fransk

Selve rapporten ”Kortlægning af fremmedsprog i uddannelsessektoren” med undersøgelsesresultaterne kan downloades her: https://ncff.dk/?id=61877

Lys for enden af tunnelen og håb for 2021 netop offentliggjort

Ifølge en pressemeddelelse udsendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet den 8. december 2021vil et politisk flertal løfte studerendes evner i tysk og fransk. 

Det understreges heri, at sprogkundskaber er vigtige for samhandel, samarbejde og forståelse for forhold i andre lande. Regeringen og alle Folketingets partier ønsker at styrke og udbrede evner inden for tysk og fransk og afsætter nu 40 millioner kroner til en række initiativer, hvoraf nedenstående nævnes: 

  • Flere undervisningstimer til studerende på tysk og fransk på universiteterne målrettet mestringen af sproget.
  • Intensive sprogforløb ud over den normerede sprogundervisning til lærerstuderende med tysk og fransk som undervisningsfag.
  • At flere lærerstuderende kan komme i praktik i Tyskland og Frankrig.
  • At flere kandidatstuderende på ikke-sproguddannelser kan tilbydes særlige forløb, der styrker deres sprogkompetencer i sammenhæng med deres kernefaglighed.

Bag beslutningen står:  Ida Auken, Socialdemokratiet, Ulla Tørnæs, Venstre, Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti, Astrid Carøe, Socialistisk Folkeparti, Katrine Robsøe, Radikale Venstre, Victoria Velásquez, Enhedslisten, Britt Bager, Konservative Folkeparti, Peter Seier Christensen, Nye Borgerlige, Uffe Elbæk, Frie Grønne, Henrik Dahl, Liberal Alliance, Torsten Gejl, Alternativet, Jens Rohde, Kristendemokraterne og naturligvis Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Politikerne har lyttet, og det bliver interessant at følge de tiltag, der måtte komme. Måske suppleres de af en ny Tysklandsstrategi. Man kan jo kun håbe! Godt nytår!

Læs evt. også blogindlægget: ”God jul? Det er der lagt op til!” - https://www.folkeskolen.dk/1884226/god-jul-det-er-der-lagt-op-til