Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Engagerende tyskundervisning…

I forbindelse med et tre ugers vikarprojekt havde jeg mulighed for med 8. klasse at arbejde med temaet ”Zu Hause bei mir – und mein Zimmer”. Temaet engagerede eleverne, og som afslutning arbejdede de i programmet Book Creator, hvor det var muligt at indsætte fotos, tekst og at indtale teksten. Arbejdsform og slutprojekt eksemplificeres i nedenstående.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forventninger

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

I Den Europæiske Referenceramme for sprogs A2 niveau hedder det blandt andet: ”Jeg kan udtrykke mig på et elementært sprog i dagligdags situationer, kan give enkle instruktioner og deltage aktivt i en simpel samtale om almindelige, dagligdagsemner”.

Det var mit udgangspunkt, da jeg i 8. klasse på Molsskolen i 9 lektioner arbejdede med temaet ”Zu Hause bei mir” og ”Mein Zimmer”.

På YouTube videoen ”Der Blaue Bus” [https://www.youtube.com/watch?v=jndLub4Zrw8] beskriver entertainer og sangskriver Uwe Kind sit hus i East Hampton: Tekstbilag.

Med udgangspunkt heri og via brainstorming på ord og fraser beskrev hver elev sit hjem.

Mein Zimmer

I arbejdet med ordforråd og vendinger til emnet ”Mein Zimmer”, blev der taget udgangspunkt i forskellige fotos af værelser, der blev beskrevet. Også videoklip fra YouTube blev inddraget. Søges der på ”Mein Zimmer”, dukker der adskillige forslag op: Mein Zimmer room tour, -aufräumen, -tour, -einrichten, -deutsch, -in Minecraft, -umstellen, -renovieren, -song. Ikke alt er lige anvendeligt, men det lønner sig med en oversigt, og det er muligt at finde indslag, der egner sig til målgruppen, man underviser.

En søgning af emnet via google giver ikke mindre end godt fem millioner muligheder, og også her kan der hentes inspiration både til ordforrådsopgaver, tekst og illustrationer.

Cooperative Learning strukturer, kombineret med inddragelse af chunks gør sig godt i det aktive ordforråds- og formuleringsarbejde.

Book Creator

#Fil 2

På Molsskolen er alle elever udstyret med iPads, der derfor bliver et naturligt redskab til informationssøgning og dokumentation, men også, når der skal fotograferes eller tekstredigeres.

Eleverne har adgang til programmet Book Creator, der viser sig at være et fremragende redskab til tyskundervisningen.

På EMU’en findes en nøjere beskrivelse af arbejdet med programmet.

Hvor de fleste bøger fokuserer på det skrevne ord, inddrager Book Creator andre formidlingsformer. Man kan sætte tekst, tegninger, lyd, billeder og video ind i bogen. Programmet støtter dermed elevens kreativitet, og resultatet bliver ”professionelt”.

En uddybning af arbejdet med programmet findes her: https://www.emu.dk/modul/sådan-laver-man-e-bøger-med-book-creator#

Julies produkt

#Fil 4

Julie 8. klasse

Jeg har af Julie fra 8. klasse og hendes forældre fået tilladelse til at videreformidle hendes besvarelse.

Besvarelsen viser, at Julie, som det også ses hos besvarelser fra andre klassekammerater, er på vej. Der er tydeligvis i den daglige undervisning fra undervisningens begyndelse i 5. klasse blevet arbejdet med ordforråd, udtale og evnen til at udtrykke sig forståeligt i sammenhæng. Besvarelsen vidner også om, at der endnu ikke er blevet arbejdet med præpositioner, der styrer akkusativ og dativ.

I arbejdsforløbet med emnet blev der leget og sunget med præpositionernes betydning ud fra Uwe Kinds ”Vor und hinter…” [https://www.youtube.com/watch?v=s7qcLnDR8yQ], men ikke arbejdet skematisk med akkusativ og dativ. Det må komme i næste omgang. I henhold til læseplanen ”skal eleverne skrive korte tekster om deres hverdag. Der er fokus på selvstændig anvendelse af opslagsteknologier” og i betragtning af, at slutmålet i folkeskolen er, at eleven kan ”udtrykke sig i en sammenhængende, skriftlig form” og at eleven skal ”anvende et centralt ordforråd – stave og sætte tegn så præcist, at kommunikationen lykkes”, må man vist sige, at Julie har produceret et ganske pænt resultat for en 8. klasses elev.

Powered by Labrador CMS