Tyskbloggen

Blog

Din støtte betyder noget!

Hvorfor er det vigtigt, du støtter din faglige forening?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Alle fag i grundskolen her en faglig forening, der arbejder for faget og fagets undervisere. Således også tysk. Tysklærerforeningen for Grundskolen - TLFG

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Din faglige forening har overblik over, hvad der sker indenfor faget tysk i hele landet og deler den viden med dig. Det er også din faglige forening, der inddrages omkring udvikling af faget. Din faglige forening har kontakt til netværk og myndigheder, der har betydning for dig og dit fag.

Det er gennem din faglige forening du kan være med til at udvikle faget og dele gode erfaringer i et stort tysk-netværk.  

Vidste du

 • at de faglige foreninger forsøger at gøre sig synlige på fagets vegne og deltage i fagligt relevante konferencer og seminarer? Skolemessen
 • at de faglige foreninger arrangerer medlemstilbud i form af kurser, Tysklærerdage og udenlandsrejser.
 • at de faglige foreninger har et fælles møde med DLF 2 gange om året, hvor vi både videndeler og tager fælles problemstillinger op?
 • At de faglige foreninger for nyligt var med i et stort seminar under undervisningsministeriet omkring lempelse af bindingerne i fælles mål. Se mere
 • at du kan finde de faglige på folkeskolen.dk, hvor der blogges om faglige emner? Tyskbloggen
 • at de faglige foreninger også forsøger at påvirke undervisningsministeriet og politikerne for fagenes vilkår og indhold. Sidste
 • at de faglige foreninger konstant forsøger at have fingeren på pulsen. Forsøg med tysk 

Billede 2

Møde med DLF og de faglige foreninger

Tysklærerforeningen for grundskolen var i fredags til forårsmødet sammen med de andre faglige foreninger og DLF. Her blev persondatabeskyttelsesloven gennemgået og drøftet, seminaret for lempelse af bindinger for Fælles mål blev evalueret med UVM, fælles fodslag omkring forskellige ’synliggørelses’ tiltag og specifikke problemstillinger blev drøftet, og der blev taget de første tiltag til distribution af vores fagblade på via cfu – hvor de også gøres søgbare på artikler - og endelig blev der snakket om de faglige foreningers deltagelse på Folkemødet på Bornholm.

Synlighed, netværk og mødet med faglige kollegaer.

Vi har selvfølgelig vores årlige Tysklærerdag (– i år i Flensborg i samarbejde med Grænseforeningen – 23.-24. nov.), hvor vi især møder tysklærerne. Vi deltager i netværk med Den tyske Ambassade og Goethe Instituttet samt Tysk på Tværs med repræsentanter fra både grundskole, ungdomsuddannelser og universitetet. Men vi vil gerne møde vores medlemmer endnu mere og prioriterer fremover også at kunne være til stede andre steder og tænker mere og mere i de store events som Læringsfestivallen, Skolemessen, Folkemødet på Bornholm og Uddannelsesdebatten i Nørre Nissum.

 • jo større medlemstal – jo større indflydelse for faget
 • dit kontingent betyder en forskel for, hvor foreningen kan være til stede og hvad den kan tilbyde
 • du bliver medlem af et stort fællesskab omkring faget tysk og få medlemsrabat på foreningens aktiviteter.
 • og skulle du have lyst til bestyrelsesarbejde og i en spændende forening – så er du også velkommen her.

Et medlemskab koster 100 kr. om året– studerende gratis. Tilmelding på hjemmesiden www.tysklaerer.dk

Hent folder

Powered by Labrador CMS