Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Sådan kan vi styrke tyskfaget i grundskolen

Tysklærerforeningen for Grundskolen peger på følgende tiltag, der kan fremme tyskundervisningen i Grundskolen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Læreruddannelsen

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Læreruddannelsen - er, udhulet timemæssigt, og der er ikke afsat tid til egentlig sprogtræning og sprogudvikling derfor kunne det være ønskeligt, at der var indlagt sprogbad i linjefaget således at deltagerne som en del af linjefaget har mulighed for at deltage i en udveksling/ophold, hvor sproget er tysk. Det kunne være sprogkursus eller følordning på tysktalende skole.

Kommunale sprogstrategier

Kommunerne får lavet lokale sprogstrategier - herunder brobygning med ungdomsuddannelserne

får fokus på at skabe synergieffekt mellem sprogfagene og overvejer indretning af sprogfag-lokaler

CLIL - indtænke faglighed i andre fag med kommunikationssproget tysk.

Eksamen

Forsøg med nytænkning af den mundtlige og skriftlige prøve og prøveform - sætte udviklingsarbejder i gang.

Signalværdien i at gøre prøven obligatorisk

Mundligheden i grundskolen

Lejrskoler/ophold i Tyskland

Mulighed for tidlig tysk, hvor det giver mening og hvor det ønskes Midler til tolærerordning i tysk

Skolesamarbejde med tysk som kommunikationssproget.

Tid og mulighed for  Brobygning med ungdomsuddannelserne

Prøvevejledning kommer til august og ikke i sidste øjeblik

Gode muligheder for efteruddannelse for at give den bedste undervisning

Kommunale fagkurser.

Midler og tid fra skolen til at deltage i faglige kurser, konferencer og netværk

Tid til kommunale faglige netværk

Skolerne prioriterer mulighed for sprogbad i tysktalende land - kurser eller/og ophold

Tid, prioritering og vikarstøtte til efteruddannelse.

På bestyrelsens vegne

Torsten Lange Ditte Brink Bjarke Skovgård Ann-Kristin Henriksen Kim Ø Andersen Adeline Raahauge Muntenjon Carl Kinze Tine Lund

www.tysklaerer.dk