Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Vi var så forventningsfulde…

… da ”Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet” populært kaldet ”Den Nationale Sprogstrategi” (https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/nov/171128-100-millioner-kroner-til-ny-sprogindsats) blev offentliggjort den 28.11.2017. Nu skulle der ske noget for fremmedsprogene – og især for tysk, fransk og spansk for, som daværende Forskningsminister Søren Pind udtrykte det: ”Engelsk er ikke nok!”. Indtil videre er vi blevet skuffede, hvad denne blog også er udtryk for.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi hæftede os i første omgang ved, at der nu skulle etableres et Nationalt Center for Fremmedsprog i samarbejde med Aarhus og Københavns universiteter. Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har via henvendelser til universiteterne og til undervisningsministeriet forsøgt at finde ud af, hvem der skulle lede arbejdet, og hvilket kommissorium centret skulle have. Ingen har nu et halvt år efter kunnet give os svar på vore spørgsmål. 

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Et andet væsentligt tiltag er ”Der etableres en følgegruppe, der udover det nationale center for fremmedsprog omfatter repræsentanter fra Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, aftagere i erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne samt interessenter fra det kommunale og regionale område.” Forespørgsler om, hvem der danner denne følgegruppe har heller ikke kunnet besvares.

#Fil 1

De manglende svar har den 22. maj 2018 fået TLFGs formandskab til at rette en skriftlig henvendelse til Undervisningsminister Merete Riisager og Uddannelses – og Forskningsminister Tommy Ahlers med henblik på at få svar på de ovenstående stillede to punkter.

I TLFGs henvendelse refereres til, at det af strategien fremgår, at regeringen har følgende målsætning:

Målsætning 1: Flere elever og studerende skal vælge fremmedsprog og opnå solide sprogkompetencer udover engelsk.

Målsætning 2: Sproguddannelserne skal være fagligt stærke og relevante uddannelser, der tiltrækker og fastholder de dygtigste studerende. Det gælder også sprogundervisningen på læreruddannelserne.

For Tysklærerforeningen for Grundskolen er det vigtigt, at der kommer gang i de lovede tiltag, der sammen med ”Regeringens strategi for Tyskland” fra februar 2016 vil kunne placere faget tysk i grundskolen stærkt og centralt i det kommende uddannelsesbillede for fremmedsprog.

Af ”Regeringens strategi for Tyskland” fremgår det, at regeringen, hvad uddannelse angår, vil ”Iværksætte et program med konkrete udvekslingsforløb, hvor tyske og danske elever, såvel som lærere, følger undervisning hos hinanden med henblik på styrket læring inden for fagene samfundsfag, historie og tysk”. 

Og

Iværksætte et program for øget kvalitet i tyskundervisningen og samspil mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, bl.a. gennem udbygget samarbejde mellem tysklærere og ved at fremme talentarbejdet i tysk på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Der udvikles nye undervisningsforløb og inspirationsmaterialer til undervisere. Materialet kan f.eks. kobles til åben skole, herunder samarbejdet mellem skoler og virksomheder, danske som tyske. Målrettede kampagner skal gøre opmærksom på muligheder for tidlig tyskundervisning i folkeskolen og fremtidige udviklings- og jobmuligheder. Programmet skal endvidere rumme brobygningsaktiviteter i folkeskolens udskoling, som sikrer progression og faglig sammenhæng i tyskundervisningen på tværs af uddannelserne”. 

I begge tilfælde går ”Regeringens Tysklandsstrategi” og ”Den nationale Sprogstrategi” fint hånd i hånd. TLFG vil gerne bidrage til det igangværende og videre arbejde og stiller sig gerne til rådighed med forslag og input, der kan styrke nabosproget tysk.

Det forudsætter blot, at der kommer gang i det Nationale Center for Fremmedsprog, og at den omtalte følgegruppe etableres.

Powered by Labrador CMS