Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Hjælper det at være forventningsfuld?

Umiddelbart skulle man tro, at det hjælper. Den 22.05.18 skrev Tysklærerforeningen for Grundskolens formandskab til ministrene for undervisning og forskning – Merete Riisager og Tommy Ahlers for at få styr på, hvornår det kunne forventes nyt om det Nationale Center for Fremmedsprog samt om følgegruppens sammensætning. Omtalt i indlægget ”Vi var så forventningsfulde…” i et blogindlæg her på folkeskolen.dk (www.folkeskolen.dk/635613) TLFG har den 25.06.2018 fået svar, hvilket bl.a. fremgår af nedenstående indlæg.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ministrene svarer

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

#Fil 1

I svaret til TLFGs formandskab, Tine Lund og Carl Kinze, kvitterer ministrene for TLFGs interesse i den nationale sprogstrategi og fremdriften i denne.

Og det hedder videre i svaret: 

Regeringens strategi for styrkelse af fremmedsprogene blev offentliggjort i november 2017. Et bærende element i strategien er oprettelsen af et nationalt center for fremmedsprog. Det nationale center skal forankres på begge sider af Storebælt, hvorfor både Københavns Universitet og Aarhus Universitet er i gang med etableringen.

Det fremgår af sprogstrategien, at der skal etableres en følgegruppe, der udover det nationale center for fremmedsprog skal omfatte aftagere i erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, interessenter fra det kommunale og regionale område samt repræsentanter fra Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Finansministeriet. Strategien er forankret i begge ministerier, som derfor også indstiller medlemmer/organisationer til følgegruppen og sammen står for koordinering i forhold til etableringen af det nationale center.

Ovenstående giver baggrunden for TLFGs forespørgsel, og det interessante ligger i ministrenes endelige svar: ”Vi kan oplyse, at det nationale center for fremmedsprog forventes at starte op i 3. kvartal af 2018. Det er forventningen, at følgegruppens sammensætning kan offentliggøres i september 2018”.

ECML Kontaktpunkt Danmark 

Samtidig med at TLFG får svar fra ministrene, udsender ECML Kontaktpunkt Danmark et nyhedsbrev, hvor Ana Kanareva-Dimitrovska, project manager i ECML, informerer om den seneste udvikling i de sprogstrategiske processer i Danmark. Hun refererer her til et samarbejde mellem ECML Kontaktpunkt Danmark og Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF): ”Ifølge den nationale sprogstrategi skal ECML Kontaktpunkt Danmark indlejres i NCFF. Selvom ECML Kontaktpunktet indlejres i NCFF Vest, dvs. på Aarhus Universitet, er Kontaktpunktet fortsat nationalt dækkende. Københavns Universitet har meldt sig ind, og i efteråret kommer flere oplysninger om formen på indlejringen af ECML i NCFF. En del af den fremtidige ECML opgaveportefølje vil blive i samarbejde med NCFF, imens andre dele vil fortsætte som selvstændige ECML aktiviteter. Det er håbet, at vi på denne måde kan skabe mere synergi mellem NCFF og ECML. For eksempel, som I allerede ved, sætter NCFF i samarbejde med ECML fokus på fremmedsprogene, imens ECML selvstændigt kører videre med andre aktiviteter og projekter”.

Ana Kanareva-Dimitrovska slutter sit informationsbrev således:  ”Jeg vil endvidere informere jer om, at ECMLs afholdelse af den årlige Sprogkonference i forbindelse med Den Europæiske Sprogdag d. 26. september, i år og for fremtiden vil være en fælles konference med det Nationale Center for Fremmedsprog”. I år finder konferencen sted på Københavns Professionshøjskole i København d. 25. september. Denne konference vil samtidig være den officielle åbning for NCFF. 

Yderligere information og tilmelding til konferencen, kan læses på dette link: Sprogkonference

  

Powered by Labrador CMS