Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Hvorfor tager formanden for TLFG til det årlige bettshow i London?

Det gør hun selvfølgelig, fordi hun desuden er både eTwinning ambassadør og meget nysgerrig på de teknologiske tendenser og teknologiforståelser, der både giver så mange muligheder for samarbejde og kreative processer i undervisningen, og samtidig rejser mange problemstillinger for både lærere og elever i forhold til nødvendigheden af digitale kompetencer.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det årlige bettshow fandt sted i sidste uge. www.bettshow.com/#/

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Det meget store område, hvor firmaer udstiller og præsenterer deres produkter, er spændende. Det slår mig, at der er temmelig meget omkring robotter, programmering og arbejde med forskellige måder at kode på, som kan bruges helt ned til de yngste elever.  Jeg går rundt og kigger efter stande omkring sprogundervisning og med materialer til sprogundervisning og finder også mere brugbart. Jeg tænker, at ’al det kodning’ kan jeg springe let hen over. Men jeg vender alligevel tilbage. En del steder er programmeringssproget bygget op af ’byggesten’, hvor sproget i småbidderne er engelsk. Det oplever jeg jo også, når jeg ser det vist herhjemme. Her snakker man ikke om sproglige barrierer - fremmedsproget er bare en selvfølge og volder ikke de store problemer. Jeg har haft tanken før, men nu blusser den op igen - har nogen nogensinde tænkt på at netop den tilgang også kunne supplere og udvikle sprogundervisningen på den måde, at eleverne bruger sprog for at kunne løse nogle problemstillinger - og derved lærer mere sprog? Det er oplagt med skolesamarbejder, hvor eleverne kan udvikle og programmere sammen. Arbejdet med kodningsteknologien, kan det da ligeså godt være en del af sprogundervisningen i et sjovt samarbejde med andre børn- i forbindelse med eTwinning, hvor børn programmerer sammen? Jeg oplever, at al det ’programmerings – hurlumhej’ fylder rigtig meget i undervisningen i lande udenfor Danmark og mange steder er skrevet ind i læreplanerne. Så her er et område, mange børn i de forskellige lande kender til på en eller anden måde.

Nå – der er meget at kigge på. Mange, der gerne vil snakke og fortælle om deres produkter, og tiden løber. Jeg har bestemt mig for at høre om Computational thinking i nordiske skoler. Om den nordiske teknologiforståelse for Danmark, Norge, Sverige og Finland, der fremlægges i en evalueringsrapport på ’Nordic Bett’. Jeg finder stedet, som er en temmelig stor sal, der hurtigt fyldes med flere hundrede folk. 

https://skolemagasinet.no/120-bett/bett-2018/955-bett-2018-er-i-gang,-algoritmer-i-fokus

billede 2

Jeg glæder mig til at høre om:

- Rapport om den nordiske tilgang til Teknologiforståelse præsenteres v/Stefania Bocconi (Italian Research Council)

- Interaktionen mellem teknologiforståelse, teknologi og uddannelse v/Olli-Pekka Heinonen (Undervisningsministeriet Finland)

- Samt se elever fra de fire lande præsentere, hvordan der arbejdes med Computational thinking som fag og i fag i grundskolen

I beskrivelsen for NordicBETT står:

De nordiske lande har en globalt anerkendt tradition for at tænke teknologi og samfund i et samspil. Til årets Nordic@BETT sætter de nordiske lande fokus på, hvordan der arbejdes med computational thinking med afsæt i den nordiske skoletradition. I Danmark anvender vi ordet teknologiforståelse, som er en bredere betegnelse for samspillet mellem teknologi og samfund i dansk skoletradition. Computational Thinking er en del af teknologiforståelse, som også indeholder andre temaer, som eksempelvis designprocesser.

Vi hører, at Sverige og Finland allerede har indskrevet teknologiforståelse i deres læreplaner, mens Danmark og Norge stadig kører forskellige udviklingsprojekter og forsøg.

Der stilles to scenarier op

1. Hvor der arbejdes med teknologiforståelse som et teknologifag i sig selv med bredt fokus på logisk tænkning, algoritmer (instruktioner, som løser et bestemt problem), kodesprog og programmering i en problemløsende/opgaveløsende tilgang i nær tilknytning til fag som naturteknik og matematik. Her brydes kodesproget op i små bidder for at forstå, hvordan de kan sættes sammen i mange forskellige løsningsmuligheder.

Jeg fandt følgende slogan på selve messen: you gotta break-it to make-it.

2. En tænkning omkring problemløsning som bærende element, der indgår i alle fag, hvor teknologien bruges mere bredt som midlet i en problembasseret læring til både kommunikation, processtyring, produktudvikling og præsentation. Her er selve tænkningen det vigtige, og målet er, at kunne begå sig smidigt i det digitale samfund.

For begge scenarier er den eksperimenterende og kreative tilgang vigtig. Målet er en forståelse af det digitale samfund samt en mulighed for at kunne begå sig i, påvirke og være medskabende i det selvsamme samfund.

Elever fra de fire lande fortalte engagerede om deres forskellige teknologiforløb..

Billede 3

Læs hele evalueringsrapporten her: http://www.itd.cnr.it/doc/CompuThinkNordic.pdf

Da jeg er tilbage hjemme i Danmark igen, ser jeg sjovt nok som noget af det første følgende indlæg:

Undervisningsministeren vil gøre teknologiforståelse obligatorisk i folkeskolen.https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/jan/180126-undervisningsministeren-vil-goere-teknologiforstaaelse-obligatorisk-i-folkeskolen

Digital dannelse er virkelig kommet på dagsordenen herhjemme. Sidste uge kom en række undervisningsforløb på emu’en til hjælp til lærerne. https://www.emu.dk/modul/digital-dannelse-2

Et valgfag for teknologihar i længere tid ligget på undervisningsministeriets hjemmeside som forsøgsordning. www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/august/170811-forsoeg--nyt-valgfag-skal-ruste-eleverne-til-moedet-med-den-digitale-udvikling

I eTwinning ambassadørgruppen lavede vi i efteråret et udkast til et eTwinning-valgfag med hovedvægt på kulturforståelse og it som kreativt læringsredskab. Det ligger lige nu hos Styrelsen for it og læring. Se udkast her: eTwinning-valgfag med hovedvægt på kulturforståelse og it som kreativt læringsredskab

Computorial thinking I mit arbejde som sproglærer og eTwinning ambassadør har jeg arbejdet med den bredere fortolkning af teknologibegrebet, der arbejder med kommunikation og skabende processer mere bredt, men jeg finder det enormt spændende, at der også i det mere naturfaglige ’computorial thinking’ arbejdes med problembaseret læring i en bredere og tværfaglig kontekst, hvor man også kan nytænke fagene i forhold til det digitale samfund. Og jeg tænker ikke, det ene udelukker det andet, men at det er flere sider i samme bestræbelse, og når de flyder sammen giver det fagene og tværfagligheden nye muligheder. Og den udvikling og implementering bliver enorm spændende at følge og tage del i.

.......................................

Mere om eTwinning: www.etwinning.net