Tyskbloggen

Blog

Undervisningsministeren: "For mig er det afgørende, at eleverne får gode kundskaber i fremmedsprogene…"

Efter at regeringen den 28.11.2017 havde offentliggjort regeringens Nationale Sprogstrategi, henvendte Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) sig den 18. december 2017 med et åbent brev til undervisningsminister Merete Riisager. I brevet åbnes der bl.a. for en fornyet forespørgsel om obligatoriske mundtlige prøver i tysk efter 9. klasse. Den 1. februar 2018 modtager foreningen undervisningsministerens svar, der kan læses i nedenstående.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG)s åbne brev til undervisningsminister Merete Riisager 18. december 2017: https://www.folkeskolen.dk/620925/aabent-brev-til-merete-riisager-sprogstrategiens-konsekvenser

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Undervisningsminister Merete Riisagers svar til TLFG den 01.02.2018:

Tak for jeres henvendelse fra den 8. december 2017. Jeg vil gerne endnu engang kvittere for jeres engagement og interesse for tyskfaget. For mig er det afgørende, at eleverne får gode kundskaber i fremmedsprogene herunder også i tysk. Regeringen har af den grund offentliggjort en strategi for styrkelse af fremmedsprogene i november 2017 – som I også refererer til.

Strategien skal medvirke til at vende en negativ udvikling på sprogområdet, hvor eleverne i grundskolen ikke oplever sprogfagene som vigtige. Elevernes interesse og faglighed i sprogfagene i grundskolen er en afgørende byggesten for styrkelse af sprogfagene i gymnasiet og på de videregående uddannelser. Strategien skal derfor bidrage til at skabe sammenhæng i sprogundervisningen på tværs af uddannelsessystemet til gavn for elevernes udbytte. Sprogstrategien omhandler især tysk og fransk, da det er de sprog, udover engelsk, som er særligt efterspurgte fra arbejdsmarkedet.

Jeg noterer mig med glæde, at I også forventer, at startegiens hovedinitiativ (et nationalt sprogcenter) vil kunne bidrage til at styrke sprogundervisningen i vores uddannelsessystem. Og jeg byder jer meget velkommen i forhold til at følge udviklingen og det videre liv for strategiens initiativer. Implementeringen er helt afgørende, når det handler om at ændre praksis.

I forhold til jeres forslag om at indføre en obligatorisk mundtlig afgangsprøve i tysk og sidestille faget med engelsk, da vil jeg gentage, at jeg mener, at det er igennem undervisning med dygtige lærere frem for prøver, at vi bedst styrker tyskfaget, og det er det, som sprogstrategien har fokus på. Tysk blev som bekendt styrket i folkeskolereformen i 2014 gennem en tidligere sprogstart, og det er først i juni 2018, at de elever, som har haft tidligere sprogstart, går til eksamen i 9. klasse. Dertil kommer, at strategien for styrkelse af fremmedsprogene, som gerne skal bidrage til et løft af tyskfaget, skal have tid til at virke. Jeg vil følge udviklingen gennem den følgegruppe, der nedsættes i regi af sprogstrategien.

Der er, som I også er bekendt med, et forsøg i gang i Tønder Kommune, hvor alle elever kommer til prøve i tysk, skriftligt og mundtligt, i de år, hvor tysk ikke udtrækkes til prøve. Forsøget kører i 2017-2020 og evalueres efterfølgende. Jeg ser frem til at læse evalueringen. Det skal bemærkes, at der er en række omkostninger for kommunen i form af lærerressourcer til eksamination, censur med mere, hvis der afholdes ekstra prøver.

Endeligt vil jeg gentage, at jeg mener, at den samlede prøvepakke, hvor engelsk er 1. fremmedsprog og fransk og tysk er 2. fremmedsprog og ligestillede, er en hensigtsmæssig balance mellem fagene, som bør fastholdes.

Med venlig hilsen

Merete Riisager

Powered by Labrador CMS