Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Besser dabei

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har fået nyt logo. I logoet indgår sætningen ”besser dabei” – hvad det står for, kan du læse i nedenstående blogindlæg.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har fået nyt og friskt logo.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

#Fil 1

Foreningen, der blev dannet i 2009, har gennem årene arbejdet ihærdigt for faget tysk. 

”Besser dabei” får mig umiddelbart til at tænke på sloganet fra de olympiske lege: ”Dabei sein ist alles”, hvor det bliver udlagt således: ”Det er vigtigere at deltage end at vinde!”

Du er bedre stillet

Ser vi på dabei sein – besser dabei i sammenhæng med TLFG er det en understregning af, at det er vigtigt at være med til at forme og præge tyskundervisningen i Danmark. Som medlem af TLFG har enhver tysklærer den mulighed. Du er derfor bedre stillet, hvis du er dabei som medlem. 

Arbejde på forskellige planer

I TLFG arbejder vi på forskellige planer. I samarbejde med undervisningsministeriet har foreningen været med til at præge den Nationale Sprogstrategi. Når det har været nødvendigt, har foreningen henvendt sig til undervisningsministeren, og som regel har henvendelserne båret frugt.

TLFG har haft foretræde for folketingets undervisningsudvalg og dermed været med til at påvirke folkeskoleloven af 2013, hvor tysk blev valgfag fra 5. klasse. 

Foreningen har via samarbejdet med DLF haft mulighed for høringsrunder, hvor tysklærernes synspunkter er kommet igennem.

TLFG arbejder stadig for, at tysk bliver obligatorisk mundtligt prøvefag, som det i øjeblikket er det på forsøgsbasis i Tønder Kommune.

TLFG har arbejdet ihærdigt for, at tyskkolleger har kunnet komme på kortere kurser – og har arrangeret den årligt tilbagevendende tysklærerdag, der i år finder sted den 23. – 24. november i Flensborg. Interesserede kan på tysklaerer.dk læse programmet og tilmelde sig. TLFGs hjemmeside er altid opdateret med de sidste nyheder og baggrund for foreningens arbejde. Det er også her, man kan hente information om bestyrelsens sammensætning og arbejde. Og så er det siden, hvor man melder sig ind i foreningen.

Facebook

På foreningens facebookside: Tysklærerforeningen for Grundskolen kan man få inspiration og ideer til den daglige undervisning – og siden appellerer ofte til et smil. Tysk har også humor.

Medlemmer finder under hjertet på Skolekom en lukket konference (under hjertet), hvor intern diskussion finder sted.

Nyhedsbreve

Flere gange om året udsendes til medlemmerne et nyhedsbrev, der opsummerer foreningens aktiviteter. Nyhedsbrevet fortæller ofte i korte artikler, hvad der rører sig netop nu inden for faget tysk.

Nyhedsbrev nr. 3/2018 er netop udsendt til medlemmerne. Dette Nyhedsbrev fra TLFG er på ikke mindre end 35 sider, så der er masser af information og andre forhold at informere sig om.

Lad os til slut fæstne os ved udtrykket ”besser dabei” med et par konkrete aktuelle eksempler, hvor udtrykket benyttes:

”Erstens ist Europa besser dabei, über Freihandelszonen zu reden, als tatsächlich für Freihandel zu sorgen”

”Daher müssen wir noch besser dabeisein, Wachstum und Arbeitsplätze durch Forschung und Innovation zu schaffen - andernfalls verliert die EU beim Wettlauf um das Wissen den Anschluss”. 

”Es ist besser dabei zu sein bei TLFG!” 

Så bliver du både informeret og inspireret.

Meld dig ind på tysklaerer.dk. Det koster kun 100 kr., så skynd dig – så er du straks ”besser dabei!”