Tyskbloggen

Blog

Hvem vil – vi vil!

Lyder det fra over 46 undervisere i tysk på brobygnings-kontakt-seminar på Via CFU i Århus i dag den 14. november..

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Deltagerne er fordelt med ca. fifty-fifty fra de gymnasiale uddannelser og fra grundskolen. Alle sidder og ser hinanden lidt an. Det er et noget utraditionelt forum – men vi har en opgave sammen. Vi ønsker alle at styrke vores hjertebarn – tyskfaget.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Brobygning i uddannelsessystemet er lige nu et væsentligt politisk fokuspunkt i kampen for vores fremmedsprog tysk. Brobygning bliver formodentlig en del af den nationale sprogstrategi, vi stadig venter på – nu udmeldt offentliggjort før jul.

Billed 1

Vi får et oplæg fra Petra og Kirsten om, hvorfor vi skal brobygning, og hvordan man ud fra curriculum tænkning kan gribe sagen an. Vi ser på de to skoleforløbs fagformål - og oplægsholderne har synliggjort ligheder og forskelle så det er virkeligt overskueligt. Vi er placeret i grupper med geografisk fællesskab, og vi finder ud af, hvem hinanden er.

Ud fra de tre fokuspunker:

 • Interkulturelle kommunikative kompetencer
 • Ordforråd og læringsstrategier
 • Funktionel sprogsyn

bliver grupperne bedt om at undersøge ligheder og forskelle - og fremlægge i plenum. Det er hyggeligt og dejligt at møde hinanden, og vi har meget at fortælle om vores undervisning, vores elever og om, hvordan vi ser de forskellige strømninger og tendenser inden for tyskfaget. Vi vil alle gerne fortælle – det er jo vores fag – og vi er sammen med folk, der deler den interesse – på tværs.

Vi samler op i plenum – spændende – og fortsætter derefter i grupperne med at planlægge aktiviteter for brobygningsforløb.

Billed 03

I den fælles opsamling kommer en række muligheder frem:

 • Lave program sammen for en tysk klasse i et skolesamarbejde med skole i Tyskland.
 • Lave et videoprojekt på tværs
 • Holde møder med hinanden
 • Lave tyskfaglige møder og invitere lærere fra begge skoletyper.
 • Invitere elever fra tysk højniveau ind i grundskolen for at vise at tysk er cool.
 • Fokus i begge elevgrupper på, hvad er slutmålet i folkeskolen og hvorfor tysk er et sprog på vej. Og hvordan kommer man så videre på de gymnasiale uddannelser – for at gøre op med elevernes forestilling om, at de skal kunne ligeså meget i tysk som i engelsk.
 • Hvordan kan man vende fordommen at tysk er svært til en forståelse af, at tysk ikke er så svært.
 • Sprogdag – som f.eks. gymnasieelever planlægger og gennemfører på grundskoler eller inviterer 8./9. klaser ind på gymnasiet..
 • Unge gymnasie-ambassadører ind i folkeskolen
 • Fælles arbejde med Kurz-filme forløb
 • Fælles arbejde med rap forløb
 • En almindelig skoledag – hvor alt bare foregår på tysk – en undervisning gymnasieeleverne kunne planlægge for/til grundskoleelever.
 • Tysk-land. Den ene skoleform bygger et samfund op – f.eks. En by med butikker og spisesteder – og den anden skoleform agerer indbyggere i byen. Der laves mange handlingsopgaver til eleverne.

Håber der kommer et ide-katalog efter alle fem kontaktseminarer er holdt!

Kontakt seminaret foregår i en skøn sammenblanding af mest tysk og lidt dansk, og det virker så fint. Win - win.

Billede 4

Baggrund for kontaktseminarerne

I forlængelse af regeringens Tysklandsstrategi udbød Undervisningsministeriet sidste efterår en tyskpulje med midler, der kunne søges til bl.a. styrket samarbejde mellem tysklærere på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser i Danmark

Kirsten Oldenburg Lauta fra Læreruddannelsen UCC og Petra Daryai-Hansen fra UCC og Københavns Universitet lavede en beskrivelse til udvikling af Brobygning – styrket samarbejde mellem grundskole og de gymnasiale ungdomsuddannelser - og spurgte Tysklærerforeningen for Grundskolen, om vi kunne lave et samarbejde i forhold til en ansøgning til ministeriets pulje. Det gjorde vi så - og vi fik faktisk bevilget godt 350.000 kr. til at betale udviklingen af seminarene – herunder evaluering og perspektivering.

#Fil 5

Da kontaktseminarerne er udviklet for uvm. midler, har det været vigtigt at få mange deltagere, og derfor er kontaktseminarerne også næsten gratis.

Vi håber alle, at vi med vores Brobygnigns kontakt-seminarierne kan være med til at skabe grobund for øget opmærksomhed på brobygning, og allerhelst at vi får startet en bæredygtig brobygning op i kommunerne.

 • Vi fik snakket sammen
 • Vi fik udvekslet ideer
 • Vi fik kendskab til hinandens fagformål og sat i sammenhæng med den europæiske referenceramme.
 • Fik taget hul på konkrete tiltag.

En supergod eftermiddag og alt fungerede perfekt. Stor tilfredshed fra både deltagere og kursusholdere:-)

Der er stadig tre kontaktseminarer med åben tilmelding.

Lyder ovenstående som noget for dig – selvfølgelig gør det det :-)  - finder du tilmeldingen på www.tysklaerer.dk

 • Esbjerg den 21.11.2017 klokken 12.30 – 16.00
 • Odense den 22.11.2017 klokken 12.30 – 16.00
 • Ålborg den 29.11.2017 klokken 12.30 – 16.00

Bilag: Puljen til styrkelse af tysk:

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/udd/folke/2016/dec/161222%20pulje%20til%20styrkelse%20af%20sprogkundskaber%20i%20tysk%20er%20fordelt

Powered by Labrador CMS