Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

FIF til tyskundervisningen

Der er mange gode måder at lære tysk på. Skulle man alligevel have brug for endnu et godt fif, så er netop FIF svaret. FIF står for ”Faget i faget” og jeg foreslår at bruge denne nyopfundne danske (og tyske) forkortelse synonymt med begrebet CLIL (Content and Language Integrated Learning). Når interessen for substans og indhold er tilstede og videbegærligheden derved vækkes, nedbrydes sproglige barrierer og skabes der sprogkundskaber der som en ekstra nøgle kan åbne flere og flere døre mod nye horisonter. Mit anderen Worten: Unterrichtet mit Pfiff (FIF), dann habt ihr Deutsch im Griff!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I min tyskundervisning inddrager jeg jævnligt emner, som i elevernes optik placeres langt væk fra et sprogfag som tysk. Jeg har således i en årrække benyttet CLILiG (iG står for in German) i mit tyske valgfag ved at kombinere havbiologi og tysk. Valgfaget ”Meer Deutsch” leverede faktisk forrygende gode resultater. Ikke alene lærte eleverne mere om havet (mehr über das Meer), men de blev også mere sikre i deres mundtlige tysk. De formåede at afkode mange tysk ord ved at bruge lighedsprincippet og en række omsætningsregler.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Lighed, det er jo de mange ord, der er ens for dansk og tysk, mens omsætningsregler af forskellig art kan bruges til at forstå og selv konstruere tyske ord. Hvilke omsætningsregler gælder så for eksempel for ordet ”tildeling”? ”Til” bliver selvfølgelig til ”zu” og ”del” hedder ”Teil” på tysk (Regel 1: dansk d bliver til tysk t; regel 2: langt dansk e [ee] bliver til tysk ei) og den danske substantiveringsendelse ”ing” (nogle gange også ”else”) bliver til -ung på tysk. Og vupti, så fås det korrekte resultat: Zuteilung.  Omsætningsregler er jo selvfølgelig ikke universelt gældende, men som oftest er de dannede ord kommunikative og dermed anvendelige på tysk.

FIF giver et hav af muligheder, ikke kun i biologien. Geografi, historie, ja samfundsfag byder sig helt naturligt til. Samtlige fag i elevernes timeplan kan i princippet spejles i tyskundervisningen: det vil sige at tyskundervisningen f. eks. kan tage de samme emner op som historietimerne. Lige hvad historie angår, er der oplagte muligheder med 30-året for murens fald, 80-året for anden verdenskrigs udbrud og næste år hundredeåret for genforeningen.

Selvfølgelig skal der også være fokus på udtale og sproglig fordybelse (til tider lettere forenklet betegnet som grammatik). Her kan man med fordel inddrage erfaringer fra både dansk og engelsk om verbernes tider og sætningsanalysens finurligheder. De nye mål for tyskundervisningen vægter kommunikative kompetencer højt og anbefaler brugen af chunks (faste vendinger) frem for mere eller mindre løsrevne remser.  Fire fald kan man allenfalds sagtens lære og herved nuancere sit kommunikative tysk.

FIF funker selvfølgelig bedst i en sammenhængende tysklæring. Det betyder en større integration og brobygning mellem grundskole, ungdomsuddannelse og universitet. Det betyder også en større tværfaglighed på professionshøjskolerne. Ja, selvom der er et hav af muligheder, er der alt for sjældent tid til at gå tilstrækkeligt i dybden. For overfladisk halser man afsted efter hele tiden nye mål - og glemmer fordybelsens merværdi. Mit Englisch kommt man durch - mit Deutsch kommt man weiter! 

På den kommende tysklærerdag i København (25. oktober) vil et af hovedoplæggene omhandle netop muligheder med CLIL i tyskundervisningen. CLILiG ist cool.