Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Brikkerne faldt på plads

På den netop afholdte Tysklærerdag i TLFG kom leder af MEMOdanmark (https://memodanmark.dk) Bjarke Toft med et indlæg om teknikker til at fastholde blandt andet ordforråd. Jeg er ikke i tvivl om, at teknikkerne vil kunne bidrage væsentligt til, at eleverne på såvel kort men ikke mindst på længere sigt fæstner og dermed udbygger deres aktive ordforråd.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto MEMOdanmark

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Der skal ikke herske tvivl om, at undervisningsvejledningen til tysk påpeger, at undervisningen i tysk omfatter et funktionelt sprogsyn, hvor tilgangen er såvel task- som chunkbaseret. Det ændrer alligevel ikke på den kendsgerning, at alt sprog er baseret på et aktuelt og aktivt ordforråd. 

Vi havde for nylig besøg af en tysk familie, hvor Cali på godt halvandet år igen og igen gentog (for sig selv og os), idet hun pegede: Nase, Haar, Auge, Mund, Ohr – og idet hun pegede på sine forældre Papa und Mami.

Hun var endnu ikke nået til chunks (meningsbærende præfabrikerede ordforrådsfraser) ”Hier ist meine Nase, mein Mund …” eller ”Wo ist Papa?”.

Kort og godt kan det vel konstateres, at det ene, ”at lære ord”, ikke udelukker det andet, ”at fabrikere ordforrådsfraser”. Ud fra den kendsgerning er det interessant at følge, om det kommer til at holde stik, hvad Bjarke Toft fortalte på TLFGs Tysklærerdag den 25. oktober 2019, hvor overskriften var ”Intet husket – intet lært.” og hvor Bjarke blandt andet refererede til cand.psych Sten Cloud Poulsens udsagn: ”Vi skal ikke tilbage til hjernedød udenadslære. Vi skal frem til intelligent memorisering af relevant kernefagligt vidensstof.”

Når vi husker, tager vi alle sanser i brug. Samlet set sættes der fokus på visualisering. Sansepåvirkningen gør, at vi danner billeder, der samles i hukommelsen, så vi husker bedre, hvad der igen fremmer læringen.

Efter at have refereret til udviklingsarbejder med 90 elever fra Sønderbroskolen i Aalborg, hvor testede elever tidobler deres tyske ordforråd på blot tre uger med ”Memo”,

(https://memodanmark.dk/?p=5724)*

kom Bjarke Toft frem med konkrete eksempler, hvor deltagere i konferencen kunne afprøve teknikkerne.

*Jeg vil varmt anbefale læserne at informere sig uddybende på linket.

På hjemmesiden https://memodanmark.dk kan læserne endvidere informere sig om MEMOdanmarks koncept og metode.

Kommunalt kursus

Det vil her føre for vidt at beskrive metoden i detaljer, men TLFG kan tilbyde lærere i landets kommuner et lokalt kommunalt kursus, hvor kommunen afholder instruktørernes honorar og transportudgifter, og hvor det konkrete fagligt pædagogiske indslag bliver en gennemgang og eksemplificering af MEMOdanmarks muligheder for kommunens tysklærere.

Det tre timer lange eftermiddagskursus kunne eksempelvis se således ud:

Inspirationseftermiddag for xxx Kommunes Tysklærere 

Kl. 13.30 – 16.30

1. Hvor står tyskundervisningen i dagens Danmark? Der gives en aktuel oversigt over tyskundervisningens situation i dagens Danmark. Hvordan kan vi udnytte den Europæiske Sprogstrategi i praksis? v. repræsentant for TLFG.

2. Memo – at huske tysk

En introduktion til teknikker, der hjælper den lærende med faktisk at huske fx ordforråd v. Bjarke Toft fra MEMOdanmark.

3. Hvordan kommer vi videre?

En drøftelse og opsamling med kommunens tysklærere om, hvorledes det er muligt, at tysklærerne indbyrdes får mulighed for at udbygge samarbejdet inden for kommunen.

Interesseret?

Henvendelse kan ske til konsulent for Tysklærerforeningen for Grundskolen, Flemming Nygaard, på adressen: info@tysklaerer.dk, der videresender henvendelsen.