Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Tyskkursus – også i din kommune?

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har siden grundlæggelsen i 2009 arrangeret korte inspirationskurser for tysklærere i hele Danmark. I de seneste fire år – siden lov 409 – om lærernes arbejdstid er det imidlertid blevet vanskeligere og vanskeligere for lærerne at komme på de korte kurser. En kendsgerning som såvel faglige foreninger og centre for undervisningsmidler har måttet sande. TLFG besluttede derfor at prøve nye veje.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Som pilotprojekt udvalgtes Syddjurs Kommune med et overskueligt antal skoler. Foreningen henvendte sig til den kommunale skoleledelse, der på et ledermøde for kommunens skoleledere fremlagde kursusforslaget. Herpå tog kommunens kursuskonsulent, Niels Henrik Hammer, over. Han meldte grønt lys til TLFGs konsulent og et fælles planlægningsmøde fandt sted.Mødet resulterede mandag den 20. august – 2018 i et tre-timers-inspirationskursus på Hornslet gamle Rådhus i Syddjurs Kommune.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Kurset var delt i tre dele:

1. Hvor befinder tyskundervisningen sig i dag?

2. ”Das fliegende Klassenzimmer” – ideer til den daglige undervisning.

3. Hvordan kommer vi videre i Syddjurs Kommune?

Hvor befinder tyskundervisningen sig i dag?

Med udgangspunkt i fagets fagformål nåede vi frem til hovedpunkterne ”mundtlig kommunikation”, ”skriftlig kommunikation” og ”kultur og samfund”, der også blev en ledetråd i eksempler fra ”Vejledning for faget tysk”, hvor kompetencemål og sprogsyn blev vendt.

Vægtning og betydning af elevernes tilegnelse af ordforråd blev sat i relation til Prof. Dr. Reinhold Freudensteins udsagn: ”Eigentlich sollte es sich ja inzwischen herumgesprochen haben, dass die Grammatik sehr viel weniger wichtig für die Kommunikation ist als die Kenntnis eines relevanten Wortschatzes. Ich kenne nicht eine einzige Gesprächssituation, die wegen grammatischer Unsicherheit oder Unkenntnis zusammengebrochen wäre, wohl aber sehr viele Fälle, wo Kommunikation wegen unbekannter Wörter nicht zustande kam.”  Brug af gambitter og chunks blev vendt, og en drøftelse af  ”Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog”og vurderingskriterierne i ”Vejledning til folkeskolens prøver i faget tysk” afsluttede den del af kurset.

#Fil 1

”Das fliegende Klassenzimmer”

Mona Kjær, der blandt andet underviser på ”Das deutsche Haus” i Sindal, fik alle deltagere op af stolene i en aktiverende gennemgang af en lang række øvelser: ”Das Ampelspiel”, ”Das Smileyspiel” samt andre aktiverende spil, hvor lærerne på egen krop følte, hvorledes eleverne kan aktiveres. Der blev rundet samfunds- og kulturforhold og alt med mulig overførselsværdi til den daglige undervisning.  Mundtlig kommunikation, brug af chunks samt kultur- og samfundsforhold blev sat i relief.

Efter deltagernes tilbagemelding at dømme, var der begejstring for kombinationen af teoretisk baggrund og daglig praksis.

Hvordan kommer vi videre?

Alene den kendsgerning, at kommunens tysklærere fik mulighed for at træffe hinanden og være fælles om et projekt, havde en målbar effekt.

I Syddjurs har lærerne dannet en lukket facebookgruppe ”Faglig sparring for tysklærere i Syddjurs Kommune”, og inden for denne har alle mulighed for at komme med forslag og ideer, kommentarer og andet input.

Næste skridt

For TLFG er næste skridt at være behjælpelig med at sætte nye kommunale kurser i gang.

Enhver tysklærer, der måtte synes, at ideen om et kommunalt kursus ville være en god ide i deres kommune, skal være velkommen til at henvende sig til Tysklærerforeningen for Grundskolen enten via kontakt gennem TLFGs hjemmeside: www.tysklaerer.dkeller ved at sende en mail til info@tysklaerer.dk. Der vil så være en kontaktperson i bestyrelsen, der er behjælpelig med at tage det næste skridt, så også tysklærere i andre kommuner i Danmark kan få en lignende oplevelse, selv om konceptet fra gang til gang kan være forskelligt.