Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Det er fordi, jeg ikke kan tysk!

At elever ikke kan tysk er i min oplevelse noget sludder, men der en sprogbrug omkring faget tysk, som ikke ses i andre sprogfag.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvordan italesætter vi faget?

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Jeg har I det forløbne år haft 9. klasse til både tysk og engelsk og 8. klasse til tysk. Jeg førte 9. klasse op til engelsk afgangsprøve og var desuden censor for to andre 9. klasser i engelsk. Tysk blev ikke udtrukket på min skole, men vi valgte, at tage 8. klasse op til årsprøve i mundtlig tysk.

I årsprøven i tysk siger eleverne, der ikke klarer det så godt: ”Det er fordi jeg ikke kan tysk, det ved du godt”. I 9 klasse oplevede jeg en del meget svage elever til den afsluttende prøve i engelsk i de tre klasser, og også karakteren 00 kom på bordet to gange. Her lyder det ikke ’Eleven kan ikke engelsk’ – men ’eleven er meget svag i engelsk’.

Start med os selv.

Det er en stor forskel på de ord vi sætter på elevernes formåen, og vi er selv meget med til at fastholde en sproglig nedgradering så længe, vi accepterer den sprogbrug.

Jeg vil vove at påstå, at var tysk blevet udtrukket for min 9 klasse havde gennemsnittet været ca. det samme, men ingen havde fået dumpekarakter. Mine ’svage’ engelskelever, der' ikke kan engelsk', ville have klaret sig bedre i tysk, for de kan godt lidt tysk og har andre brugbare strategier at bruge her, og toppræstationerne i engelsk ville også være i top i tysk for de samme elever.

Eleverne skal have succesoplevelser i tysk for at blive bedre. Det er også noget sludder i min optik at hænge den floskel på tyskfaget, som en redningsplanke for faget. Elever skal selvfølgelig have succesoplevelser i alle fag – og det får de også.

Men det er interessant at se succesoplevelser beskrevet fra et elevsynspunkt. Det vender jeg tilbage til.

Er det overhovedet rigtigt, at eleverne ikke bryder sig om tysk?

Jeg oplever at skulle tage diskussionen gang på gang med eleverne, der ikke forstår ’nødvendigheden’ af at lære tysk – ikke fordi de ikke kan lide tysk – men det ligger i faget, at det har vi bare altid skullet diskutere – og det gør de i øvrigt også med historie og billedkunst og andre fag…

Den gode tysklærer

På Folkemødet på Bornholm på Tysklærerforeningen for Grundskolens’ stand blev to elever hørt, og der kom en kommentar også fra publikum – der var interessante i forhold til ’Den gode tysklærer’.

billede 1

Eleverne siger: Det er personen, de møder som lærer, der er den vigtige. Det handler om lærerens måde at gøre det på. De to piger har oplevet både en tysklærer der viste film og tv-serier hele tiden og en, der arbejdede meget med grammatik. Det vi tror er kedeligt stof eller underholdning handler mere om læreren end om stoffet. Den bedste lærer var faktisk den med det kedelige stof for hun kunne fange eleven. Det ene indhold er ikke bedre end det andet men begge elever mener begge, det fungerer bedst, hvis der er en balance i aktiviteterne fra repetition og film til bevægelse i timerne. Det handler meget om attituden til faget, mener de.

I debatten siger bliver det nævnt, at det væsentligste kendetegn for en god tysklærer er, at læreren både er stabil og kan tysk. Mange tysklærere har rigtig mange tyskhold og elsker det, men er også meget alene om faget. Mange elever og skoler oplever vikarer og løsninger med ikke linjefagslærere, der underviser i faget, fordi skolen skal have skemaet til at gå op. Nogle elever kommer og fortæller i gymnasiet, at de har haft 5 forskellige tysklærere i grundskolen. Så gik læreren ned med stress – eller på barsel og så skulle der være vikar for vikaren, der også gik ned med stress… Folkeskolen mangler tysklærere og nogle får faget, fordi de tabte, da der skulle lægges skema.

Pointe

Jeg tænker debatten på Folkemødet har en pointe. Jeg er sikker på at en faglig stabilitet og anerkendelse af faget er langt vigtigere for faget end vi lige tænker. At lærerens personlighed er det vigtigste kan ikke komme bag på os – det er ikke nyt og gælder alle fag.

Måske skulle vi arbejde på ikke at blive defineret som stereotype ’tysklærere’ men i steder som personer, der bare har den linjefagsmæssige tyngde med ekstra godt styr på - indsigt i - og interesse for tyskfaget.

Og lad os så få slagtet den floskel 'Jeg kan ikke tysk’. Nogle kan bare mere end andre – ligesom med alle andre fag i skolen😊

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs også: TLFG med på Folkemødet på Bornholm. Tysk som nabosprog. Et  samarbejde mellem Tysklærerforeningen for Grundskolen, Grenz Genial og Danmarks Lærerforening og de faglige foreninger.

www.folkeskolen.dk/637820/tysklaererforeningen-for-grundskolen-med-paa-folkemoedet-paa-bornholm