Tyskbloggen

Blog

Åbent brev til Merete Riisager: Sprogstrategiens konsekvenser

Den 28.11.2017 blev regeringens Nationale Sprogstrategi offentliggjort. Offentliggørelsen har fået Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) til at reagere med et åbent brev til undervisningsminister Merete Riisager. I brevet åbnes der bl.a. for en fornyet forespørgsel om obligatoriske mundtlige prøver i tysk efter 9. klasse. Nu afventer TLFG ministerens reaktion.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

#Fil 1

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Kære Merete Riisager.

Når vi fra Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) skriver et åbent brev til dig, skyldes det især, at vi gennem brevet giver en åben orientering til folketingspolitikere, men også, at vi gerne orienterer vore tyskkolleger om, hvad vi mener, der vil styrke tyskundervisningen i Danmark.

Vi har med interesse læst sprogstrategien, der blev offentliggjort den 28.11.2017.

Vi hæfter os især ved

1. at der oprettes et nationalt center for fremmedsprog, der forankres på begge sider af Storebælt.

Vi har med interesse fulgt de tiltag, der er fremkommet på et tilsvarende center i Norge og tror på, at det vil kunne styrke undervisningen fra folkeskole over de gymnasiale uddannelser frem til de afsluttende uddannelser. Vi følger udviklingen og indgår gerne i en positiv dialog om kommende muligheder.

2. at kommunerne og uddannelsesinstitutionerne opfordres til at udarbejde lokale sprogstrategier, der angiver, hvordan der arbejdes med at styrke fremmedsprogene på de enkelte skoler og institutioner.

Også her bliver det interessant at følge hvilke konkrete forslag, der spilles ud med.

Forsøg med bundne mundtlige afgangsprøver

Endelig bemærker vi, at regeringen med offentliggørelsen af den nationale sprogstrategi i bilagsmaterialet fra arbejdsgruppen anbefaler – og der henvises her til pkt. 1.7:

”At ministeriet skal gennemføre forsøg med bundne mundtlige afgangsprøver i fremmedsprogsfagene i grundskolen med henblik på en eventuel lovændring, der kan gøre ekstra prøver mulige”.

Du erindrer sikkert, at vi i februar 2017 afleverede godt 600 underskrifter indhentet ved en indsamling blandt landets tysklærere for en obligatorisk mundtlig afgangsprøve, der ville ligestille tysk med engelsk, og at underskriftsindsamlingen blev støttet af undervisningsministeriets fagkonsulenter fra 1975 og frem.

Du var ikke ovenud begejstret for forslaget, men opfordrede os til at arbejde videre med dine medarbejdere i undervisningsministeriet.

Et sådant møde har også fundet sted.

Vi fremhævede på mødet de erfaringer, der nu er igangsat i Tønder Kommune, hvor man har påbegyndt et treårigt forsøg med obligatoriske prøver i tysk.

På mødet blev vi gjort bekendt med, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet som udgangspunkt definerer rammerne for mulige forsøg med prøverne, og at alle eller udvalgte skoler har mulighed for at tilmelde sig forsøgene, og at skolerne i særlige tilfælde kan godkende, at skolerne/kommunerne på eget initiativ søger om at gennemføre forsøg, hvor folkeskolens prøvebestemmelser fraviges.

Nu vil det være ulig lettere for alle parter, om der over en årrække blev iværksat et forsøg, hvor de mundtlige prøver blev ligestillet med engelsk efter 9. klasse på samtlige af landets skoler.

Der er behov for en styrkelse af faget tysk

Man kan spørge sig selv, hvorfor netop tysk i folkeskolen skal have den mulighed.

Det er der mange gode grunde til.

Tysk lider i øjeblikket under faldende interesse og opbakning blandt eleverne, og karakterne ved de afsluttende prøver lader meget tilbage at ønske.

Der er behov for en styrkelse af faget.

Regeringen har med sin ”Strategi for Tyskland” (Februar 2016) indset dette. Det hedder heri blandt andet om uddannelsessituationen: ”En styrkelse af sprogundervisningen i tysk kan sættes ind på alle niveauer af uddannelsessystemet, fra folkeskolen over de videregående uddannelser samt i forhold til praktikpladser”.

Forholdet for tysk og behov for en styrkelse understreges i den netop udsendte Nationale Sprogstrategi. Vi mener derfor, at der netop nu er mulighed for at handle, og et udviklingsarbejde med de mundtlige prøver vil være en oplagt mulighed.

TLFG indgår gerne i fortsatte drøftelser af denne mulighed og afventer din fornyede stillingtagen til mulighed for et udviklingsarbejde med obligatoriske mundtlige prøver ved afslutningen af 9. klasse i tysk.

Vi er opmærksomme på, at et sådant udviklingsarbejde kræver bred politisk opbakning, hvorfor dette brev også er sendt til undervisningsudvalget/folketinget til orientering.

Vi ser frem til at høre din reaktion og stillingtagen.

Med venlig hilsen

Tyborøn den 08.12.2017

Tine Jespersen

Formand for TLFG,

Carl Kinze

Næstformand for TLFG

og

Flemming Nygaard

Konsulent for TLFG

Powered by Labrador CMS