Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Ikke et spørgsmål om prøver…

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) skrev i december et åbent brev til undervisningsminister Merete Riisager med henblik på en fornyet drøftelse af mundtlige prøver i tysk i grundskolen. Henvendelsen havde grundlag i et citat fra den i november 2016 udsendte Nationale Sprogstrategi. Riisagers svar fra begyndelsen af februar gav genlyd især på Facebooksiden ”Faglig sparring for tysklærere”.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

#Fil 1

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Reaktioner

I Facebookgruppen ”Faglig sparring for tysklærere” er undervisningsministerens svar til Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) [https://www.folkeskolen.dk/625434/undervisningsministeren-for-mig-er-det-afgoerende-at-eleverne-faar-gode-kundskaber-i-fremmedsprogene] blevet livligt kommenteret.

Jeg skal her tillade mig at citere nogle af de udsagn, der pointerer kollegernes reaktion: ”Jeg er enig med undervisningsministeren i følgende citat. "Jeg mener, at det er igennem undervisning med dygtige lærere frem for prøver, at vi bedst styrker tyskfaget, og det er det, som sprogstrategien har fokus på." -

” Drop det prøvefis. Er helt uden betydning. ” –

” Start med at give os timerne til tidlig sprogstart fuldt ud, så vi ikke skal finansiere to ud af tre med timer fra ottende og niende.” –

”Det er det daglige og hyppige sprogbad, der virker, og at man sætter linjefagsuddannede tysklærere til at undervise.” -

” at tysk skulle være prøvefrit? Jeg kan faktisk godt lide tanken! At have den "luksus" at kunne sige til eleverne: "Hør her, I skal ikke til prøve i dette fag. Nogle af jer vil måske underprioritere, men vi kan love jer, at de af jer, der tager udfordringen op, belønnes med en billet foran i køen, når der skal vælges job. I skal kaste jer ud i kommunikationen, og så er det egentlig ikke det vigtigste, at von styrer dativ." Mine elever - og jeg selv med - kan godt se det forvirrende i, at jeg i den mundtlige del opfordrer dem til i første omgang at snakke løs, hvorefter jeg "hakker" på dem, når de ikke analyserer og har styr på kongruensen i det skriftlige.” –

” Mange opfatter tysk som et "hadefag". Også i min skoletid. Selv forældrene i dag smiler traumatisk. Lad os gøre tysk til et "lystfag" med inspirerende kreativt indhold - også med grammatik men uden en prøve hængende over hovedet som argument for at lære den. Lærte som 12-årig flydende tysk uden at kende reglerne. Men jeg måtte trækkes med tysklærere i folkeskolen, der stort set kun elskede grammatikken og deres røde "fejl-kuglepen".  En pestilens for mig der sgu talte bedre tysk end dem.”

Et spørgsmål om holdning og ønske om statusændring

Jeg er ret overbevist om, at ovenstående udsagn bredt dækker danske tysklæreres holdning.

Jeg ved også, at TLFG ikke underprioriterer den daglige undervisning, hvor elevernes udbytte er ligefrem proportional med lærerens engagement. Selvfølgelig forholder det sig sådan.

Det er imidlertid ikke det, der er TLFGs budskab, når de ønsker obligatoriske mundtlige prøver efter 9. klasse, som eleverne allerede oplever det i faget engelsk.

Det er et spørgsmål om, at foreningen grundlæggende ønsker en statusændring for faget.

Underskriftsindsamlingen, der blev rettet til ministeren, blev afsluttet i februar 2016. Indsamlingens mål var at få ligestillet tysk med engelsk, hvad den mundtlige prøve angår, således at også mundtlig tysk bliver afsluttet med en obligatorisk prøve efter 9. klasse. Over 600 underskrifter suppleret af opfordring fra undervisningsministeriets fagkonsulenter fra 1975 – 2013 dannede grundlag for en opfordring til, at faget kan styrkes.

Fagkonsulenterne udtrykte: ”Vi er enige med Tysklærerforeningen og regeringen i, at faget tysk skal styrkes i Danmark. Det skal primært – men selvfølgelig ikke udelukkende – ske i folkeskolen. Det er i grundskolen, vi skaber grundlaget for tyskfagets succes – også fremadrettet i forhold til i ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser."

Den Nationale Sprogstrategi

Det var således nedenstående formulering i den Nationale Sprogstrategi, der fik TLFG til atter at henvende sig til undervisningsministeren:

(Citat): ”At ministeriet skal gennemføre forsøg med bundne mundtlige afgangsprøver i fremmedsprogsfagene i grundskolen med henblik på en eventuel lovændring, der kan gøre ekstra prøver mulige”.

Det, der undrer os er, at undervisningsministeren på det grundlag udtaler sig således: "Endeligt vil jeg gentage, at jeg mener, at den samlede prøvepakke, hvor engelsk er 1. fremmedsprog og fransk og tysk er 2. fremmedsprog og ligestillede, er en hensigtsmæssig balance mellem fagene, som bør fastholdes." 

For en ordens skyld har TLFG også kontaktet Merete Riisager for en uddybning.

Naturligvis skal vi ikke have tysk for prøvernes skyld. Men at prøverne vil styrke den positive holdning til faget, er de fleste vel enige om. Skulle skridtet tages fuldt ud, skulle man i alle fag afskaffe prøver og eksaminer i folkeskolen, men det vil der næppe pt. være stemning for i Folketinget.