Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Hvor er tysk i den nationale strategi for styrkelse af fremmedsprog?

TYSKlærerforeningen for Grundskolen (TLFG) havde i går (13.11.2018)15 minutters foretræde for Folketingets Undervisningsudvalg vedr. faget tysks styrkelse, placering og indhold i grundskolen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

TLFG startede med at hilse folketingets udsendelse af ’Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet’ velkommen og understregede foreningens store forventninger til Det nationale Center for Fremmedsprog.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Vi ved at fremmedsprog ud over engelsk har det svært på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Det er i grundskolen kimen til det den sproglige udvikling både fagligt og holdningsmæssigt lægges.

Tidligere udbød grundskolen 3 og evt. 4 fremmedsprog. Kun engelsk var obligatorisk – de andre var valgfag. Alle sprogfag afsluttedes med en obligatorisk prøve.

Nu tilbydes kun to obligatoriske fremmedsprog, hvoraf det ene skal tilbydes og det andet en ligestillet valgmulighed, hvis det kan tilbydes. Kun engelsk har en obligatorisk mundtlig prøve det andet fremmedsprog er i udtræk. De fleste skoler udbyder ikke muligheden for valg et tredje fremmedsprog.

TLFGs holdning og vision for styrkelse af fremmedsprog er:

 • At flere elever skal vælge flere fremmedsprog og opnå solide sproglige kompetencer ud over engelsk. Det betyder at alle elever skal have en reel mulighed for mindst tre fremmedsprog i grundskolen
 • At tysk er det naturlige 2. fremmedsprog fordi tysk ud over at være fremmedsprog også er nærtbeslægtet nabosprog.

For at styrke tysk anbefaler TLFG: 

 • Fastholdelse og udbygning af tidlig obligatorisk tysk.
 • En styrkelse vil være at forøge timetal samt inddrage kompetence og erfaringer fra grænseområdet og udviklingsarbejdet i det sønderjyske område.
 • Styrke den ændrede fortælling om at tysk, vi ser der sker indenfor faget dels fordi faget begyndes tidligere og dels fordi sprogsynet er funktionelt kommunikativt.
 • Disse to ting kan være en udfordring for underviserne og derfor understreger TLFG fortsat ønske om efteruddannelse og korte inspirationskurser for at klæde underviserne bedre på.
 • Desuden ønskes en tydeligere formidling af tiltag, forsøgsarbejder fagets indhold og brobygning centralt – f.eks. på EMU.dk.

Konkrete tiltag vil styrke faget tysk og desuden være af stor signalværdi.

 • TLFG anbefaler som lovkrav at tildele faget et ’mindste timetal’ i stedet for ’vejledende timetal’ så timer til tidligere tysk ikke tages fra udskolingen.
 • TLFG anbefaler at tilføre faget ekstra timer.
 • TLFG anbefaler at gøre den mundtlig eksamen i obligatorisk på lige fod med engelsk. Sidstnævnte vil være en enorm saltvandsindsprøjtning for faget.
 • TLFG anbefaler at det tredje fremmedsprog skal være en reel valgmulighed. TLFG anbefaler en model der hedder engelsk er første fremmedsprog som nu, tysk er andet fremmedsprog fordi det også er nabosprog, og skoler i hele landet skal desuden tilbyde mulighed for et tredje fremmedsprog.

Skal vi samle op i forhold til Den nationale sprogstrategi for hele uddannelsessystemet begynder det i grundskolen med obligatorisk mulighed for at få tre fremmedsprog.

Er eleverne først kommet godt fra start, vil de med stor sandsynlighed også være motiverede for at vælge andre fremmedsprog på fortsætterniveau i det videre uddannelsesforløb.

Kan vi vise verden vores elever kan gøre sig gældende på tysk, har vi en ressourcefordel i forhold til mange andre lande til dels at komme forrest i køen på det store tyske marked og dels have en sproglig fordel til at forstå og begå sig nuanceret i verden.

Efter fremlæggelsen fik TLFG tre spørgsmål fra udvalget

I peger på efteruddannelse, men er problemet ikke i stedet, at I mangler lærere til tysk?

Tidligere bakkede latin op omkring tysk grammatik - hvilke fag ser i skal bakke tysk grammatik op nu?

Hvis tysk skal gøres stærkere timemæssigt, hvor vil I så pege på, tiden skal tages fra?

Disse spørgsmål vil TLFG naturligvis forholde sig til og arbejde videre med.

Læs også : I dag præsenterer tysklaærerforeningen sine visioner for folketinget

Powered by Labrador CMS